חפש

עקיפות מסוכנות

עקיפות מסוכנות

העקיפה המסוכנת ביותר היא עקיפה כאשר הדרך אינה פנויה, המוגדרת בתקנה 47(ד) לתקנות התעבורה כדלהלן: "נהג רכב לא יעקוף רכב, אלא אם הדרך פנויה במרחק מספיק כדי לאפשר לו את ביצוע העקיפה ואת המשכת הנסיעה בבטיחות ללא הפרעה וללא סיכון לנסיעתו של רכב אחר, וללא הפרעה אחרת לתנועה מכל כיוון שהוא".

חומרת העבירה היא בכך שהנהג רואה כי הדרך אינה פנויה ושרכב מהצד השני של הכביש מתקרב אליו, ולמרות שהוא מודע לכך שאינו יכול להשלים את העקיפה בבטחה הוא מחליט ללחוץ על הגז ולעקוף את המכונית שלפניו. בשל הסיכון הרב בעקיפה כאשר הדרך אינה פנויה, נקבע לעבירה זו עונש פסילת מינימום לשלושה חודשים, וכמו כן ניתן לפסול בגינה את רישיון הנהיגה פסילה מנהלית.(משרד עורכי דין)

עקיפות מסוכנות אחרות הינן:

1.עקיפה כאשר הראות לקויה או שדה הראיה חסום או מוגבל. נהג המבצע עקיפה מסוג זה הינו נהג רשלן שכן, למרות התנאים הקשים הוא מתעקש לבצע עקיפה.

2.עקיפה כאשר הרכב נמצא אחרי התמרור א-30 לפני מפגש מסילת ברזל, ועד אחרי מפגש מסילת הברזל.

3 עקיפה לפני מעבר חצייה, כאשר הנהג מתקרב אל מעבר חצייה להולכי רגל המסומן על פני הכביש או על ידי תמרור, ועד שעבר את מקום החצייה.

4.עקיפה כאשר הנהג עובר בתוך צומת, או שאינו משלים את העקיפה לפני הגיעו לצומת. אולם, העקיפה מותרת בכביש שיש בו שני נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעה, או כאשר עוקפים בעלי-חיים, רכב בעל שני גלגלים או רכב הנגרר על ידי בהמה.

5. עקיפה תוך חציית קו הפרדה רצוף. איסור זה קיים בכל שלבי העקיפה ועל כן ייאושם נהג בעבירה זו גם במקרה שהוא יצא לעקיפה שאין קו הפרדה רצוף אך עם השלמת העקיפה הוא חצה בחזרה קו הפרדה רצוף. התביעה צריכה להוכיח אך ורק כי הנהג אכן עבר קו הפרדה רצוף כדי להרשיעו. העבירה היא עובדתית ולנהג אין כל שיקול דעת אם בכלל לחצות קו הפרדה רצוף. בשל עבירה זו ניתן לפסול את רישיון הנהיגה פסילה מנהלית.

6.עקיפת מכונית שעצרה לפני צומת, לפני מעבר חצייה או לפני מפגש מסילת ברזל.

7.עקיפת רכב עוקף, אלא אם הכביש חד-סיטרי או בכביש שהותרה בו העקיפה לפי תמרור ויש בו יותר משני נתיבים באותו כיוון נסיעה (לעניין זה לא יבוא במניין הנתיבים נתיב שיועד לתחבורה ציבורית).  רכב מסחרי מעל 4000 ק"ג אינו מורשה לעקוף רכב עוקף בכל דרך.

 נהג המואשם בעקיפה מסוכנת וסבור כי נגרם לו עוול מאחר שלא ביצע את העבירה המיוחסת  לו, יצטרך להוכיח במשפט תעבורה כי ביצע את העקיפה כאשר שדה הראייה שלו יצר מראית של יכולת להשלים את העקיפה עד תומה בביטחה, כאשר הוא לקח בחשבון את כל הסיכונים הכרוכים בעקיפה. ברע"פ 6054/94 התייחס כבוד השופט שמגר לשאלה מתי חובה על הנהג העוקף לבצע הערכת יכולתו לעקוף בבטחה:"מועד הערכה היא אכן השלב הקודם לתחילת העקיפה. אולם בשלב זה על מי שמבקש לעקוף להביא מראש בחשבון את השינויים בתנאי המקום היכולים לקרות באופן צפוי ובאופן בלתי צפוי במהלך העקיפה, כגון הופעת פתע של רכב ממול הנוסע במהירות גדולה, קשיים בהשלמת העקיפה בשל כך שהרכב הנעקף נוסע או יתחיל לנסוע במהירות ועוד. משמע אין עקיפה מותרת, שאינה עקיפה בטוחה ועקיפה בטוחה היא זו שיש בה שדה הפעולה שלך יוצר מראית עין של יכולת להשלים את העקיפה עד תומה בבטחה. מראית עין כאמור כרוכה בהבאה בחשבון מראש של הסיכונים הנוצרים תוך כדי עקיפה".
 
האמור במדור זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי, ואין להסתמך עליו ככזה.
עו"ד איתן גורביץ
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס