חפש

חקירת קטין

חקירת קטין

קטין החשוד בביצוע עבירה, יוזמן לחקירה וייחקר בידיעת הורהו.

קטין השוהה במעון יוזמן לחקירה וייחקר בידיעת מנהל המעון וכן בידיעת הורהו.

מחובתה של המשטרה ליידע על מעצרו של קטין חשוד בלא דיחוי להורהו.

במקרים חריגים ניתן לחקור קטין בלי ליידע את הורהו או קרוב אחר כגון כאשר הקטין בקש כי לא תימסר להורהו הודעה על החקירה; כאשר הודעה כאמור עלולה: לפגוע בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין או אדם אחר; להביא לשיבוש הליכי חקירה; לפגוע בבטחון המדינה.

קטין החשוד בפלילים זכאי כי הורהו או קרוב אחר יהא נוכח בחקירתו וכן זכאי הוא להיוועץ במי מהם ככל הניתן לפני תחילת החקירה.

החוקר מחויב להודיע לקטין החשוד בביצוע עבירה, בלשון המובנת לו בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו על זכותו להיוועץ בעורך דין ולהיות מיוצג ע"י סניגור ועל זכותו לנוכחות הורהו או קרוב אחר בחקירתו.

שעות חקירת קטין

חקירת קטין שטרם מלאו לו 14 שנים תעשה בין השעות 07:00-20:00.

חקירת קטין שמלאו לו 14 שנים תעשה בין השעות 07:00-22:00.

במקרים חריגים יכול הקצין הממונה על חקירת העבירה להורות כי חקירת קטין תעשה גם בשעות הלילה מטעמים המנויים בחוק.

הארכת מעצרו של קטין לצרכי חקירה

לא יוחלט על מעצרו של קטין אם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך שפגיעה בחירותו פחותה, והמעצר יהא לפרק הזמן הקצר ביותר הנדרש לשם השגת המטרה כאמור.

קטין שטרם מלאו לו 14 שנים והוחלט ע"י הקצין הממונה על הארכת מעצרו לצרכי חקירה יובא בפני שופט תורן בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-12 שעות מרגע מעצרו.

קטין שמלאו לו 14 יובא בפני שופט תורן בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-24 שעות מרגע מעצרו.

עו"ד פלילי אילן מזרחי מתמחה בייצוג קטינים בכל שלבי ההליך הפלילי.

המידע לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ וייצוג משפטי בשום אופן, ואין לראות בדברים המובאים לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או ייעוץ לעשות/להימנע מלעשות פעולה מסוימת. אין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם עורך דין המתמחה בתחום הפלילי.
עו"ד אילן מזרחי
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס