חפש

זכות היוועצות בעורך דין

זכות היוועצות בעורך דין

כולם מכירים בעל פה את הקטע בסרטים האמריקנים בו שוטר מקריא לחשוד את זכויותיו ובניהן הזכות להיוועץ בעו"ד. זכות ההיוועצות הינה זכות ראשונה במעלה בזכויותיו של החשוד אולם בישראל המחוקק טרם מצא לנכון לעגן זכות זו בחוק.

החוק מונה מספר כללים עליהם חובה על המשטרה להקפיד בשעת חקירת אדם בתחנת המשטרה.  בין השאר אין חשוד מחויב למסור פרטים אשר עלולים להפלילו, יש לתעד חקירה ועוד כללים שונים. רק כלל אחד השמיט המחוקק והוא הזכות להיוועץ בעו"ד.
סעיף 32 לחוק סדר הדין הפלילי קובע כי אדם שנעצר, יש ליידע אותו על זכותו להיוועץ בעו"ד.
ואילו סעיף 19 לחוק הסנגוריה הציבורית קובע כי גם לחשוד ולא רק לעצור קיימת זכות היוועצות.
מצב זה יוצר לקונה בחוק.

הייתכן שלחשוד אשר מיוצג על ידי הסנגוריה הציבורית קיימת זכות היוועצות ואילו לחשוד המיוצג על ידי סנגור פרטי לא עומדת הזכות?
שאלה זו נידונה בשני פסקי דיו מרכזיים של בית המשפט העליון: פסק דין יששכרוב ופסק דין אסף שי. בשני המקרים השאיר בית המשפט שאלה זו ב"צריך עיון". הווי אומר- בית המשפט החליט שלא להחליט.
בפועל מנצלים החוקרים מצב זה לרעה. הם  חוקרים אדם תחת הגדרת חשוד, כמובן ללא הודעה אודות זכות היוועצות, ורק לאחר שסיימו לחלוב את החשוד, הם מודיעים לו על מעצרו ועל זכותו להיוועץ בעו"ד. כמובן שזכות זו לא שווה הרבה לאחר שאדם כבר מסר פרטים מפלילים.

בעיה נוספת הטמונה בכך היא העובדה שזכות ההיוועצות הינה זכות "חד פעמית" בלבד. זאת אומרת שהזכות להיוועץ עם עו"ד עומדת לאדם לאחר מעצרו רק פעם אחת. סיים להיוועץ, לא חייבים לאפשר לו להיוועץ בשנית.
גם מצב זה מנוצל לרעה על ידי המשטרה. הרי ברגע מעצרו של אדם לא תמיד הוא יודע את עיקרי החשדות נגדו. בשלב זה היוועצות עם עו"ד פחות אפקטיבית. רק בשלהי החקירה כשהעצור כבר מבין את עיקרי החשדות ורוצה להיוועץ בעורך דינו, אז הזכות כבר לא עומדת לו. חשוד שינסה להתחכם וישמור על זכות השתיקה עד שיבין את עיקרי החשדות ורק אז יבקש לעשות שימוש בזכות ההיוועצות- אזי העובדה ששמר על זכות השתיקה תעמוד לו לרועץ והדבר יהווה חיזוק לראיות נגדו.

לדעת הח"מ יש לתקן את החוק לאלתר ולעגן בחקיקה ראשית את זכותו של חשוד להיוועץ בעו"ד. הדבר יסייע במלחמה בהודיות השווא ורק יתרום לשלום הציבור ואמונו במשטרה.

עו"ד יוסף רז מתמחה במשפט הפלילי, הכתבה בבחינת הבעת דעתו האישית של הח"מ בלבד ואין לראות בה המלצה כלשהי
עו"ד יוסף רז
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס