חפש

כיצד מתחלק הרכוש המשותף?

כיצד מתחלק הרכוש המשותף?

חוק יחסי ממון בין בני זוג תשל"ג 1973.
בשנת 1973 נחקק במדינת ישראל, חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג 1973 (להלן החוק) ,החוק חל על כל תושבי מדינת ישראל ואזרחיה, שנישאו החל מתאריך 1/1/74 ואילך .
החוק אינו חל על מי שנישא לפני 1/1/1974 ,אינו חל על ידועים בציבור ואינו חל על בני זוג שערכו הסכם ממון וקבעו בהסכם במפורש שהחוק אינו חל עליהם והם מתנים על החוק כפי שמפורט בהסכם שערכו.
סעיף 5 ו 6 לחוק, הם הסעיפים שקובעים כיצד ומתי יש לחלק את הרכוש המשותף? מהו רכוש משותף? מהו אינו בגדר רכוש משותף?

כיצד מחלקים את הרכוש המשותף?
סעיף 6 לחוק קובע את עיקרון איזון המשאבים,שהוא מונח משפטי, אסביר בפשטות את העיקרון- בית המשפט או בית הדין הרבני, היכן שתבחרו להתדיין בשאלת הרכוש,אומד את שווים של כל הנכסים שצברתם במהלך חיי הנישואין שלכם,משווי הנכסים המשותפים מנכים את החובות המשותפים שיש לכם ועורכים איזון בין הצדדים(חשוב לדעת כי אין שיתוף אוטומטי בחובות,ארחיב בהמשך בעניין זה).
דוגמא – נניח שיש לכם בית ששויו מיליון שקל, על הבית יש משכנתא בשווי 200,000 ש"ח ויש הלוואה נוספת שלקחתם מהבנק בשווי 50,000 ש"ח,אזי הסכום הסופי שבו תתחלקו לאחר מכירת הבית הוא כ 750,000 ש"ח(בניכוי הוצאות המכירה) .
במקרה בו שווי הנכסים של צד אחד עולה על שווי הנכסים של הצד האחר,נניח שלאחר אומדן כל הזכוית הסתבר שלבעל יש רכוש שנאמד ב 500,000 ש"ח ולאישה יש לרכוש שנאמד ב 300,000 ש"ח, הרי שעל פי עיקרון איזון המשאבים, יעביר הבעל אישה 100,000 ש"ח, כך שלמעשה לכל אחד מהצדדים יהיה 400,000 ש"ח.
בתי משפט עורך "פול משותף" של כל הנכסים שצברתם במהלך חיי הנישואין שלכם,עורך איזון משאבים ומורה על העברת כספים מצד אחד לשני בהתאם לאיזון הנדרש(ראה דוגמא לעיל).

מהם הנכסים הנכללים בפול המשותף ? – "כלל נכסי בני הזוג".
-כל הנכסים שנרכשו/נצברו במהלך החיים המשותפים מכספים משותפים גם אם לא נרשמו על שימכם במשותף.
-כל הנכסים הרשומים בבעלות משותפת גם אם לא נרכשו במשותף או לא היו חלק מהפול המשותף.
-כספים וזכויות הנמצאים בחשבון הבנק המשותף.
- כספים שנמצאים בחשבונות נפרדים אך נצברו בתקופת החיים המשותפת.
- זכויות פנסיה קיימות ועתידיות,פיצויי פרישה,קרנות השתלמות,קופות תגמולים וחסכונות וכיוצב',היינו כל הזכויות הסוציאליות שצברתם במקום עבודתכם או באופן פרטי במהלך חיי הנישואין שלכם.
-נכסי קריירה ומוניטין.
מה לא נכלל "בפול המשותף"?
- חובות שצד יצר ללא ידיעת הצד השני או בזדון(הימורים,הלוואות ללא ידיעת הצד האחר ו/או הסכמתו).
- נכסים שהיו לכם לפני הנישואין.
- נכסים שקיבלתם במתנה.
- נכסים שקיבלתם בירושה.(ובלבד שלא הבעתם את רצונכם במהלך הנישואין לתת לבן זוגכם חלק בירושות/כספים/במתנות שקיבלתם שאחרת הם יהפכו לחלק מהפול המשותף).
-גמלה שמקבל אחד מבני הזוג מהמוסד לביטוח לאומי.
- גמלה או פיצוי שנפסק או מגיע לאחד מבני הזוג בשל נזק גוף(נניח פיצויים מתאונת דרכים) או מוות.
- נכסים שסיכמתם בניכם (עדיף בכתב) שלא יחול לגביהם שיתוף.

מתי מחלקים את הרכוש?
סעיף 5 קובע מתי מתחלק הרכוש, הככל הוא כי הרכוש מתחלק במועד גירושי הצדדים או כאשר אחד הצדדים נפטר.
עד לאחרונה החוק קבע כי הרכוש יחולק בפועל רק כאשר הצדדים מתגרשים, היינו יש גט, מצב זה יצר מצבים בעיתיים מאוד ,בהם חרף העובדה שהצדדים כבר לא חיו יחד,אולם אחד הצדדים התעקש שלא לתת גט והרכוש לא חולק במשך שנים על גבי שנים.
בשנת 2008, תוקן החוק ונכון להיום מתאפשרת חלוקת הרכוש בפועל גם אם לא התגרשו הצדדים וזאת אם התקיימו אחד מהתנאים המפורטים בסעיף 5 א לחוק.
אפרט בקצרה וכדלקמן:
1. אם חלפה שנה מיום שנפתח הליך להתרת נישואין והוגשה תביעה לחלוקת רכוש.
2. קיים קרע בין הצדדים או שהם חיים בנפרד (גם תחת קורת גג אחת) במשך תקופה מצטברת של 9 חודשים.(ניתן לקצר תקופה זו אם יש החלטה שיפוטית המעידה על קיומו של משבר נניח).
בית המשפט יכול לקצר את התקופה ולהורות על חלוקת הרכוש בפועל, אפילו קודם למועד האמור לעיל,אם בית המשפט נוכח כי, קיימות נסיבות של צו הגנה שניתן כנגד בן הזוג בדיון שהתקיים במעמד הצדדים, או שהוגש כתב אישום כנגד בן הזוג בעבירת אלימות שבוצעה בבן הזוג האחר או בילדו,בית המשפט ציווה על מעצר של בן הזוג וראה כי יש צורך להגן על בן הזוג או הילד.
מהי תקופת הצבירה המשותפת? מתי חל "מועד הקרע"?
הרכוש המשותף, הוא הרכוש שנצבר מנקודת הזמן בה הפכתם לזוג ועד לנקודה בה נפרדתם ובשפה משפטית "מועד הקרע".
קיימות שתי גישות מקובלות במשפט לעניין הגדרתו של "מועד הקרע",המקובלת יותר היא, שהשיתוף נפסק במועד בו החל המשבר,היינו מתי הצדדים הפסיקו בפועל לחיות כזוג,עזיבת אחד הצדדים את הבית היא סממן מובהק לתחילתו של מועד הקרע או לינה בחדרים נפרדים באותו הבית.
הגישה הפחות מקובלת וכיום כבר פחות רלוונטית, עקב התיקון לחוק, כאמור לעיל, היא שמועד הקרע חל במועד מתן הגט.

יחודו של בית מגורים – חשוב לדעת.
לאחרונה נתנו מספר פסקי דין, אשר קבעו כי יתכנו מצבים בהם יחול שיתוף בבית מגורים גם אם היה שלכם טרם מועד הנישואין או קיבלת אותו בירושה או במתנה. בית המשפט פסק כי אם הצדדים התגוררו בבית יחד מספר שנים יחול שיתוף בנכס זה.(הדרך להתגבר על זה היא לערוך הסכם ממון).
דעו לכם, כי במקרים מסוימים, יש לבית המשפט או בית הדין,סמכות מיוחדת לערוך חלוקה שאינה שווה בין הצדדים או לכלול נכסים שיאוזנו בין הצדדים גם אם הם לא נצברו במהלך תקופת החיים המשותפת.
הלכת השיתוף בחובות.
השיתוף בחובות אינו דומה לשיתוף בזכויות, קיימים חובות שלא יחול לגביהם שיתוף,כמו חובות שנוצרו על ידי אחד הצדדים ללא ידיעת הצד האחר, או נוצרו בכוונת זדון או מתוך רשלנות או ללא ידיעתו או הסכמתו של בן הזוג האחר, נניח במקרה בו צד אחד ממשכן את בית המגורים המשותף לטובת חוב פרטי שיצר,חובת עסקיים חובות הימורים,הלוואות בשוק אפור וכיוצב'.
הברחת נכסים.
במקרה של סיכסוך, קיימים מקרים,בהם צד אחד יעלים או יבריח רכוש משותף,ניתן במקרה כזה לפנות לבית המשפט ולבקש בדחיפות לעקל את הרכוש המשותף עד להכרעה בתביעה,ניתן לבקש צו גם לגבי נכסים בחו"ל(צו מרווה).

הסכם ממון האם כדאי?
הסכם ממון למעשה יפתור לכם את רוב הבעיות הרכושיות העתידיות שיכולות להתעורר במקרה של פרידה,ניתן לקבוע בהסכם כיצד יחולק הרכוש,כיצד תחול הבעלות על הרכוש,האם ישולם פיצוי במקרה של פרידה ולמעשה כל דבר שתירצו להסכים עליו בענייני הרכוש שלכם, אם תרצו הפרדה רכושית מוחלטת פשוט ניתן להסכים על כך מראש,אם תרצו להחיל שיתוף בעניין מסוים גם זה אפשרי.
הסכם ממון מתאים למי שעתיד להינשא או למי שכבר נישא ועל מנת לתת לו תוקף חייבים לאשרו בבית המשפט או אם טרם נישאתם ניתן לאשרו גם בפני נוטריון.
היכן כדאי לדון בענייני הרכוש בבית המשפט או בבית הדין?
זוהי אחת השאלות המורכבות, ערכאות אלו יכולות לפסוק באופן שונה זו מזו, למרות שלכאורה שתיהן כפפות לחוק יחסי ממון.
שתי הערכאות מוסמכות לדון בענייני הרכוש שלכם ומכאן נובע בעצם " מרוץ הסמכויות" מי פנה קודם לאן?
התשובה היכן כדאי לדון, קשורה בקשר הדוק לנסיבות האישיות בתיק שלכם ויתכן כי תהיה לכך השפעה מכרעת על תוצאות חלוקת הרכוש שלכם, לכן חשוב כי תכלכלו את צעדיכם בתבונה, טרם פתיחת ההליך המשפטי ולא תגשו באופן רנדומלי לערכאה כזו או אחרת.
הסברה כי בית הדין מטיב עם גברים ובית המשפט עם נשים אינה תמיד נכונה.

סיכום
היריעה רחבה מאוד ,ניסתי לתת לכם לפחות מידע ראשוני על הזכויות שלכם,דעו להתנהל בתבונה עוד טרם פרוץ המשבר,אל תוותרו על רכוש שמגיע לכם,כל החלטה שתקבלו במהלך הליך הגירושין תלווה אתכם הרבה שנים קדימה.
ראיתי מקרים רבים בהם מי מבני הזוג היה בנקודת משבר כה קשה והיה להם רצון עז, פשוט לוותר, לקום וללכת ,בלי כלום, מאחר והסבל היה קשה מנשוא – אל תעשו זאת ,קחו אוויר,קבלו יעוץ מתאים ,אל תקבלו החלטות נמהרות,הכול יכול להמתין עד שתהיו מוכנים להיפרד בתבונה מבן זוגכם ולהמשיך הלאה.
בהצלחה.

המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.
יעל שמואלי, משרד עורכי דין
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס