חפש

דו"ח מהירות

דו"ח מהירות

למכשיר 4  חלונות תצוגה, שמתוכן 3 תצוגות מהירות וחלון מצב.

1. חלון מצב – מראה את מצב פעולת המכשיר. חיווי המכונית הירוקה בצד ימין מציין שהמשדר פועל.
חלון זה מראה את כיוון הרכבים הנמדדים וכן אם המדידה מתבצעת במצב של תנועה או במצב נייח.
אם מודדים רכבים הנעים מול כיוון תנועת רכב השוטר ידלקו החיצים בצד שמאל של כביש התצוגה. אם מודדים רכבים בכיוון תנועת רכב השוטר ידלקו החיצים בצד ימין של כביש התצוגה. החיצים שידלקו הם בהתאם לאנטנה שממנה מתבצעת המדידה.
אם נבחרו שני כיווני הנסיעה יידלקו החיצים בשני המסלולים לפני האנטנה שנבחרה.
אם הרכב המשטרתי בתנועה יידלק מצב "תנועה". אם הרכב המשטרתי במצב עמידה יידלק מצב "עמידה".

2. חלון מהירות המטרה – בחלון זה תוצג המהירות המטרה בעלת ההחזר החזק ביותר (הספרות יופיעו בצבע אדום).

3. חלון נעילת מהירות המטרה – שתי פעולות אפשריות בחלון הזדמנויות זה (התצוגה תופיע בצבע צהוב). נעילת מהירות המטרה ואז תידלק האות "טי", או הצגת מהירות הרכב המהיר ביותר – ואז תידלק המילה "מהירות". בחלון זה גם תוצגנה הודעות שגיאות כלליות.

4. חלון מהירות רכב השיטור – במידה ורכב המשטרה בתנועה יראה חלון זה את מהירות הרכב. במידה והרכב עומד יופיעו 3 קווים אופקיים (התצוגה תופיע בצבע ירוק).
 
דוח מהירות - מדידה במצב נייח
מדידת המהירות תתבצע לאחר פעולות אלו:
1. הצבת הניידת בכיוון ציר הדרך.
2. העברה למצב "סטנדביי".
3. בחירת אנטנה.
4. בחירת כיוון אכיפה.
5. נעילת המהירות כאשר רכב המטרה בודד בכיוון תנועתו.
 
דוח מהירות - מדידה במצב תנועה
מדידת המהירות תתבצע לאחר פעולות אלו:
1. העברה למצב "סטנדביי".
2. ווידוי שהמכשיר פועל במצב "תנועה".
3. בחירת כיוון אכיפה.
4. בחירת אנטנות.
5. נעילת מהירות כאשר רכב המטרה בודד ומהירות הניידת מעל 65 קמ"ש.
 
דוח מהירות - מדידה ע"י שעון עצר
כאשר ניידת המשטרה בתנועה היא יכולה למדוד מהירות ע"י שעון עצר, כאשר לצורך מדידת המרחק משתמשים בשתי אבני קילומטר סמוכות שהרכב הנמדד עובר. המדידה מתבצעת לאחר פעולות אלו:
• כניסה למצב שעון עצר: לחציה על כפתור ND F2 ולאחר מכן על מקש שעון העצר STOPW. בחלון מהירות המטרה יופיע המספר אפס, בחלון מהירות רכב השיטור יופיע המספר 100, ובחלון מצב יופיע: X.
• קביעת מרחק מדידה בחלון מהירות רכב השיטור ע"י לחיצה על מקש "קדימה" שבשלט.
• ביצוע המדידה: לחיצה על מקש "נעילה" לפני שהרכב חלף על פני אבן הקילומטר הראשונה ואז צריך לבדוק שמונה הזמן בחלון מהירות המטרה מתחיל לפעול. לאחר מכן יש ללחוץ שוב על מקש "נעילה" כאשר הרכב הנמדד חלף על פני אבן הקילומטר השנייה ואז צריך לוודא שמונה הזמן בחלון מהירות המטרה נעצר. פרק הזמן שחלף יופיע בחלון מהירות המטרה והמכשיר יחשב את מהירות הרכב ויציגה בחלון נעילת מהירות המטרה. צריך לוודא כי נורית הנעילה "טי" כמובן נדלקת.

האמור במדור זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי, ואין להסתמך עליו ככזה.
עו"ד איתן גורביץ
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס