חפש

התקף לב כתאונת עבודה

התקף לב כתאונת עבודה

ההלכה שנקבעה בפסיקה בעניין זה היא כי על המבוטח להוכיח אירוע חריג בעבודה.

על פי ההלכה, על מנת שאוטם שריר הלב יוכר כתאונת עבודה על המבוטח להוכיח קרות אירוע חריג בחיי עבודתו בסמוך לפני קרות האוטם. לשם כך, על המבוטח להוכיח קרות מאורע אובייקטיבי בעבודתו, אשר היה בגדר אירוע חריג לגביו, באופן סובייקטיבי.

אירוע חריג יכול למצוא את ביטויו אצלו או בדחק נפשי בלתי רגיל או במאמץ גופני יוצא דופן בחינת חריגותו של האירוע נעשת על בסיס סובייקטיבי, אך עם זאת נפסק כי הבחינה הסובייקטיבית כשלעצמה מצריכה ראיות אובייקטיביות, ואין די בעצם אמירה של המבוטח כדי להוכיח קיומו של אירוע חריג.

כמו כן, מיוחס משקל רב לרישומים הרפואיים הסמוכים ביותר למועד האירוע, וזאת בהתבסס על ההנחה שבסמוך לקרות האירוע ימסור הנפגע את העובדות הנכונות על-מנת לזכות בטיפול הנכון.

דוגמאות למקרים בהם ארועים חריגים גרמו לאוטם שריר הלב  ואלה הוכרו כתאונת עבודה

• עובד שהגיע למקום עבודתו וראה כי עובד אחר מבצע את עבודתו, זאת ללא שהודיע לו על כך, ועקב כך לקה בליבו.
• בעל חנות שהתווכח עם לקוח בחנות ועקב כך לקה בליבו.
• עובד שהודיע לו על פיטוריו, זאת ללא שידע קודם לכן כי הוא עתיד להיות מפוטר, ועקב הודעת הפיטורים לקה בליבו.
• מהנדס שהוזמן להרצות לפני מספר קטן של אנשי מקצוע, לקה בליבו והתמוטט בראותו שמצפה לו קהל של מאות נאנשים.

אין לראות באמור לעיל חוות דעת משפטית מקצועית ואין באמור לעיל בכדי להוות תחליף ליעוץ משפטי .
עו"ד יהושע בלנגה
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס