חפש

שוויון הזדמנויות בעבודה

שוויון הזדמנויות בעבודה

סיפור מעשה:
ענבר (שם בדוי) הוטרדה מינית במקום עבודתה. המעסיק לאחר שמיצה את הפעולות המתאימות עפ"י חוק הטרדה מינית ונוכח שאכן היתה הטרדה מינית, החליט להעביר את ענבר מהמפעל בו עבדה למפעל קטן, במקום אחר, השייך לארגון, אשר בו תנאי העסקה היו פחות טובים מהמפעל בו עבדה קודם. המעביד לא מצא לנכון להעביר את המטריד.

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח – 1988, קובע כי למעביד אסור להפלות בין עובדיו או בין דורשי עבודה- מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם, מפלגתם, או שירותם במילואים. מטרת החוק היא להבטיח שמעבידים לא יפלו בין עובד לעובד. החוק נועד לשמור על העובדים מפני הרעה בתנאי עבודתם, או אפליה בעיסוקם מחמת הסיבות שתוארו לעיל.

להלן דוגמאות לעניין איסור אפליית עובדים על ידי מעביד כמשתמע בחוק:

1. מודעה בעיתון תפורסם בנוסח לשון זכר ונקבה.
2. איסור פיטורי עובדת בהריון, או עובדת שזה עתה ילדה תינוק.
3. איסור להפלות עובד/ת אשר התלוננו על הטרדה מינית במקום העבודה.
4. איסור לפגוע בעובד שהתלונן על הפרת החוק במקום העבודה.
5. איסור להעדיף את מי שהיה בצבא במעמד בכיר.
6. איסור לדרוש מעובד פרופיל רפואי צבאי ולעשות שימוש במידע.

בשנת 2008 הוקמה נציבות שוויון זכויות בעבודה הפועלת כגוף עצמאי במשרד התמ"ת. הנציבות פועלת לאכוף את הוראות החוק. מעביד שאינו פעול על פי החוק ומפר אותו חייב לפצות את מי שהופלה. מעביד שכזה עשוי לחוב בפיצוי ללא הוכחת נזק בגובה עד 50,000 ₪ עפ"י החוק.

ישנם מעבידים המפלים לרעה את עובדיהם אם בשל מוצאם העדתי, אם בשל מינם, או בכל דרך אחרת. במקרים רבים אין העובדים מודעים כלל להפלייתם, במקרים אחרים הם משלימים עם העובדה כי הופלו לרעה מבלי שמיצו את זכותם לשוויון זכויות בעבודה.

עובדים, למרות החשש למקום עבודתכם, אם הנכם מרגישים מקופחים ומופלים לרעה- אל תחששו במידת הצורך לפנות לערכאות משפטיות.


שוש פרי, עו"ד ומגשרת.

אין באמור במאמר זה כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי ו/או ייצוג משפטי ע"י עורך הדין ואין לראות באמור בו יעוץ ו/או ייצוג משפטי מכל סוג.
פרי, משרד עורכי דין וגישור
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס