חפש

החזקת סכין

החזקת סכין

רבים מתושבי המדינה נושאים על גופם סכין בצורות כאלה ואחרות, מי אשר הסכין משמש לו ככלי עבודה, מי להגנה עצמית ומי מתוך כוונות זדון.
חוק העונשין מבחין בין סכין לבין אולר. החוק קובע כי "סכין" הוא כלי להב או כלי אחר שמסוגל לדקור או לחתוך. "אולר" הינו סכין שאורך להבה אינו עולה על עשרה ס"מ ושלא ניתן להפכה בעזרת קפיץ או באמצעי אחר, לסכין שלהבה קבוע.
ממשיך וקובע החוק, כי מי שנתפס שברשותו סכין עליו מוטל נטל הראייה להוכיח כי החזיק את הסכין למטרה כשרה. כלל זה מנוגד לעקרון יסוד במשפט הפלילי לפיו על התביעה מוטל נטל הבאת הראייה והוכחה לפיו עליה להוכיח כי אין האדם החזיק את הסכין למטרה כשרה. חריג לעקרון יסוד זה יצר המחוקק עקב הסיכון הרב הנשקף מהחזקת סכין לציבור ומהקלות הבלתי נסבלת של אירועי הדקירה במדינתנו. האדם אשר החזיק את הסכין יכול להוכיח את כשרות החזקתה ע"י הבאת עדויות בדבר היותה של הסכין כלי עבודה במסגרת עבודתו וכיו"ב.
לעומת הסכין הדין לגבי האולר שונה. החוק קובע כי מי שנתפס כשהוא נושא ברשותו אולר ההנחה היא כי הוא החזיק את האולר למטרה כשרה, אלא אם כן תוכיח התביעה אחרת. משכך לגבי אולר עקרון היסוד בדבר נטל הבאת הראייה וההוכחה נשמר וזאת עקב גודלו הקטן של האולר עפ"י הגדרתו בחוק, ומשכך הסיכון הנמוך הנשקף ממנו לציבור.
אך ממשיך וקובע החוק, כי הדין של החזקת אולר זהה לדין של החזקת סכין, בשני מקרים: האחד- כאשר הלבה קצרה מ- 10 ס"מ אך ניתן לקבע אותה.
השני - וזאת עפ"י תיקון בחוק העונשין שנכנס לתוקפו בשנת 2000 לפיו הוראת החוק המורה כי החזקת אולר מחוץ לבית הינה למטרה כשרה (אלא אם תוכיח המדינה אחרת) לא תחול ביחס להחזקת אולר במקומות המפורטים בתוספת לתיקון כגון: מוסדות חינוך, מועדון, דיסקוטק, מגרשי ספורט, אצטדיונים, בתי קולנוע, תיאטראות וכו'. התכלית של הוראת סעיף חוק זה באשר להחזקת אולר אשר תחשב כהחזקת סכין הינה באשר לסיכון הנשקף לציבור באותם מקומות אשר מטיבם הינם הומי אדם. כמו כן נקבע באותו תיקון לחוק כי אסור לבעל עסק למכור לקטין אגרופן או סכין (למעט סכין לצרכי בית). מי שעובר על הוראה זו צפוי, על פי התיקון, לעונש של עד שבע שנות מאסר.

האם החזקת סכין יפנית הינה בחזקת החזקת סכין או אולר? במקרה שנידון בבית משפט לנוער בתל-אביב הואשם קטין בעבירה של החזקת סכין לאחר שבחיפוש בכיסיו מצא השוטר סכין יפנית. הנאשם טען כי את הסכין מצא זמן קצר לפני שנמצאה בכיסו והוא התעד להשתמש בה לצורך עבודות בהובלה והרכבת ארונות וכן בעבודות הבית.
בית המשפט קבע כי מבחינת החוק המדובר בסכין וזאת עפ"י הגדרת החוק באשר לאורך הלהב.
אם זאת קבע בית המשפט כי הקטין הצליח להרים את נטל ההוכחה כי נשא את הסכין למטרה כשרה ולכן החליט לזכותו.

במקרה אחר, אשר נידון בבית המשפט השלום בחיפה במסגרת חיפוש של שוטרים על גופו של הנאשם ובהסכמתו, נתפס עט ממנה יצא להב סכין באורך 7 ס"מ.
השופטת קבעה כי לא ניתן להבין מדוחות השוטר התופס האם המדובר בסכין שהלהב בה קבוע או לאו ולא הייתה בידי התביעה חוות דעת בעניין ומשכך הרי שניתן לקבוע שהמדובר באולר.
השופטת פסקה כי כיוון שמדובר בסכין שאורך להבה פחות מעשרה ס"מ ולא הוכח ע"י התביעה כי להבה קבוע, וכן התביעה לא הרימה את נטל ההוכחה בדבר אי כשרות החזקת האולר, הרי שיש לזכות את הנאשם.
למרבה הצער, רבים מאוד המקרים בהם נושאיהם של סכינים עושים בהם שימוש, דוקרים ופוצעים אדם, בשעה בה מתלקחים הרוחות בינם לבין האדם האחר. משום כך, בחרתי להביא מספר ציטוטים מכמה פסקי דין של בית המשפט העליון, עת דן בערעוריהם של נאשמים אשר נשאו סכין ובעת ויכוח שלפוהו, דקרו ופצעו את האדם האחר ונידונו בשל כך לתקופות מאסר ממושכות וערערו על חומרת העונש שהוטל עליהם.

" נוהגם של מקצת אנשים ליישב חילוקי - דעות ביניהם במוטות ברזל, בקרשים ובסכינים, נוהג מגונה הוא. ראוי הוא לתגובה קשה של בתי המשפט. תת תרבות הסכין, כפי שאמרו לא אחת, דינה כי תיעקר, והעושים ייענשו בכל חומרת הדין. יצא הקול מבית המשפט ויידעו הכול, כי הנועץ סכין בגופו של הזולת ייסגר בבית האסורים לתקופות שנים. אכן, המערער הוא אדם בן חמישים ושתיים, ואין זה מקובל שאדם בגילו יעשה כמעשים שבגינם הורשע. ואולם, משעשה ייענש. "

"אמרנו לא פעם כי מי שדעתו קלה בעשיית שימוש בסכינים ובמכשירים חבלניים דומים, ראוי כי ייענש במאסר ממשי לתקופה ארוכה. משפט הבכורה בסוג זה של עבירות חייב להינתן לצורכי ההרתעה ולשיקולי ההגנה על הציבור וההתחשבות בנסיבותיהם של העבריינים אינה יכולה להיות אלא משנית".
"מעשהו של המערער חמור הוא ביותר, ובתי המשפט מתריעים ומוסיפים על תת תרבות הסכין אשר שפטה במחנינו. בתי המשפט מטילים עונשי מאסר על הנושאים סכינים על גופם ועל העושים בסכין שימוש כנגד זולתם. אך דומה כי השפעתם של גזרי דין אלה אינה מביאה אנשים לשקול את מעשיהם הרעים קודם שהם עושים אותם. אפשר הגיעה העת להוסיף ולהחמיר בעונשים ואלי כך ידעו אנשים מה צפוי להם אם יעשו מעשים כמעשי המערער שלפנינו".

המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.
עו"ד יהונתן רבינוביץ
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס