חפש

נפגעי עבירה

נפגעי עבירה

בעבר נפגע עבירה לא היה חלק מההליך הפלילי וזכיותיו היו מעטות.
עם תיקון חוק סדר הדין הפלילי וחקיקת חוק זכויות נפגעי עבירה, ההחלה מגמה הפוכה בה מכיר בית המשפט בזכויות נפגע העבירה להיות חלק מההליך הפלילי. במאמר זה נסקור את עיקר זכויותיו של נפגע עבירה.

זכויותיו של נפגע עבירה בדין הפלילי מחולקות למספר קטגוריות וזאת לפי סוג העבירה.
לכל נפגע עבירה זכויות בסיסיות והן:
• לקבל מידע על שירותי סיוע עבור נפגעי עבירה.
• לקבל הסבר על השלבים של ההליך הפלילי ועל אופן הטיפול בתלונה.
• לקבל טיפול מתחשב בתלונה, בתוך זמן סביר, שבמהלכו לא ייפגע כבודו ופרטיותו.
• להיות מוגן מפני החשוד או הנאשם ומפני אנשים מטעמו.
• לקבל דיווח על השלב שבו נמצא ההליך הפלילי בנוגע לעבירה שממנה נפגע.
• לקבל הודעה אם הוחלט לסגור את התיק, וכן להגיש ערר על ההחלטה אם רצונו בכך.
• לעיין בעותק מכתב האישום המוגש לבית המשפט, נגד מי שפגע בו, בכפוף למגבלות המפורטות בחוק ובתקנות.
• להיות נוכח גם בדיונים המתנהלים בדלתיים סגורות, חוץ ממקרים יוצאים מן הכלל.
• אם יורשע הנאשם, זכותו של נפגע עבירה לכתוב "הצהרת נפגע" שבה מפורטים הפגיעות והנזקים שנגרמו לנפגע. "הצהרת הנפגע" יכולה להילקח בחשבון בזמן קביעת פסק הדין.
• להגיש תביעה אזרחית (בנוסף להליך הפלילי) ולתבוע פיצוי מהפוגע.

במקרים של עבירות מין או אלימות ישנן זכויות נוספות על הזכויות הבסיסיות לנפגע עבירה:
• נפגע העבירה יכול לבקש מאדם נוסף שיתלווה אליו במהלך החקירה, אם הדבר אינו פוגע בחקירה.
• בעבירות מין נפגע העבירה יכול לבקש שפרטיו לא יפורסמו וכן לא ימסרו פרטים לבני משפחתו.
• למעט חריגים, נפגע עבירה יכול לסרב להשיב בבית המשפט על שאלות בנוגע להרגליו המיניים.
• נפגע עבירה זכאי לקבל דיווח אודות מועד כניסתו של הפוגע לבית הסוהר, מועדי חופשות וכן מועד שחרורו וכן מידע במידה והפוגע נמלט מבית הסוהר.
• לקבל מידע אודות ועדת שחרורים או פניה לנשיא לצורך חנינה אליהן ניגש פוגע וכן להביע עמדתו בפני גופים אלו.

במקרים של עבירות מין או אלימות חמורות עומדות אף זכויות נוספות:
• למעט חריגים, פרטיו של הנפגע הכוללים כתובת, מספר טל' ומקום העבודה לא ימסרו לפוגע ו/או סנגורו.
• נפגע עבירה זכאי לקבל הודעה על מעצר הפוגע או שחרורו ממעצר.
• נפגע עבירה זכאי לקבל מידע אודות שינויים בתיק כגון: עיכוב הליכים, כוונה להגיע להסדר טיעון וכן רשאי הנפגע לפנות לגורם המוסמך ולהביע דעתו בעניינם אלו טרם קבלת החלטה.
• אם פוגע הורשע בעבירת מין רשאי הנפגע לבקש מבית המשפט לאסור על הפוגע לאחר שחרורו להתגורר או לעבוד בקרבת מקום מגורי הנפגע או מקום עבודתו.
• במקרה של עבירות מין או אלימות במשפחה בהן הוטל על הפוגע עונש מאסר, וועדה של משרד הרווחה תדון ברמת הסיכון של הפוגע בטרם יציאתו לחופשות ו/או שחרור מוקדם. הנפגע זכאי להעביר לוועדה זו את עמדתו.

במדינת ישראל קיימים מספר גופים המסייעים לנפגעי עבירה לקבל זכויותיהם לפי חוק, בין גופים אלו ניתן למצוא:
• משרד הרווחה המפעיל מוקד בטל' 118.
• מרכז נוגה לנפגעי עבירה מלווה נפגעי עבירה לכל אורך ההליך הפלילי.
• במשטרת ישראל קיימת מחלקה לשירותי סיוע לנפגעי עבירות.
• בכל יחידת תביעות ישנו פרקליט הממונה על חוק זכויות נפגעי עבירה, פרקליט זה מקבל פניות מנפגעי עבירה בתיקים של אותה יחידת תביעות.
ועוד גופים רבים אחרים שעושים מלאכתם נאמנה.


לסיכום נושא זה יפים דבריו של בית המשפט העליון בעניין:
"... הנה המגמה בתמציתה: אכן, נעשה רבות למען כבודו של החשוד, הנאשם, העצור, האסיר, וראוי שכך – עצורים ואסירים, למשל, הם מן החלשות שבחוליות החברה – אך הקורבן נושא את צלקות העבירה על גופו ועל נפשו, וכדברי השופטת ביניש בע"פ 1899/04 ליבוביץ נ' מדינת ישראל" עבירות מין חמורות שקולות כנגד רצח נפשו של הקרבן".
 .... לשיטת המדינה, המדובר במכלול בדוקטרינה משפטית חדשה. אני נכון להצטרף לדוקטרינה זו. היא תואמת את כבוד האדם, את השאיפה לחברה תקינה, את השכל הישר..." [רע"ב 11860/05 פלוני נ' בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו]

עו"ד יוסף רז מתמחה במשפט הפלילי, הכתבה בבחינת הבעת דעתו האישית של הח"מ בלבד ואין לראות בה המלצה כלשהי
עו"ד יוסף רז
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס