חפש

מהירות מופרזת

מהירות מופרזת

הענישה הקבועה בחוק לנהיגה במהירות מופרזת
1.בנסיעה במהירות של עד 20 קמ"ש מעל המותר בדרך עירונית מקבל הנהג קנס  בסך 250 ₪ ללא נקודות.
2.בנסיעה במהירות של בין 21 קמ"ש ל-30 קמ"ש מעל המותר בדרך עירונית מקבל הנהג קנס בסך 750 ₪ ו-8 נקודות.
3.בנסיעה במהירות הגבוהה מ-30 קמ"ש מעל המותר בדרך עירונית מקבל הנהג זימון למשפט וכן 10 נקודות.
4.בנסיעה במהירות של עד 25 קמ"ש מעל המותר בדרך שאינה עירונית ובדרך מהירה מקבל הנהג קנס בסך 250 ₪ ללא נקודות.
5.בנסיעה במהירות של 26 קמ"ש ועד  40 קמ"ש מעל המותר בדרך שאינה עירונית ובדרך מהירה מקבל הנהג קנס בסך 750 וכן 8 נקודות.
6.בנסיעה במהירות הגבוהה מ-40 קמ"ש מעל המותר בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה מקבל הנהג זימון למשפט וכן 10 נקודות.
 
הענישה בעבירת מהירות עם זימון למשפט

החוק אינו קובע עונש מינימום כזה או אחר לנהיגה במהירות הגבוהה מברירת המשפט, תהא המהירות גבוהה ככל שתהא.
העונש שיוטל ע"י השופט (במקרה שלא נערך הסדר טיעון עם התביעה), יהיה תלוי בגובה המהירות המיוחסת לנאשם, בותק נהיגתו של הנאשם ובעברו התעבורתי.
 
סוגי המכשירים במשמשים לאכיפת המהירות

המשטרה משתמשת במספר מכשירים אלקטרוניים למדידה ואכיפה של המהירות המותרת עפ"י חוק, הכוללים בין היתר את מכשירי הממל"ז, המולטונובה והדבורה.
הממל"ז (אקדח לייזר):
מד מהירות הלייזר 20-20 MARKSMAN L.T.I. שמכונה גם אקדח לייזר, ושייעודו המקורי היה לשימוש צבאי, הוכנס לפעילות מבצעית למערך התנועה של משטרת ישראל בשנת 1993, והוא משמש כיום כמכשיר המוביל לבדיקת מהירות נסיעתם של רכבים.
מד הלייזר מודד את מהירות הרכב ע"י שליחת קרן לייזר (פולס) אינפרא אדום לעבר הרכב הנמדד. מהירות הרכב נמדדת ע"י חישוב השינוי בזמן שלוקח לקרן הלייזר להגיע למטרה לעומת הזמן שלוקח לו לחזור מהמטרה.
פעולת מד הלייזר מתבססת על ההנחה כי מהירות האור באוויר קבועה. לפיכך שיגור פולסים של קרני לייזר לעבר רכב המטרה ומדידת זמן שליחתם לרכב וחזרתם ממנו מאפשרים לקבוע את המרחק מהמכשיר אל הרכב על פי הנוסחה: מרחק= זמן X מהירות.
מדידת המרחק לרכב המטרה בעקבות שליחת שני פולסים בהפרש זמן ידוע מאפשרת לקבוע את המרחק אותו עבר הרכב, ובעזרת נתון זה ורכיב הזמן ניתן להוסיף ולקבוע את מהירות תנועתו של הרכב.
אומנם, די היה בשני פולסים כדי לקבוע את מהירות הרכב, ואולם עקב חשש מטעויות משגר מד הלייזר 43 פולסים בפרק זמן של כשליש השנייה, והמהירות אותה מציג המכשיר היא המהירות הממוצעת המתקבלת מכלל המדידות.
מד הלייזר ניתן להפעלה בשני דרכים: ע"י אחיזה ידנית שלו, או ע"י התקנתו על חצובה.
מפעיל מד הלייזר חייב לבצע לפני תחילת המשמרת ובסוף המשמרת ארבע בדיקות ע"מ לוודא כי המכשיר תקין: בדיקה עצמית, בדיקת תצוגה, בדיקת תיאום ובדיקת כיול.
עפ"י הוראות היצרן מד הלייזר מורשה למדוד מהירות נסיעתם של רכבים הנמצאים בטווח של עד 600 מ' ממנו, ואולם בפסק דין עקרוני שניתן ע"י ביהמ"ש העליון בשאלת אמינות מד הלייזר נקבע כי המדידה של מד הלייזר כאשר הוא מופעל ידנית תקפה רק לגבי רכבים שנמצאים עד מרחק של 300 מ' מהמכשיר בלבד.
כמו כן, נקבע בפסק הדין הנ"ל כי יש לנכות 5 קמ"ש מהתוצאה שהתקבלה בשל סטייה אפשרית בדיוק המכשיר.  
מלוטנובה F6
מכשיר הממא"ל מולטנובה F6 מוצב בד"כ כמכשיר נייח על עמודים בצידי הדרך והוא כולל רדאר ומצלמה אלקטרונית המצלמת את הרכבים הנוסעים מעל המהירות המותרת.
מכשיר המולטנובה מודד את מהירות כלי הרכב תוך שימוש בעיקרון דופלר. לפי שיטה זו משדר המכשיר אלומה אלקטרונית רציפה לרוחב הכביש כאשר כלי רכב החוצים אלומה זו נבדקים ע"י המכשיר ואם הבדיקה הראתה שמהירות כלי הרכב שחצה את האלומה היא מעל מהירות הסף שנקבע במכשיר, מופעלת אוטומטית מצלמה ומצלמת את הרכב.
מכשירי המולטנובה פזורים לאורך הכבישים בכל רחבי הארץ, ומצלמים את הרכבים העבריינים באמצעות סרט צילום 35 מ"מ במשך 24 שעות ביממה.
הבעלים של הרכב (ולאו דווקא הנהג), שרכבו צולם ע"י מכשיר המולטנובה יקבל לביתו זמן קצר לאחר מכן הודעה על ביצוע העבירה עם דרישה לתשלום קנס, במידה שמדובר במהירות שהיא  בגדר ברירת משפט, או זימון למשפט במידה שמדובר במהירות גבוהה יותר.
בסיס האישום לביצוע עבירת מהירות לפי מכשיר המולטנובה נשען אך ורק על תמונת הרכב, ולכן חשוב מאוד לקבל עותק של התמונה ולבדוק אם לא נעשתה טעות בצילום, ואם הצילום עומד בקריטריונים שנקבעו.
אם הבעלים של הרכב, אליו נשלחה ההודעה על ביצוע העבירה, לא נהג ברכב בזמן המקרה, יש באפשרותו לפנות לאגף התנועה ולבקש להמיר הדו"ח ע"ש הנוהג ברכב, ולצרף לבקשתו תצהיר מתאים מטעם הנהג.
מכשיר הדבורה:
מד המהירות המכונה "דבורה" מותקן על גבי ניידת המשטרה ומאפשר למדוד מהירות של כלי רכב הנוסעים בכיוון הניידת או בכיוון הנגדי לו, בין אם הניידת במצב סטאטי ובין אם היא נמצאת בתנועה.
מכשיר הדבורה הפועל עפ"י "אפקט דופלר" משדר תדר קבוע של גלי רדיו לעבר כלי הרכב הנוסעים בסביבתו וקולט מהם תדר חוזר.
הפרש התדרים בין התדר המשודר מהמכשיר לתדר המוחזר אליו מכלי הרכב מתורגם ע"י המכשיר למהירות.
למכשיר הדבורה שתי אנטנות זעירות המותקנות על גג הניידת, כאשר האנטנה הקדמית מיועדת לקלוט את הרכבים הנוסעים לפני הניידת והאנטנה האחורית מיועדת לקליטת הרכבים הנוסעים מאחורי הניידת.
בתוך הניידת מותקן פאנל התצוגה של הדבורה בו רואה השוטר המפעיל נתונים ביחס למהירות הרכב שלו, מהירות הרכב הנמדד וכן הנתון לגבי כיוון נסיעת  הרכב הנמדד.
כאשר הניידת נמצאת במצב נסיעה חייב להיות הפרש של 8 קמ"ש לפחות בין מהירות הניידת למהירות הרכב הנמדד אחרת המכשיר לא יבצע כלל מדידה. מכשיר הדבורה מתאים למדידת מהירות כלי רכב רק שהרכב הנמדד נמצא בודד בכביש. כאשר התנועה סואנת או כאשר שני כלי רכב נוסעים במקביל אחד ליד השני השוטר איננו יכול לדעת איזה מבין כלי הרכב נמדד ע"י הדבורה.
בפסק דין עקרוני שניתן ע"י בית משפט לתעבורה בבאר שבע בתיק מס' 5729/08 מדינת ישראל נ' צבי ציטרון קבע כב' השופט אלון אופיר מס' תנאים שחייב השוטר שמפעיל את הדבורה למלא ע"מ שתוצאת הבדיקה במכשיר הדבורה תהא תקפה ותתקבל כראיה במשפט:
1)יש להוכיח כי המכשיר עבר ביקורת תקופתית שנתית.
2)יש להוכיח כי השוטר המפעיל עבר הכשרה בקורס מסודר להפעלת המכשיר.
3)יש להוכיח כי השוטר המפעיל ביצוע חמש בדיקות שונות לתקינות המכשיר בתחילת המשמרת ובסיומה.
4)כדי להבטיח כי רכב אחר ובכלל זה רכבת איננו נוסע במקביל לרכב הנמדד ובכיוון נסיעתו חייב השוטר המפעיל לוודא כי בטווח של 50 מטר לפחות משני צידי הכביש לא היתה בשעת המדידה תנועה של כלי רכב אשר נעה בכיוון הנסיעה של הרכב הנמדד.
5)על השוטר המפעיל לשמור על קשר עין רציף עם הרכב הנמדד עד לעצירתו.
 
זיכוי אפשרי בגין ביצוע עבירת מהירות
בפסק דין שניתן ע"י בית המשפט המחוזי בבאר שבע בתיק ע"פ 5355/08 מדינת ישראל נ' עמיקם לוין, נקבע כי מכשירי האכיפה האלקטרונים בהם עושה המשטרה שימוש למדידת מהירות כלי הרכב, חייבים לעבור בדיקת כיול תקופתית חצי שנתית במעבדה מוסמכת.
מאחר והמשטרה לא הוכיחה כי היא אכן מבצעת בדיקת כיול תקופתית למכשירי המדידה שברשותה, קבע ביהמ"ש כי תוצאות הבדיקה שבוצעה במכשיר איננה תקפה, ולפיכך זיכה את הנאשם מהעבירה שיוחסה לו.
בנושא זה של ביצוע כיול תקופתי למכשירי הבדיקה האלקטרונים למדידת מהירות, ניתנו פסקי דין סותרים ע"י בתי המשפט לתעבורה ובתי המשפט המחוזיים השונים בארץ, והענין תלוי ועומד כיום בפני הכרעה עקרונית של בית המשפט העליון, אשר צפויה להינתן לקראת חודש אוקטובר 2011.
לנוכח הפסיקה הסותרת כיום בנושא כיול מכשירי האכיפה למדידת מהירות, יש בהחלט מקום לבדוק כל תיק ותיק לגופו לגבי האפשרות להגיע לתוצאה של זיכוי, או לכל הפחות לבחון האפשרות, בנסיבות, להגיע לעסקת טיעון נוחה עם התביעה.

המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.
משה רבי, משרד עורכי דין
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס