חפש

יחסי הכוחות ברכישת דירה מקבלן

יחסי הכוחות ברכישת דירה מקבלן

באופן טבעי כאשר אדם עומד מול חברה גדולה ובעלת אמצעים, הוא מרגיש כי יכולת המיקוח שלו לפני הרכישה ואחריה היא מצומצמת והקבלן יכול לעשות ככול העולה על רוחו.
המחוקק שזיהה את הבעיה ביחסי הכוחות הללו , חוקק את "חוק המכר" אשר כולו בא להסדיר את מערכת היחסים בין קבלן לרוכש וקובע כללי משחק נוקשים בהליך רכישת דירה מקבלן.

אפרט להלן מקצת הזכויות המגיעות לרוכש הדירה:

1.ברכישת הדירה חייב הקבלן לצרף מפרט מדויק ובו חייב להיות מצוין כל פריט שהקבלן מבטיח לרוכש וכל שינוי במפרט בעתיד מחייב את חתימת שני הצדדים, חשוב לדעת כי אין תוקף לכול הסכמה אחרת השונה מהמפרט, גם אם היא כתובה בחוזה.

2.אסור לקבלן לקבל יותר מ 7% מערך הדירה בלי שהוא נותן ערבות כלשהי (בנקאית, ביטוח וכד') לרוכש הדירה. רוכש הדירה רשאי לעכב תשלומים אם לא קיבל ערבות ראויה ולא ישלחם על עיכוב זה ריביות והצמדות.

3.כל "הצמדה" של חלק מהרכוש המשותף לדירה, כגון חניה מסוימת לדירה או מחסן מסוים לדירה מסוימת, חייבת להיות מצוינת במפורש ותשריטים שלה חייבים להימסר חתומים לרוכש. כאן כדאי לזכור כי כל הבטחה בעל פה בעניין זה היא חסרת תוקף.

4.לאחר הרכישה עומדות לזכות הרוכש שתי תקופות בהן הוא יכול לתבוע מהקבלן לתקן תקלותואי התאמות בין מה שהובטח לו ומה שקיבל בפועל. התקופה הראשונה היא תקופת הבדק ומיד לאחריה תקופת אחריות. רצוי לציין כי תקופת הבדק היא שנה אחת מיום מסירת הדירה ובמקרים מסוימים יכולה תקופה זו להגיע עד שבע שנים. תקופת האחריות לעולם תהיה 3 שנים מתום תקופת הבדק.

5.חוק המכר קובע במפורש כי כל התניה על הקבוע בחוק יכולה להיות אך ורק לטובת הקונה ולא תתקבל סתירה בין החוק לבין כל הסכם אשר נוגד את חו3 קמכר והפסיקה הנובעת ממנו.

לסיכום, רצוי לדעת כי רוכש הדירה אינו חסר אונים מול הקבלן, ועל אף שהקונה משלם ברוב המקרים את שכר טרחת עורך הדין של החברה הקבלנית רצוי כי יתייעץ עם עורך דין שלו שיבדוק כי ההסכם עליו היא חותם עומד בתנאי החוק וכי התנאים בו הוגנים וראויים.

המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.
עופר ליפשיץ ושות', משרד עורכי דין
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס