חפש

פיצויים נזיקיים ופיצויים בהליך פלילי

פיצויים נזיקיים ופיצויים בהליך פלילי

בהליך האזרחי עומדים זה מול זה שני צדדים החלוקים ביניהם בדבר זכויות או חובות; "שניים אוחזין בטלית. זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי". מטרת ההליך ותוצאתו הסופית תהיה מתן סעד לצד התובע או מניעתו. לעיתים יהיה זה כסף, לעיתים צו עשה (כלומר הנתבע יחוייב לעשות פעולה מסויימת), ולעיתים צו הצהרתי (בית המשפט מתבקש להצהיר על מצב מסויים, לרוב כזה המעניק זכויות לתובע). בסכסוך מעורבים שני בעלי דין פרטיים או יותר (אפילו זו המדינה, היא מופיעה בכובעה כבעל דין פרטי), וכל אחד מהם פועל בשם עצמו בלבד.

ההליך הפלילי הוא מאבק בין החברה כולה המיוצגת על ידי המדינה לבין העבריין. הוא בא להגן על אינטרסים של כלל החברה. מטרת ההליך ותוצאתו הסופית היא ענישת העבריין, משום שהוא עבר על ערך, שהחברה חפצה ביקרו. לא בגלל הקורבן הספציפי של העבירה. ההליך יסתיים בהרשעת העבריין וענישתו או בזיכויו (ואז הוא לא יישא בעונש). עד לאחרונה קורבן העבירה לא היה יוצא נשכר באופן ישיר מהרשעת העבריין.

קורבן העבירה יכול לתבוע את העבריין במשפט אזרחי. הוא יכול לעשות זאת בעילות של תקיפה, מירמה, גניבה וכיו"ב, הכל לפי הנסיבות. מכוח סעיף 42א לפקודת הראיות פסק הדין המרשיע בהליך הפלילי ישמש ראיה כמעט חלוטה במשפט האזרחי. כלומר קורבן העבירה לא יצטרך לשוב ולהוכיח את אשמתו של העבריין לצרכי הפיצוי האזרחי. זהו יתרון בלתי רגיל. יחד עם זאת, הוא יצטרך להוכיח את נזקיו על מנת לקבל פיצוי מתאים, כפי שהוא דורש.

במסגרת התביעה האזרחית יכול קורבן העבירה לקבל פיצוי על כל נזקיו – הפסדי שכר בעבר ובעתיד, הוצאות רפואיות בעבר ובעתיד, כאב, סבל ואובדן הנאות חיים (מה שמכונה בשפה עממית "עגמת נפש"), עזרת צד ג' וכיו"ב.

במשפט הפלילי לעומת זאת, עד לאחרונה לא נכלל קורבן העבירה בין הצדדים לתיק כלל, וודאי שלא קיבל פיצוי על פגיעתו. כאמור ההליך הוא בין החברה לעבריין, לא בין הקורבן לעבריין. לפיכך, אפילו נענש העבריין, ואפילו נענש קשות, לקורבן העבירה לא צמחה מכך תועלת כלשהי. הוא נותר ללא הפיצוי הכספי. עונש מאסר של העבריין רק הקטין את הסיכוי לקבל פיצוי, שכן עתה העבריין אינו משתכר, ולכן אינו יכול לשלם...

סעיף 77 לחוק העונשין התשל"ז-1977 המכונה סעיף "הפיצויים בהליך בפלילי" הוא סעיף, שבמסגרתו רשאי בית המשפט לפסוק לטובת קורבן העבירה פיצויים מן העבריין, וזאת במסגרת ההליך הפלילי.

סעיף זה הינו מהפכני בתפיסתו כמו גם ביישומו בעת האחרונה. ראשית, הקורבן הפך לדמות רלוונטית בהליך הפלילי. שנית, מטרת ההליך הפלילי חדלה להיות רק לבוא חשבון עם העבריין כמדינה וכחברה, ובמקום זאת קמה המטרה לפצות את קורבן העבירה. שלישית, הוא חוסך לקורבן העבירה את החובה לנהל הליך אזרחי שלם לשם קבלת פיצוי, כך שאינו חייב (אך יכול, כפי שנסביר בהמשך) להוציא ממון רב ולהמתין עוד מספר שנים לבירור עניינו בבית המשפט. רביעית, הוא מעמיד את הפיצוי בדרגה של קנס, כלומר הכספים הראשונים, שייגבו מהעבריין, ישמשו לתשלום הפיצוי.

ובכל זאת, הפיצוי מוגבל לתקרה של 228,000 ₪. בפועל, בתי משפט פוסקים עוד הרבה פחות. ניתן להבין זאת במידה מסויימת, שכן לא נוהל הליך הוכחות, לא הוכחו מבחינה משפטית נזקיו של קורבן העבירה, ועל כן אין גם הגיון או צידוק להעניק לו פיצוי מלא. כמו כן, וזאת יש להדגיש, בית המשפט בהליך הפלילי אינו מחוייב לפסוק פיצויים אזרחיים לטובת קורבן העבירה, ואכן אינו עושה זאת בכל המקרים.

לאחר שהבנו את מבנה המערכת, נוכל לדון בשאלה שבכותרת:

מה דינם של פיצויים, שנפסקו בהליך הפלילי, במסגרת תביעה אזרחית? אם נפסקו פיצויים לטובת קורבן העבירה במשפט הפלילי, (i) האם הם מונעים ממנו לתבוע בתביעה אזרחית רגילה?? (ii) ואם לא – האם יש לנכות את הפיצויים האמורים מהסכום, שייפסק בתביעה האזרחית? תארו לכם, שנפסקו לקורבן העבירה 100,000 ₪ בהליך הפלילי. כעת נפסקים לו 100,000 ₪ בהליך האזרחי. רשמית הוא זכה בתביעה האזרחית. בפועל ניהל הליך של חודשים או שנים ולזכייה אין שום משמעות, כיון שכולה נבלעת במה שכבר נפסק לו.

בפסק דין שניתן ביום 27.12.2009, ת"א 2039/07, פלונית נ' פלוני, בבית המשפט המחוזי בת"א, נפסק בשלילה לגבי שתי השאלות: (i) הפיצויים בהליך הפלילי אינם מונעים תביעה אזרחית; (ii) ומה שנפסק כפיצויים בהליך הפלילי אינו מנוכה מהתביעה האזרחית.

יחד עם זאת יש לשים לב, שבמקרה הנתון שם נפסקו לתובעת 10,000 ₪ בלבד כפיצויים בהליך הפלילי, בעוד בתביעה האזרחית נפסקו לה כ-701,000 ₪. בית המשפט שם ציין, שממילא המדובר בסכום זניח. אין לדעת מה היה פוסק, אילו הסכומים היו קרובים יותר זה לזה.

למרות ההסתייגות הנ"ל, אין לזלזל במשמעות פסק הדין. יש לראות בו צעד נוסף בחיזוקם של קורבנות העבירה ובהשתת מחיר כבד יותר על העבריינים. התביעה האזרחית הנגררת לפלילים הופכת לכדאית יותר ויותר בישראל, וטוב שכך.

המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.
אדי מאירי, משרד עורכי דין
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס