חפש

עבירות סמים

עבירות סמים

תחום סחר ושימוש בסמים כולל בישראל את כל תחום ייצור, הכנת, הפקת, החזקה ושימוש בסמים דוגמת סמי קנבוס, חשיש, אופיום, לס"ד, קוקאין, הרואין, מתדון, מורפין, מתאפמטאמין, פתידין ועוד. עבירות הסמים בישראל כוללות שימוש לצריכה עצמית, סחר, שידול ותיווך - כולל הדחת קטינים לשימוש ומסחר בסמים.

לידיעתכם, החוק הישראלי אינו מבחין בין סמים 'קלים' ל'קשים' ואחזקתם של חומרים המנויים בפקודה אסורה, באופן שאינו מבדיל בין סם לסם אלא בהיבט של הכמות המוחזקת. משרד עו"ד מיטל ציון מתמחה בייצוג וייעוץ בעבירות כל סוגי הסמים, כולל שימוש לצריכה עצמית, סחר, שידול ותיווך.
 
ייצור, הכנה והפקה (תיקונים: התשל"ט, התשמ"ט)  
לא יגדל אדם סם מסוכן, לא ייצר אותו, לא יפיק אותו, לא יכין אותו ולא ימצה אותו מחומר אחר, אלא ברשיון מאת המנהל. העובר על הוראות סעיף זה, דינו - מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
 
החזקה ושימוש (תיקונים: התשל"ט, התשמ"ט, התשנ"ה)  

(א)  לא יחזיק אדם סם מסוכן ולא ישתמש בו, אלא במידה שהותר הדבר בפקודה זו או בתקנות לפיה, או ברשיון מאת המנהל.
(ב)  האמור בסעיף זה בדבר איסור החזקה אינו חל על סם מסוכן הנמצא במעבר שהותר לפי פקודה זו.
(ג)  העובר על הוראות סעיף זה, דינו - מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977. ואם החזיק בסם או השתמש בו לצריכתו העצמית בלבד, דינו - מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
 (ד)  על אף הוראות סעיף קטן (ג) סיפה, מי, שלצריכתו העצמית, מחזיק בסם או משתמש בו בתוך כותלי בית ספר או בחצריו והוא אינו לומד באותו בית ספר, דינו - מאסר חמש שנים; הוראה זו לא תחול על מי שטרם מלאו לו שש עשרה שנים.

יצוא, יבוא, מסחר והספקה  
לא ייצא אדם סם מסוכן, לא ייבא אותו, לא יקל על ייצואו או ייבואו,לא יסחר בו, לא יעשה בו שום עיסקה אחרת ולא יספקנו בשום דרך, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם הותר הדבר בפקודה זו או בתקנות לפיה או ברשיון מאת המנהל.
 
תיווך  
לא יתווך אדם - בין בתמורה ובין שלא בתמורה - בפעולה אסורה לפי סעיף 13.
21. הדחת קטין לסמים מסוכנים (תיקונים: התשל"ט, התשמ"ט)  
(א)  העושה אחת מאלה, דינו - מאסר עשרים וחמש שנים או קנס פי עשרים וחמישה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977:
(1) נותן לקטין סם מסוכן;
(2) בהיותו אחראי לקטין מניח לו להשיג סם מסוכן או להשתמש בו;
(3) משדל קטין להשיג סם מסוכן או להשתמש בו.
ב)  לענין סעיף זה, "אחראי לקטין" - הורה, לרבות הורה חורג, מאמץ, אפוטרופוס או מי שהקטין נמצא במשמורתו או בהשגחתו.

המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.
עו"ד מיטל ציון
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס