חפש

מזונות קטינים

מזונות קטינים

מזונות קטינים מורכבים משני מעגלי צריכה, מעגל ראשון הוא מעגל הצרכים ההכרחי והוא כולל הוצאות הכרחיות עבור הקטין, היינו מזון, ביגוד והנעלה, הוצאות חינוך, הוצאות רפואיות במסגרת ביטוח רפואי ומדור.

בית המשפט קבע כי מעגל הצרכים ההכרחי  הוא סכום כספי קבוע פחות או יותר שכל אב חייב לשלם עבור ילדיו הקטינים ללא כל קשר להכנסתו.
פסק הדין המנחה בעניין זה, לפיו פוסקים רוב בתי המשפט, העמיד את סכום המזונות המינימאלי לקטין על סך של 1250 ש"ח לחודש בצרוף הוצאות חינוך והוצאות מדור ובסך הכל בדרך כלל יעמוד הסכום המינימאלי על 1750 ש"ח לקטין.
לסכום זה יצרף בדרך כלל, בית המשפט את קצבת הקטינים המתקבלת מביטוח לאומי,  או יפחית אותה תלוי בנסיבות, ככול שהכנסת האב קטנה הסכום יופחת.
מעגל הצרכים השני הוא מעגל צרכים המתייחס להוצאות נוספות שאינן כלולות במעגל הצרכים ההכרחי כמו חוגים, קייטנות, גנים פרטיים, צהרונים, הוצ' בר מצווה, פסיכולוג, אבחונים שונים, רכישת ציוד לבתי ספר וכדומה.

הוצאות מעגל הצרכים השני מתחלקות בדרך כלל בין שני ההורים ביחס להכנסותיהם.
הכלל – על פי החוק במדינת ישראל חובת תשלום המזונות מוטל על האב בלבד,  האם אינה אינה מחויבת בתשלום המזונות עבור ילדיה גם היא משתכרת יותר מהאב (חשוב לציין כי כלל זה חל על אב יהודי וילדים יהודים, לגבי ילדים שאינם יהודים ואב שאינו יהודי חלים כללים אחרים המחילים חובה שווה על האם והאב ).
כלל זה יחול על ילדים שהם מתחת לגיל 15, אולם כאשר מדובר בילדים מעל גיל 15 האם תחויב להשתתף במזונות הקטינים ככול שיש לה אמצעים כספיים והיא משתכרת.
חשוב לדעת כי כאשר מדובר במשפחה בעלת אמצעים ובאב בעל הכנסות גבוהות על בית המשפט להביא בחשבון גם את רמת החיים אליה הורגלו הקטינים ולהרחיב את סכום המזונות של מעגל הצרכים הראשון בהתאם.

כאשר בוחנים את הכנסת האב יש לקחת בחשבון לא רק את הכנסתו משכר אלא גם את הכנסתו מנכסים וכספים שונים הנמצאים בידו.
אב שבוחר לא לא עבוד, בית המשפט יתייחס בפסיקת המזונות להכנסתו אילו יכול היה לעבוד – היינו פוטנציאל ההשתכרות שלו.

מזונות מגיל 18 עד גיל 21 הם יציר הפסיקה, בעצם החוק קובע חובת תשלום מזונות עד גי ל18 בלבד, אולם בפסק דין של בית המשפט העליון נקבע כי ניתן לתבוע מזונות עבור קטינים מגיל 18 עד 21 כאשר סכום זה יעמוד בדרך כלל על שליש מסכום המזונות ששולם עבור הקטין טרם הגיעו לגיל 18.
מהו מדור? מדור הוא רכיב חיוני במזונות הילדים משמעותו תשלום עבור קורת הגג של הילדים וההוצאות השוטפות של הקטינים בבית (חשמל ,ארנונה,כבלים,ועד בית וכו').
רכיב זה מוערך על פי מספר הילדים וכדלקמן עבור ילד אחד יפסוק בית המשפט 30% מהוצאות המדור, עבור שני ילדים 40% , עבור שלושה 50%.
המדור הוא בעצם נגזרת של תשלום השכירות או תשלום המשכנתא, כך למשל אם תשלום השכירות או המשכנתא עומד על 4000 ש"ח לחודש, יעמוד התשלום עבור מדור של קטין אחד על סך של 1200 ש"ח שהם 30% מ 4000.
 
הכלל הוא שתביעת מזונות היא תביעה כספית וצריך להוכיח את מרכיביה, היינו אם אתם רוצים שבית המשפט יפסוק עבור הוצאה מסוימת שאתה מוציאים עבור הקטין עליכם לצרף אסמכתא , היינו הוכחה כלשהי.
בית המשפט ידרוש מכם שתצרפו 12 תלושי שכר שלכם לכתב התביעה, אי צרוף התלושים יכול לגרום לסנקציה של מחיקת התביעה או מחיקת כתב ההגנה.
עבור הוצאות מזון, ביגוד והנעלה אין צורך לצרף אסמכתאות ובית המשפט עורך אומדן.
קיימת בבתי משפט גישה המטילה את חובת תשלום מזונות גם על האם, מכוח עיקרון השוויון, גישה זו עומדת בניגוד לחוק ויש הסוברים כי סכום המזונות המינימאלי שעל האב לשלם הוערך כאשר כבר נלקחה בחשבון הכנסת האם ולכן אין בעצם סתירה בין גישה זו לבין החוק.
חשוב שתנהלו תביעה זו נכון, הסכום שיפסק ילווה אתכם שנים רבות קדימה וישפיע על התנהלותכם הכלכלית לאורך זמן.
*חשוב לציין כי מאמר זה אינו כולל את כל דיני מזונות הקטינים וכי קיימות הלכות נוספות כמו בן מרדן, והתחשבות בהכנסות קטין, מזונות דוחק וכדומה.

המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.
יעל שמואלי, משרד עורכי דין
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס