חפש

נהיגה בשכרות

נהיגה בשכרות

ברכתנו, לד"ר יגאל בר אילן, המומחה מטעמנו אשר בדק את מכשיר ה"ינשוף" המשטרתי וגילה את הממצאים מדהימים אשר תמיד האמנו בקיומם: מכשיר ה"ינשוף" מזהה חומרים שאינם אלכוהול-כאלכוהול.
המשמעות היא שייתכנו מצבים בהם שתיתם כמות אלכוהול אשר מותרת על פי חוק ובכל זאת ה"ינשוף" יזהה אתכם כשיכורים. כיום יש לנו הוכחות מדעיות על כך המסתמכות על הבדיקות והניסויים שערכנו. למותר לציין כי חוות הדעת הבלעדית של משרדנו הגיע לאחר מאבקים משפטיים ארוכים, מתישים ויקרים. תוכלו ללמוד על כך בהחלטות של בית המשפט המחוזי בירושלים ובית המשפט לתעבורה ירושלים, אשר חייבו את המשטרה למסור את המכשיר לידי המומחה מטעמנו, על אף ההתנגדויות האינסופית שהעלתה המשטרה במטרה למנוע את בדיקת ה"ינשוף".

מוביל המאבק לבדיקת המכשיר, עו"ד ערן בן עמי, לשעבר תובע בפרקליטות, מתמחה בענייני תעבורה וחבר בוועדת התעבורה של לשכת עורכי הדין, הצליח להוביל את פריצת הדרך המשפטית לבדיקת מכשיר ה"ינשוף" לראשונה בישראל, במטרה להוציא לאור את האמת מאחורי ה"קופסה השחורה" אשר גוזרת את דינם של כל אותם הנהגים שהואשמו בנהיגה בשכרות על סמך בדיקת ה"ינשוף".
מאז שינוי החוק וכניסתו לתוקף של תיקון מס´ 72 לפקודת התעבורה, אנו עדים להחמרה ושינוי דרסטי במגמת הענישה הן בבתי המשפט והן באמצעות הזרועה המבצעת (משטרת התנועה), שהחליטו על הכרזת מלחמת חורמה ככל שהדבר נוגע לעבירת נהיגה בשכרות.
הכלי העיקרי, כמעט בלעדי, לביסוס כתב אישום בגין עבירת נהיגה בשכרות הנו מכשיר ה"ינשוף" או בשמו המקצועי DRAGER ALCOTEST 7110.

לכאורה מלחמה מבורכת, אם כן מהי הבעיה?

משטרת ישראל עושה שימוש במכשיר מדעי אשר מעולם לא נבדק על ידי אף גורם מוסמך במדינת ישראל ולפיכך קיימות שאלות רבות בנוגע למהימנותו ולאמיתות התוצאה. ההשלכה של האמור היא העובדה כי ישנם נהגים רבים אשר נבדקו בינשוף ומשוכנעים כי לא היו שיכורים, כשלמעשה ייתכן כי הנם חפים מפשע בשעה שהמכשיר מראה תוצאה אחרת. אך מעל לכל, העובדה כי המשטרה התנגדה בכל תוקף לבדיקת המכשיר, וניהלה מלחמת חורמה משפטית במטרה להימנע מבדיקת ה"ינשוף" עד כדי המנעות מקיום החלטות שיפוטיות.
כל אלו העלו תהיות רבות באשר למסתתר מאחורי המכשיר, שאלמלא כן מדוע המשטרה התנגדה כל כך לבדיקתו, ומעל לכך מדוע לא בדקה את ה"ינשוף" בעצמה ?!.
כיום, לאחר הבדיקה ופרסום התוצאות אנו יודעים את התשובה, המכשיר מזייף בעשרות אחוזים ולדעתנו המשפטית דינו אחד- הפסקת השימוש בו וביטול כתבי האישום כנגד אותם נאשמים שמשטרת ישראל מבססת את אישומם על סמך ה"ינשוף".

האם קיים פתרון משפטי לאישום בנהיגה בשכרות?
באינטרנט קיימים עשרות מאמרים על עבירת הנהיגה בשכרות אשר כולם חוזרים על עצמם ללא פתרון או הצעה ממשית, הרבה מילים יפות אך ללא  כיסוי תוך שהם מסתתרים מאחורי מילים עלומות כמו פתרונות בסגנון: פגמים ב"חומר החקירה", בעיות בתקינות, וכיוצא בזה.
הדרך לזיכוי נהג מעבירת נהיגה בשכרות היא אחת: תקיפה ישירה של מכשיר ה"ינשוף" באמצעות בדיקת מומחה חיצוני.

במצב הרגיל כל נאשם הוא במסגרת חף מפשע עד שלא הוכחה אשמתו. בעבירה של נהיגה בשכרות ועם תיקון מס´ 72 לפקודת התעבורה, המחוקק הפך את "נטל החזקה" כך שבפועל נאשם שמכשיר ה"ינשוף" מורה על היותו "שיכור", צריך למעשה להוכיח כי אינו שיכור ועל כתפיו של אותו הנאשם מוטל הנטל להוכיח זאת. בנוסף, החוק קובע כי לשם הוכחת דבר הכרוך במומחיות יש להביא מומחה מאותו התחום שיעיד על כך לאחר שיבדוק בעצמו את הדברים. בדיקת מכשיר ה"ינשוף" על ידי מומחה אשר עמד על המגבלות והבעיות הקיימות בכיול המכשיר ובשל אופי ההפעלה של המכשיר, כמו גם השינויים שהכניסה במכשיר משטרת ישראל, הוציאו את האמת לאור כפי שהתפרסמו בכל כלי התקשור. זהו הפתרון המשפטי הממשי היחידי האפשרי, אשר אותו הובלנו ומכאן פריצת הדרך המשפטית הייחודית לנו.
סיכום הממצאים מהם תוכלו ללמוד על הליקויים במכשיר לנוחיותכם – לחצו כאן לתוצאות הבדיקה.
הדרך שעברנו עד לפריצת הדרך המשפטית:
בתחילה, פסק דין תקדימי של כבוד השופט טננבאום בירושלים  במסגרת ב"ש 637/08  מחודש ינואר 2009 בעניין מכשיר ה"ינשוף", אשר אושר על ידי בית המשפט המחוזי במסגרת ב"ש 8091/09 ביום 7/5/09 על ידי כבוד השופט רביד.

לשמחתנו, המאבק לגילוי האמת מאחורי מכשיר ה"ינשוף" נחל פריצת דרך משפטית משמעותית שעה שקיבלנו לראשונה בישראל את האפשרות לבחון את מכשיר הינשוף במעבדה, בידי מומחה מטעמנו -ד"ר יגאל בר-אילן, מומחה בעל שם בתחום וד"ר לכימה אנליטת, מרצה באקדמיה ומנהל מכון המחקר מיג"ל. מסקנות הבדיקה הנן הבסיס לפריצת דרך משפטית שעתידה לשנות את פני המשפט הישראלי בתחום התעבורה ועשויה להוביל לביטול המכשיר.
המשטרה כמובן תנסה להתנגד למסקנות הבדיקה בכל דרך שכן היא מרגישה כי היא מחוייבת להגן על המכשיר שבאמצעותו הורשעו עשרות אלפי נהגים בעבירה של נהיגה בשכרות בשנים האחרונות, אך מכיוון שהבדיקה נערכה בפיקוח וליווי של קציני משטרה ונציג של היצרן מגרמניה, יהיה למשטרה קושי רב להתווכח עם הממצאים שאף תועדו במצלמות.

בהחלטתם המנומקת קובעים בתי המשפט כי האינטרס הציבורי, כמו גם של בתי המשפט והתביעה, מחייב את בדיקת המכשיר בידי מומחה לאור העובדה כי המשטרה הכניסה את המכשיר לשימוש ללא שטרחה לבדוק את ה"ינשוף", תוך שהיא עושה שימוש במכשיר שעל פיו מורשעים נהגים בעבירה חמורה כל כך ללא שקיימת כל אינדיקציה באשר לתקינותו. כאמור, תוכלו ללמוד על ההחלטות של בית המשפט לתעבורה, ובית המשפט המחוזי באתר זה.

זוהי הסיבה שאנו מובילים מאבק משפטי ציבורי שהוקם לקול זעקה של כל אותם הנהגים המרגישים נפגעים מ"המלחמה" שבה נוקטת משטרת ישראל בעניין ס´ 62(3) לפקודת התעבורה, דהיינו- נהיגה בשכרות.
אנו מאמינים כי מכשיר הנשיפה אינו תקין ולכן תוצאותיו שגויות ודינם אחד- להתבטל.
ומכאן שמטרתנו היא להלחם עד לזיכויים המוחלט של כל הנהגים שרישיונם נשלל באופן לא חוקי.
לתדהמתנו תוך כדי הליך ברור האמת מאחורי מכשיר ה"ינשוף" גילינו מספר עובדות מפליאות, שברגע הראשון כלל לא האמנו שיתכן וקיימות במדינה מתוקנת ומערבית: לא רק שהמכשיר לבדיקת הימצאות אלכוהול בנשיפה לא היה חוקי בראשית הדרך ועל פיו הורשעו נהגים, אלא אף הדרך והשיטה בהן משתמשת משטרת ישראל במכשיר נוגד את התקנות שמכוחן המשטרה מלכתחילה מחוייבת לפעול, וכלה בחמור מכל: שימוש במכשיר מדעי שתקינותו מעולם לא נבדקה על ידי אף גורם בישראל ובלל זה לא על ידי המשטרה ולא על ידי מכון התקנים.

המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.
ערן בן עמי, משרד עורכי דין
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס