חפש

עבירות פגיעה בגוף

עבירות פגיעה בגוף

בישראל עבירות אלימות הן נפוצות ביותר, כאשר סוג העבירות משתנה לפי הנסיבות ולרמת חומרתן, ובהתאם לכך גם העונש עליהן. זכרו: מערכת המשפט אינה מקלה ראש במקרים של עבירות אלימות, גם בקלות שביניהן, מפני שאדם העובר עבירות אלימות "מסומן" אוטומטית כאדם תוקפני ואימפולסיבי, המועד לעבור אלימות נוספות בעתיד.
עבירות פגיעה בגוף יכולות לכלול בתוכן תקיפת סתם, תקיפה הגורמת חבלה ממשית וכן תקיפה בנסיבות מחמירות אשר מצריך טיפול רפואי כלשהו.
יצוין כי כל מקרה אלימות נבחן לגופו ובית המשפט בודק כל מקרה לגופו ולפי נסיבותיו.

להלן הסעיפים בעניין עבירת התקיפה:
 
378. תקיפה - מהי ?
המכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית - הרי זו תקיפה; ולענין זה, הפעלת כוח - לרבות הפעלת חום, אור, חשמל, גאז, ריח או כל דבר או חומר אחר, אם הפעילו אותם במידה שיש בה כדי לגרום נזק או אי-נוחות.

379. דין תקיפה סתם
התוקף שלא כדין את חברו, דינו - מאסר שנתיים, והוא אם לא נקבע בחוק זה עונש אחר לעבירה זו מחמת נסיבותיה.

380. תקיפה הגורמת חבלה ממשית
התוקף חברו וגורם לו בכך חבלה של ממש, דינו - מאסר שלוש שנים.

381. תקיפות שונות (א/251, 289) (תשל"ג) (תיקון: תש"ם)
(א) העושה אחת מאלה דינו - מאסר שלוש שנים:
(1) תוקף חברו כדי לבצע פשע;
(2) תוקף חברו כדי לגנוב דבר;
(3) תוקף חברו כדי להתנגד למעצר או ללכידה כדין, שלו עצמו או של זולתו, בשל כל עבירה, או למנוע לכידה או מעצר כאמור;
(4) - (5) (בוטלו).
(ב) התוקף עובד הציבור או מי שממלא חובה או תפקיד המוטלים עליו על פי דין או מי שנותן שירות לציבור מטעם גוף המספק שירות לציבור, והתקיפה קשורה למילוי חובתו או תפקידו של הנתקף, דינו - מאסר חמש שנים.

382. תקיפות בנסיבות מחמירות (א/251א) (תשל"ג) (תיקון: תשמ"ג, תשנ"ו)
(א) נעברה עבירה לפי סעיפים 379, 380 או 381(א)(1) או (3) כשהיו נוכחים שניים או יותר שחברו יחד לביצוע המעשה בידי אחד או אחדים מהם דינו של כל אחד מהם - כפל העונש הקבוע לעבירה.
(ב) העובר עבירה לפי סעיף 379 כלפי בן משפחתו, דינו - כפל העונש הקבוע לעבירה; לענין סעיף זה, "בן משפחתו" - לרבות מי שהיה בן משפחתו בעבר, והוא אחד מאלה:
(1) בן זוגו, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו;
(2) קטין או חסר ישע, שעליו עובר העבירה אחראי, כהגדרת "אחראי על קטין או חסר ישע" בסעיף 368א.
(ג) העובר עבירה לפי סעיף 380 כלפי בן זוגו, כמשמעותו בסעיף קטן (ב), דינו - כפל העונש הקבוע לעבירה

משרד עו"ד מיטל ציון מתמחה בייצוג וייעוץ בכל סוגי עבירות פגיעה בגוף, כולל הריגה, רצח, גרימת מוות ברשלנות, דקירה, איומים, תקיפה ותקיפה חמורה.

המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.
עו"ד מיטל ציון
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס