חפש

שינוי סכום תשלומי המזונות

שינוי סכום תשלומי המזונות

מזונות אלו יכול שייפסקו על פי על ידי בית המשפט/בית הדין לאחר התדיינויות ויכול שיפסקו במתן תוקף של החלטה להסכמת ההורים, אפשר גם הסכמה אליה הגיעו ההורים בהסכם גירושין.

במקרה הרגיל (שלא במזונות), בין אם פסק הדין ניתן לאחר התדיינויות הצדדים, בין אם הוא ניתן על ידי מתן תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים (הסכם פשרה), בכפוף לאפשרויות ערעור, הוא אינו ניתן לשינוי.
ואולם, לא כך פני הדברים כאשר מדובר בפסקי דין למזונות - לכשהשתנו הנסיבות ששררו בעת מתן פסק דין למזונות יכול אחד מהצדדים לעתור בתובענה נוספת לשינוי סכום המזונות שנפסקו, בין אם המזונות נפסקו על דרך הפשרה, בין אם בהסכם גירושין ובין אם אלו נפסקו על ידי בית המשפט לאחר התדיינויות וראיות.
אין הכוונה שכל שינוי של מה בכך בנסיבות העבר יהווה עילה להגשת תובענה חדשה כנגד הצד שכנגד לצורך שינוי סכום המזונות שנפסק.

על מנת שביהמ"ש ייעתר לתובענה לשינוי מזונות על הצד התובע להוכיח כי נוצר שינוי נסיבות מהותי היורד לשורשו של עניין בהשוואה למצב שעבר – הוא המצב ששרר בעת מתן פסק הדין שאת סכום המזונות בו מבקש התובע לשנות. מדובר בשינוי אשר לא נצפה ולא הייתה כל אפשרות לצפותו במועד מתן פסק הדין.

להבהרת התמונה ייאמר כי אין מדובר בשינוי נסיבות זמני בלבד. על התובע לשכנע את בית המשפט כי מדובר בשינוי נסיבות לאורך זמן המצדיק את התערבות ביהמ"ש לשינוי המזונות.
כך לדוג': פיטורי אחד ההורים לתקופה קצרה, היא כשלעצמה אינה סיבה מספקת לשינוי סכום המזונות שנפסקו בעבר.
חשוב לציין כי שינוי המזונות יכול ויהיה להגדלתם, כאשר האם (בדרך כלל) היא זו התובעת ויכול ויהיה להקטנתם כאשר האב (בדרך כלל) הוא זה התובע.

שינוי נסיבות המצדיק התערבות בית המשפט יכול ויהיה כדלקמן: הולדת ילד נוסף לאב מאישה אחרת כאשר הדבר מלווה בירידה במצבו הכלכלי, פגיעה או עליה בכושר ההשתכרות של האב או של האם, פגיעה במצב הבריאות של אחד מההורים, מרדנות של הילדים מהאמור בפסק דין בדבר משמורתם, שינוי בצורכי הקטין אשר נובע כתוצאה ממאורע פתאומי (תאונה, נכות, התערערות נפשית, צרכים שונים אשר לא היו בעת מתן פסק הדין).
חשוב לציין כי קיימים כמובן גם מקרים גבוליים – כאשר מדובר בשינוי מזונות נמוכים שנפסקו יטה בית המשפט לטובת הקטינים, גם כאשר מדובר בנסיבות שניתן היה לצפון במועד פסק הדין המקורי.

נכתב על ידי עו"ד יאיר סלע
בעל תואר שני במנהל עסקים
שותף במשרד גבאי, ג'משיד, מאירי, סלע – משרד עו"ד


המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.
יאיר סלע, משרד עו"ד נוטריון ומגשר
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס