חפש

פטור ממס הכנסה

פטור ממס הכנסה

פטור ממס הכנסה ניתן לנכה שנקבעו לו נכויות רפואיות משוקללות בשיעור של 89.1% ומעלה. כאשר הנכות נקבעת, בין השאר, ע"י המוסד לביטוח לאומי או משרד הבטחון ניתן לקבל את הפטור ללא צורך בבדיקות נוספות ע"י ועדות רפואיות. שימו לב שנכות רפואית בשיעור המזכה שנפסקה לתקופה של עד 184 יום אינה מאפשרת קבלת פטור מס הכנסה.

השנה (2012) הפטור ניתן עד לתקרה של 594,000 ₪ (שנתי) שנצמחו מיגיעה אישית, ועבור הכנסות שנצמחו שלא מיגיעה אישית עד לתקרה של 71,280 ₪ (שנתי).

כולנו יודעים שאפשר להגיש את בקשת החזר המס עד ל"שש שנים אחורה..." אבל ממתי מתחילים לספור את שש השנים הללו ?

בנובמבר 2010 פורסם חוזר מס-הכנסה (בעקבות פסיקה) שכדאי לשים לב להוראותיו.

החוזר קובע כי כעקרון המועד לצורך מניין שש השנים יחשב ממועד הגשת הדוח להחזר לרשויות המס. אולם, על מנת שלא לפגוע בציבור הנכים מבהיר החוזר וקובע כי המועד הקובע יהיה יום הגשת הבקשה ע"י הנישום לקבלת פטור ממס בתנאי שאותו נישום הגיש דוחות להחזר מס בגין שנים קודמות עד תום השנה בה התקבלה החלטה או עד תום שלושה חודשים לאחר החודש בו ניתנה ההחלטה של הועדה הרפואית. כל תקופת הזמן מיום הגשת הבקשה עד לקבלת החלטה סופית תקרא "תקופת הקפאה" והיא לא תילקח בחשבון של שש השנים.

לדוגמא:

נישום הגיש בקשה לפטור ממס הכנסה בחודש ספטמבר 2003. בחודש יולי 2007 ניתנה החלטה סופית בעניינו ונקבעה נכות רפואית המזכה אותו בפטור ממס, תחולת הנכות נקבעה לשנת 1990. הדוחות להחזר הוגשו בדצמבר 2007.

התקופה שתטופל תהיה כדלקמן:

בנוסף ל"תקופת ההקפאה" תבחן התקופה של שש שנים אחורה מיום הגשת הבקשה, כלומר החל משנת 1997 ועד לשנת 2007 כולל.

אם נניח כי אותו נישום היה מגיש את הדוחות מאוחר יותר לדוגמא בחודש מאי 2010 אזי מועד ההגשה היה נקבע למועד הגשת הדוח, קרי, מאי 2010.

לכן, התקופה שתטופל תהיה כדלקמן:

שנת 2010 עצמה, בנוסף, "שנות ההקפאה" - התקופה שבין השנים 2003-2007 בהם עניינו היה נידון בוועדות לא נלקחת בחשבון של "שש השנים" –ותקופה זו תבחן לצורך ההחזר.

ושש השנים שקדמו למועד הגשת הדוח מבלי למנות את "שנות ההקפאה" כלומר -  2008-2009 וכן 1999-2002.

האמור במדור זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי, ואין להסתמך עליו ככזה.
עו"ד יהושע בלנגה
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס