חפש

נהיגה בשכרות

נהיגה בשכרות

מיהו שיכור?
סעיף 64 ב לפקודת התעבורה קובע כי "שיכור" הינו אחד מאלה:
א. מי ששותה משקה משכר בעת נהיגה או בעת שהוא ממונה על רכב.
ב. מי שבגופו מצוי סם מסוכן או תוצרי חילוף של סם מסוכן.
ג. מי שבגופו מצוי אלכוהול בריכוז הגבוה מהריכוז שקבע שר התחבורה בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת.
ד. מי שנתון תחת השפעת משקה משכר או תחת השפעת סם מסוכן ובלבד שבבדיקת מעבדה לא נמצא שריכוז האלכוהול בדמו נמוך מהסף המרבי שנקבע בתקנות לפי פסיקה (3).
 
ריכוז האלכוהול המינימלי להרשעה בנהיגה בשכרות

סעיף 169א לתקנות התעבורה קובע כי ריכוז האלכוהול המותר בזמן נהיגה הוא:
•בבדיקת דם- עד 50 מיליגרם של אלכוהול במאה מיליליטר של דם.
•בבדיקת נשיפה- עד 240 מיקרוגרם של אלכוהול בליטר אחד של אוויר נשוף.
בפסק דין שניתן ע"י בית משפט לתעבורה בירושלים בתיק מס' 11893/07 מדינת ישראל נ' עינת עוזרי, אשר דן בהרכב מיוחד באמינות מכשיר הינשוף, נקבע כי על האף האמור בחוק, הרף המינימלי להרשעה בנהיגה בשכרות עפ"י בדיקת נשיפה יעמוד על 400 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד של אוויר נשוף.
המדינה הגישה ערעור על פסק דין זה ובית המשפט  המחוזי בירושלים בהחלטה מחודש אוקטובר 2010 פסק כי הרף המינימלי יעמוד על 290 מיקרוגרם אלכוהול.
הרף של 290 מיקרוגרם שנקבע ע"י בית המשפט המחוזי בירושלים בעניין עוזרי, הוא כיום הרף המינימלי המנחה של אגפי התנועה במשטרת ישראל בכל הארץ להגשת כתב אישום בגין העבירה של נהיגה בשכרות.
לגבי ארבעה סוגי נהגים קבע המחוקק לאחרונה, בתיקון לסעיף 64ב לפקודת התעבורה, רף ספציפי ונמוך הרבה יותר של כמות אלכוהול בבדיקת דם או בבדיקת נשיפה להרשעה בעבירה של נהיגה בשכרות.
סעיף 64ב (3א) קובע כי סוגי הנהגים שלהלן:
נהג חדש.
נהג שטרם מלאו לו 24 שנה.
נהג בעת נהיגה ברכב מסחרי או ברכב בעבודה שמשקלם הכולל המותר לפי רשיון הרכב עולה על 3,500 ק"ג.
נהג בעת נהיגה ברכב ציבורי.
יחשבו כ"שיכורים" אם בבדיקת נשיפה שנערכה להם נמצא אצלם ריכוז העולה על 50 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד של אוויר נשוף, או אם בבדיקת דם שנערכה להם נמצא ריכוז העולה על 10 מיליגרם אלכוהול ב-100 מיליליטר של דם.
 
מכשיר הינשוף

למרות שעפ"י חוק יש בידי המשטרה אפשרות לבצע את בדיקת האלכוהול בשני אופנים: אם ע"י בדיקת דם או ע"י בדיקת נשיפה, בפועל ברובם המכריע של המקרים הבדיקה המבוצעת ע"י משטרה לגילוי אלכוהול היא בדיקת נשיפה, חרף העובדה שבדיקת דם נחשבת אמינה ומדוייקת יותר, וזאת בשל הסרבול הכרוך בבדיקת דם והצורך לבצעה במעבדה ולהיעזר ברופא מומחה, לעומת זמינות וקלות הבדיקה באמצעות המכשיר לבדיקת נשיפה.
בדיקת הנשיפה לגילוי אלכוהול מבוצעת ע"י מכשיר הקרוי DRAGER ALCOTEST 7110 MK III IL הידוע גם בשם "ינשוף".
הבדיקה במכשיר הינשוף מבוצעת ע"י כך שהנבדק נושף לתוך המכשיר באמצעות פיה סטרילית עם צינורית המחוברת למכשיר.
השוטר שמפעיל את הינשוף מבצע לנבדק שתי בדיקות נשיפה, כאשר התוצאה הנמוכה המתקבלת מבין שתיהן היא זו בה יואשם הנבדק, במידה שהיא עולה כמובן על הרף המינימלי המותר.
ע"מ שתוצאת הבדיקה במכשיר הינשוף תהא קבילה חייבים להתקיים מספר תנאים:
א. שההפרש בין התוצאה המתקבלת בבדיקת הנשיפה הראשונה לבדיקת הנשיפה השנייה לא יעלה על 10%.
ב. שהשוטר החליף את הפייה במכשיר הינשוף בכל בדיקת נשיפה שערך.
ג. שבוצעה בדיקת אימות כיול למכשיר הינשוף עד 24 שעות לפני השימוש בו.
ד. שבוצע כיול תקופתי חצי שנתי למכשיר הינשוף ע"י טכנאי מוסמך.
ה. שהשוטר וידא כי הנבדק לא שתה, לא עישן, ולא הקיא במשך 15 דקות טרם הבדיקה במכשיר הינשוף.
 
רמת הענישה

סעיף 39א לפקודת התעבורה קובע כי נהג המורשע בנהיגה בשכרות יוטל עליו עונש של פסילת רשיון הנהיגה לתקופה שלא תפחת משנתיים ימים, ואולם בימ"ש רשאי מטעמים מיוחדים להטיל פסילה קצרה משנתיים.
בפסיקה שניתנה ע"י ביהמ"ש העליון לאחרונה נקבע כי ויתקו ועברו של הנאשם, רמת האלכוהול שנמצאה בבדיקת הנשיפה שנערכה לו וכן נסיבותיו האישיות כגון מהות עבודתו והפגיעה האפשרית בפרנסתו במידה שרשיונו ישלל, אינם מהווים נסיבות מיוחדות לקיצור הפסילה מתחת לשנתיים.
הסיכוי היחידי למעשה של נאשם בנהיגה בשכרות להיחלץ מהפסילה המנדטורית של שנתיים קיים רק במקרה שיצליח להוכיח כי קיימים כשלים ראייתים בחומר החקירה אשר בידי המשטרה. במקרה שכזה נתונות בידי הנאשם שתי אופציות, האחת, לנהל את התיק בביהמ"ש ולקוות כי הכשלים הראייתים שמצא יביאו לזיכויו המוחלט מהעבירה. האופציה השנייה, להצביע בפני התביעה על הכשלים הראייתים שמצא ולשכנעה לשנות את סעיף האישום לעבירה קלה יותר שאין בצידה חובת פסילה, או לחילופין להגיע עימה לעסקת טיעון לשלילה הקצרה משנה ובנסיבות מסוימות אף לשלילה של מספר חודשים בלבד.

המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.
משה רבי, משרד עורכי דין
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס