חפש

עבירות אלימות במשפחה

עבירות אלימות במשפחה

בקטגוריה זו נכללות מגוון סוגי אלימות המתבצעות בתוך המשפחה (לרבות מי שהיה בן משפחתו), כולל אלימות פיזית - המתבצעת על ידי אחד מבני הזוג או בני המשפחה וגורם לחבלה של ממש ופציעה, אלימות מילולית המאיימת בכל דרך שהיא בפגיעה שלא כדין בגופו, בחירותו, בנכסיו, בשמו הטוב או בפרנסתו של בן הזוג \ המשפחה ואלימות כלכלית - המתרחשת בתוך התא המשפחתי כאמצעי לשליטה של אחד מבני הזוג כלפי האחר (דוגמת אי מתן כסף לרכישות שונות, צרכים אישיים ועוד).

אלימות כלפי בני זוג מופעלת בכמה אופנים כגון: פיזי, מילולי, מיני, נפשי וכלכלי. ההתנהגויות כוללות איומים, השפלות מילוליות ופיזיות, הטרדות, בידוד חברתי, מעקבים, השלכת חפצים, עבירות מין כגון אונס או פגיעה מינית כלשהי וכן פגיעות פיזיות ולעיתים אף נגמר ברצח.

192 איומים
 המאיים על אדם בכל דרך שהיא בפגיעה שלא כדין  בגופו, בחירותו, בנכסיו, בשמו הטוב או בפרנסתו, שלו או של אדם אחר, בכוונה להפחיד  את האדם או להקניטו, דינו - מאסר שלוש שנים .

345 אינוס
א. הבועל אישה -
1 שלא בהסכמתה החופשית;
2 בהסכמת האשה, שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה;
3 כשהאשה היא קטינה שטרם מלאו לה ארבעה עשרה שנים, אף בהסכמתה; או
4 תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה האשה, או מצב אחר המונע ממנה לתת הסכמה חופשית;
5 תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה, אם בשל מחלתה או בשל הליקוי בשכלה לא היתה הסכמתה לבעילה הסכמה חופשית. הרי הוא אונס ודינו - מאסר שש עשרה שנים.

ב. על אף האמור בסעיף קטן (א), דין האונס - מאסר עשרים שנים אם האינוס נעשה באחת מנסיבות אלה:
1 בקטינה שטרם מלאו לה שש עשרה שנים ובנסיבות האמורות בסעיף קטן (א)(1), (2), (4) או (5);
2 באיום בנשק חם או קר;
3 תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית או הריון;
4 תוך התעללות באשה לפני המעשה, בזמן המעשה או אחריו;
5 בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחד עמו לביצוע האינוס בידי אחד או אחדים מהם.

ג בסימן זה -
"בועל" - המחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה;

300 רצח (תשי"ד)
א. העושה אחת מאלה יאשם ברצח ודינו - מאסר עולם ועונש זה בלבד:
1 גורם במזיד, במעשה או במחדל אסורים, למותו של אביו, אמו, סבו או סבתו;
2 גורם בכוונה תחילה למותו של אדם;
3 גורם במזיד למותו של אדם תוך ביצוע עבירה או תוך הכנות לביצועה או כדי להקל על ביצועה;
4  גורם למותו של אדם כשנעברה עבירה אחרת, כדי להבטיח לעצמו, או למי שהשתתף בביצוע אותה עבירה, בריחה או הימלטות מעונש.

ב. מי שהורשע ברצח לפי סעיף 2(ו) לחוק לעשיית דין בנאצים ועוזריהם, תש"י-1950, דינו - מיתה.  

משרד עו"ד מיטל ציון מתמחה בייצוג וייעוץ בכל סוגי עבירות אלימות במשפחה.

המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.
עו"ד מיטל ציון
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס