חפש

פירוק שיתוף בנכסים בעת הגירושין

פירוק שיתוף בנכסים בעת הגירושין

במקרה הפשוט, כל נכסי בנה"ז נצבר להם, במאמץ משותף, מאז נישואיהם ולכשייפרדו דרכיהם, יפורק השיתוף בנכסיהם באופן שכל אחד ייטול מחצית.

ואולם, האם כל הרכוש אשר נצבר לזכות אחד מבנה"ז דינו להתחלק עם בנה"ז השני עת הגיעה שעת פירוק השיתוף?
העיקרון המנחה הוא כי דווקא רכוש אשר נצבר במאמץ משותף במהלך חיי הנישואין ו/או רכוש אשר גילו בנה"ז דעתם לשיתוף בו, אף אם רכוש זה לא נצבר לזכות מי מהם במאמץ משותף במהלך חיי הנישואין הוא זה אשר יהווה את בסיס מסת הנכסים אשר יש לחלקה באופן שווה עת הגיעה שעת הפירוק.

חוק יחסי ממון קובע כי עם פקיעת הנישואין עקב גירושין או עקב מותו של בן זוג זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של כלל נכסי בני הזוג, למעט:
1. נכסים שהיו להם ערב הנישואין או שקיבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין.
2. גמלה המשתלמת לאחד מבני הזוג על-ידי המוסד לביטוח לאומי, או גמלה או פיצוי שנפסקו או המגיעים על פי חקוק לאחד מבני-הזוג בשל נזק גוף, או מוות.
3. נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששוויים לא יאוזן ביניהם.
ברשימה זו נדון בקטגוריה הראשונה הנזכרת בסעיף. קטגוריה אשר כונתה על ידי בתי המשפט כ"נכסים חיצוניים".

על פי הוראות החוק, נכס אשר נצבר לזכות אחד מבנה"ז בטרם הנישואין, נכס אשר נתקבל בירושה, ונכס אשר ניתן כמתנה לאחד מבנה"ז לא יאוזן במהלך פירוק השיתוף – זהו נכס שאינו בר איזון.

ואולם, מה דינו של תחלוף נכס חיצוני, היינו, מה דינו של נכס אשר נרכש ממכירת נכס שאינו בר איזון? מה דינו של נכס אשר רכישתו מומנה בחלקה ממכירת נכס שאינו בר איזון ובחלקה מכספים אשר נצברו לבנה"ז במהלך חיי הנישואין?
בתי המשפט שעסקו בגורל תחלוף נכס חיצוני דנו בכל מקרה לגופו אך הצביעו על קווים מנחים אלו: אם הנכס החלופי מומן כולו ממימוש נכס חיצוני, דינו יהיה כנכס החלופי. לעומת זאת, אם הנכס החלופי מומן בחלקו ממכירת נכס חיצוני ובחלקו מהכנסות משותפות עשוי הנכס החלופי להיכלל במסגרת הנכסים שיאוזנו בין בנה"ז. ככל שחיי הנישואין ממושכים יותר סביר יהיה להכניס את הנכס החלופי ל"מסת הנכסים" ברי האיזון. ככל שבמדובר בנכס "משפחתי", כגון דירת מגורים כך תהיה הנטייה לראותו כמי שנכלל במסגרת הנכסים ברי החלוקה. ככל שירבו גלגולי הנכס החיצוני ותחלופיו כך ניטה לקבוע שהנכס החיצוני נטמע ברכוש המשותף.

נכתב על ידי עו"ד יאיר סלע
בעל תואר שני במנהל עסקים
שותף במשרד גבאי, ג'משיד, מאירי, סלע – משרד עו"ד

המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.
יאיר סלע, משרד עו"ד נוטריון ומגשר
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס