חפש

תאונות תלמידים

תאונות תלמידים

מקרה זה נדון ב תא (נצ') 2757-06  עזבון המנוח סהלו אגננין ז"ל נ' איי.אי.ג"י ביטוח זהב בע"מ.
הקטין, חניך פנימיית כפר הנוער ויצו ניר העמק שם קץ לחייו, לאחר שנענש ע "י המדריך בפנימיה. תביעת עזבון המנוח הוגשה לתשלום תגמולי ביטוח בגין פטירת המנוח, מכח פוליסה לביטוח תאונות אישיות תלמידים. הדיון נסב אודות שאלת קיומו של כיסוי ביטוחי במישור היחסים בין התובעים למבטחת מכוח הפוליסה.

בית המשפט דחה את התביעה לפיצוי על פי הפוליסה בקובעו כי סעיף ההגדרות שבפוליסה מוגדר המונח "תאונה" כ"אירוע פיזי, חיצוני, גלוי לעין, בלתי צפוי, הגורם להיזק גופני". הנטל הראשוני בתביעות לפי פוליסות ביטוח, מוטל על התובע להוכיח שהתקיים מקרה הביטוח. רק לאחר הוכחתו, עובר הנטל למבטחת להוכיח קיום חריג הפוטר אותה מחבות. השאלה האם התקיים מקרה הביטוח נבחנת לפי הגדרת המונח "תאונה" בפוליסה, שבין היתר, הנה אירוע בלתי צפוי. נוסח הפוליסה ברור ועולה ממנו אפשרות פרשנית אחת בלבד לפיה יותר סביר שפטירת המנוח היתה אגב מעשה מכוון, ואין צורך בשימוש בכלל הפרשנות נגד המנסח. לכן יש לבחון את תחולת הפוליסה לפי נסיבות של התאבדות המנוח. מאחר שהתאבדות היא מעשה מכוון ורצוני היא לא יכולה להיכלל בהגדרת "תאונה" שבפוליסה. מכאן שלא הוכחה התקיימות תאונה והתובעים לא עמדו בנטל להוכיח התקיימות מקרה הביטוח, כהגדרתו בפוליסה.

תוצאה דומה היתה גם אם היה נקבע שאירעה "תאונה" והוכח קיום מקרה ביטוחי, נוכח ס' 26 לחוק חוזה הביטוח לפיו "נגרם מקרה הביטוח בידי המבוטח או בידי המוטב במתכוון, פטור המבטח מחבותו". אמנם נטל הראייה להוכחת החריג שבס' 26 מוטל על המבטחת. עם זאת מדובר בנטל הוכחה רגיל במשפט אזרחי, כשמידת ההוכחה וכמות הראיות שתידרש להטיית מאזן ההסתברויות נגזרת מהנסיבות, מהות הטענות וחומרתן, והמבטחת עמדה בנטל זה; הטענה כי מקרה שאירע במתכוון לפי ס' 26 הנו רק מקרה שביצע המבוטח תוך התנהגות פלילית שמטרתה להעביר למבטחת את האחריות לנזקיו, נדחתה. לפי ס' 26 מבוטח אינו יכול להיפרע לפי פוליסת ביטוח עקב התנהגותו המכוונת שגרמה להתרחשות האירוע. התנהגות כאמור אינה חייבת לעלות כדי עבירה פלילית דווקא ודי שהמבוטח הביא על עצמו את נזקו, כבענייננו.
לאור האמור, כפי שאף נקבע בשורה ארוכה של פסקי דין, התאבדות איננה מהווה "תאונה" ואיננה מכוסה בפוליסת תאונות אישיות תלמידים.

המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.
ד"ר דוד סער, משרד עורכי דין
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס