חפש

הוראת שעה בחוק מיסוי מקרקעין- 2011

הוראת שעה בחוק מיסוי מקרקעין- 2011

חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים–הוראת שעה), התשע"א–2011
החל מיום 21.2.2011 נכנסה לתוקף הוראת שעה בחוק מיסוי מקרקעין, אותה יזמה הממשלה במטרה להגדיל את היצע הדירות למגורים בטווח המיידי, על ידי מתן פטור מיוחד ממס שבח, ובמקביל, הכבדת הנטל על רוכשי דירה להשקעה.
הנוסח הסופי של הוראת השעה שונה במעט ממה שפורסם בתקשורת ביחס לסכומי הפטור ממס שבח ולתנאי הפטור, והוא כולל גם הקלה נוספת במס רכישה לרוכשי דירה יחידה.

ההקלה לרוכשי דירה יחידה - יחיד שרכש דירת מגורים מיום 21.2.11 עד יום 31.12.12, וזאת דירתו היחידה, ישלם מס רכישה, בהתאם לשווי הדירה הנרכשת, לפי מדרגות אלו:
על חלק השווי שעד 1,350,000 שקלים חדשים – לא ישולם מס;
על חלק השווי העולה על 1,350,000 שקלים חדשים ועד 1,601,210 שקלים חדשים – 3.5%;
על חלק השווי העולה על 1,601,210 שקלים חדשים – 5%.

ההכבדה במס רכישה על רוכשי דירה נוספת - במכירת זכות במקרקעין שהם בניין או חלק ממנו שהוא דירת מגורים, שאינם דירת מגורים יחידה של הרוכש, שנעשתה מיום 21.2.11 עד יום 31.12.12, ישולם מס רכישה בהתאם לשווי הזכות הנרכשת, לפי מדרגות אלו:
על חלק השווי שעד מיליון שקלים חדשים – 5%;
על חלק השווי העולה על מיליון שקלים חדשים ועד שלושה מיליון שקלים חדשים – 6%;
על חלק השווי העולה על שלושה מיליון שקלים חדשים – 7%.

הפטור המיוחד ממס שבח - המוכר דירת מגורים בתקופה בין 1.1.2011 ועד 31.12.2012 יוכל לקבל פטור מיוחד ממס שבח (מלא או חלקי, בהתאם לסכום), ללא קשר לפטורים שקיבל בעבר:
אם שווי המכירה הוא עד לסכום של 2.2 מליון ₪, תהיה המכירה פטורה ממס כליל;
אם שווי המכירה עולה על 2.2 מליון ₪, המוכר יקבל פטור חלקי ממס שבח.
לצורך חישוב המס במקרה של פטור חלקי, יש לחשב תחילה את המס המלא שהיה חל על המכירה אלמלא הפטור המיוחד, ולשלם רק חלק מהמס, בשיעור השווה ליחס שבין יתרת השווי העולה על 2.2 מליון ₪ ובין שווי המכירה המלא.
כדאי לדעת כי החוק מכיר בהוצאות רבות הניתנות לניכוי משווי המכירה, כך שגם במכירה בשווי העולה על תקרת הפטור (2.2 מליון ₪), ניתן להגיע לתוצאה שלפיה גובה המס הוא 0 ₪ או שהוא לא משמעותי. לפיכך, כדאי להתייעץ עם עו"ד מנוסה המתמחה בתחום כדי שיבחן כל מקרה לגופו.

הפטור הנוסף (מלא או חלקי) יינתן עבור 2 מכירות, לכל היותר, שיבוצעו בתקופה בה חל הפטור, והוא לא יחול על מי שקיבל את הדירה ללא תמורה בתקופה שבין 1.11.2010 ועד ליום 31.12.2011. כמו-כן, הפטור לא יחול אם המכירה היא לקרוב של המוכר.

המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.
עו"ד ונוטריון דותן לוי
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס