חפש

טיפים להכנת צוואה ומניעת סכסוכים

טיפים להכנת צוואה ומניעת סכסוכים

עשיית צוואה בצורה ברורה ומשפטית, תביע בצורה הטובה ביותר את רצונו האמיתי של המצווה ועשויה לחסוך ליורשים מחלוקות לגבי חלוקת הרכוש, עגמת נפש, סכסוכים והוצאות משפטיות מיותרות בין היתר סביב השאלה מה היה רצון המצווה.
בסקירה זו נתייחס לנקודות אשר ראוי לשים עליהן דגש ב-הכנת צוואה על מנת שתמנענה מחלוקות בין היורשים לדוגמה, שאלת רכוש שאינו ניתן לחלוקה, סוגיית ידועים בציבור, הורשת עסק פעיל ורווחי וכיוב'.

להלן 10 טיפים לגבי עשיית צוואה באופן שימנע סכסוך בין יורשים לאחר מות המוריש:

• בכדי למנוע מצב שבו אחד היורשים יעלים מעיני שאר היורשים רכוש מסוים השייך לעיזבון, מומלץ לפרט בצוואה את הרכוש והכספים הקיימים, לרבות מקום הימצאם המדויק (כגון כספת בבית או חשבון בבנק וכדומה).

• עריכת תעודה רפואית המאשרת את מצבו הרפואי של המוריש ואת כשרותו לחתום על צוואה - מצבו הרפואי של המוריש ביום עריכת הצוואה הינו בעל חשיבות רבה. פעמים רבות לאחר מות המוריש עולה ספק לגבי כשרותו המנטאלית והפיזית ביום כתיבת הצוואה, ויכול להוות עילה לבקשה לביטולה עקב כך- דבר שגורם לסכסוכים משפטיים בין קרובי משפחה המבקשים לבטל את הצוואה כנגד אלה המבקשים לקיימה. לכן, במידה והמצווה הינו אדם מבוגר, או חולה במחלה שעלולה להעלות חשש לטענה עתידית לגבי כושרו המנטאלי והפיזי לחתום על צוואה, חשוב למנוע זאת מראש, על ידי עריכת תעודה רפואית ביום החתימה על הצוואה.

• הסדרת חובות ויידוע היורשים בדבר קיומם של חובות- יורשיו של עיזבון המוריש יורשים גם את חובותיו של המוריש. רצוי כי המוריש יסדיר ויידע את היורשים לפני מותו, בדבר קיומם של חובות, ויקבע בצוואתו מנגנון לתשלום חובות העיזבון ולחלוקת ייתרת העיזבון בין היורשים רק לאחר תשלום החובות.

• במידה וברשות המוריש נכס שאינו ניתן לחלוקה (כמו תכשיט, תשמישי קדושה וכדומה)- ההמלצה היא לפעול באחת משתי דרכים: האחת- להגדיר במפורש בצוואה מי יהיה היורש של אותו נכס. בנוסף, אם רוצים שהצוואה תהיה שוויונית, מומלץ "לפצות" את שאר היורשים בשווי כספי יחסי של אותו הנכס. האפשרות השנייה- להורות על מכירה של אותו הנכס, וחלוקת התמורה שנתקבלה עבורו בין היורשים בחלקים שווים.

• ידועים בציבור ( הכוונה לבן זוג כולל גם ידוע בציבור, וגם בן זוג במשפחה חד מינית) וילדים מבן זוג קודם- על פי חוק הירושה, ידוע בציבור "יזכה" בירושת בן זוגו, רק כאשר בשעת מותו בן זוגו לא היה נשוי לאחר, ובהעדר הוראה סותרת בצוואה. לפיכך, ישנה חשיבות לעריכת צוואה שתבהיר מה הוא חלקו של בן הזוג ומה הוא חלקם של שאר קרובי המשפחה בעיזבון במקרה שלמוריש יש בן זוג ידוע בציבור ומנגד ילדים מבן זוג קודם או קרובי משפחה יורשים אחרים.

• במידה ועזבונו של המוריש כולל חברה או עסק רווחי ופעיל, אשר המוריש מבקש כי ימשיכו לפעול ולהפיק רווחים לאחר מותו, רצוי כי המוריש ייתן הוראות ספציפיות לגבי אופן ניהול העסק לאחר מותו, וכן הוראות לגבי זהות היורש שינהל את העסק, וחלקו של כל יורש בעסק ו/או במניות החברה. לחילופין, אם המוריש סבור שהיורשים אינם מסוגלים לנהל את העסק ולהפיק ממנו רווחים, הוא יוכל לתת הוראות למכירת העסק למרבה במחיר וחלוקת התמורה בגינו בין היורשים.

• לפי חוק הירושה, לאחר מותו של מוריש יורש בן זוגו את מחצית עזבונו, וילדיו את המחצית השנייה. פעמים רבות, כאשר לאחר מות מוריש הופכים הילדים לבעלים בבית של הוריהם, ודורשים מההורה שנשאר בחיים לצאת מבית המגורים כדי למכור את הבית ולקבל בגינו כסף. במידה והמוריש מעוניין כי נכסים אישיים כגון דירתו, רכבו או מיטלטלין וריהוט בבית, יישארו ברשותו של בן הזוג אשר נותר בחיים, מומלץ לציין בצוואה הוראות ספציפיות לגבי הישארות נכסים אלה בידי בן הזוג שנותר בחיים ולהורות כי נכסים אלה יעברו לידי הילדים היורשים רק לאחר פטירת בן הזוג שנותר בחיים.

• במידה והמצווה מודע לסכסוכים בין יורשים, מומלץ לבקש בצוואה למנות מנהל עיזבון, אשר ידאג לקיומה של הצוואה על פי דרישתו ורצונו של המוריש, מבלי לערב את היורשים המסוכסכים בפרוצדורה ובחלוקה עצמה.

אמנם, צוואה היא מסמך אישי שבו מבטא המוריש את רצונו, ולכן דורשת את הסכמתם של היורשים לגבי תוכנה, אלא שבמקרים מסוימים (בהן יש רכוש רב) אפשר ומומלץ, כי עוד בטרם עריכת הצוואה, ישוחח המוריש עם היורשים לגבי כוונתו לערוך צוואה, להסביר את ההיגיון העומד בבסיסה, ולנסות להביא את הצדדים להסכמה בנוגע לתוכן הצוואה עוד בחייו וזאת, על מנת למנוע מראש תקלות ואי הבנות, ולנטרל משקעים וחשדנות מיותרים.

הילה קרקו-ורד הינה עו"ד העוסקת בתחום ירושות וצוואות.

המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחברת ואינה נושאת באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.
הילה קרקו, משרד עורכי דין
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס