חפש

באילו מקרים מותר לחקור ילד ללא ידיעת ההורה?

באילו מקרים מותר לחקור ילד ללא ידיעת ההורה?

המקרה הבולט  שמאפשר חקירת ילד מבלי ליידע את הוריו הוא כאשר מתעורר חשד שהוריי הילד או בני משפחה אחרים פגעו בו.

 אולם אין זה המקרה היחיד: גם כאשר הילד שימש כעד למעשה פשע או כאשר הילד בעצמו מבקש שלא תימסר הודעה להוריו ניתן לחקור אותו מבלי ליידע את הוריו בדבר החקירה. לעניין המקרה האחרון יש לציין, כי לחוקר יש שיקול דעת כן ליידע את ההורים על חקירת ילדם אם הוא סבור שטובת הילד מחייבת זאת.
החקירה תתבצע בדרך כלל במסגרת החינוכית או הטיפולית בה נמצא הילד, אך מותר להוציאו לחקירה מחוץ למסגרת החינוכית כאשר לדעת החוקר ישנה עדיפות לחקירה מחוץ למסגרת מאשר בתוכה – ובלבד שהילד לא יוצא מהמסגרת בניגוד לרצונו.
 
הוצאת התלמיד מהמסגרת לשם חקירתו תעשה רק לאחר שעשה החוקר את כל אלה:
  • הזדהה בפני מנהל/אחראי המסגרת ומסר לו את פרטיו
  • התייעץ עם העובדים במסגרת שמכירים את התלמיד לאחר שהם שוחחו איתו ובירור מה רצונו ומהי טובתו.
  • הסביר לתלמיד את מטרת ההוצאה והצורך בביצוע החקירה ובהוצאתו מהמסגרת לשם ביצועה.
 
ליווי התלמיד לחקירה מחוץ למסגרת החינוכית:
הוצאת תלמיד לחקירה מחוץ למסגרת החינוכית תעשה במידת האפשר בליווי עובד חינוך או אחר המכיר את התלמיד.
בסיום החקירה יחזיר החוקר את התלמיד לביתו או למסגרת החינוכית או יוודא כי המלווה מחזירו. נמשכה החקירה מעבר לשעות הלימודים – יחזיר החוקר את התלמיד לביתו אלא אם כן החליט פקיד הסעד אחרת.

דיווח להוריי הילד הנחקר:
מנהל המסגרת החינוכית או כל איש צוות אחר אינם רשאים לדווח להורים על הכוונה לבצע חקירה, על החקירה עצמה או על הוצאת התלמיד מהמסגרת החינוכית לשם חקירה – אלא אם כן קיבלו על כך אישור מהממונה על החקירה.

פנה ההורה למסגרת החינוכית בעת הוצאת הילד לחקירה ודרש לדעת היכן ילדו – מנהל המסגרת החינוכית יודיע להורה כי הילד הוציא מהמסגרת החינוכית בהתאם לחוק על ידי חוקר ויוודא על כך מייד לחוקר שהוציא את הילד.
 
חקירת ילד ללא ידיעת ההורה – מה עושים?
הורים מגלים על כך שילדם נחקר ללא ידיעתם מתוך הזמנתם לחקירה במשטרה או במשרד הרווחה או מתוך כך שהילד בעצמו סיפר להם על האירוע החריג שאירע לו.
 
מיד לאחר שמתברר להורה על חקירת ילדו מומלץ לפנות אל עורך דין פלילי המתמחה בטיפול בקטינים והוריהם.
 
רבים מההורים נוטים להתקשר בכעס אל הגננת או למחנכת הכיתה או מנהל בית הספר וכיו"ב, כאשר אלו מצידם פעלו על פי חובת הדיווח שמוטלת עליהם.
 
בסופו של דבר, על אף תחושות הכעס, האכזבה והבגידה מגורמי החינוך והטיפול בילד, בהתמודדות ההורה מול משרד הרווחה והמשטרה גורמים אלו אף עשויים לסייע ולהביא לסיום הפרשה על הצד הטוב ביותר.
 
פנייה מוקדמת ומיידית לעורך הדין תביא להתמודדות נכונה ושקולה ומבלי לפגוע ביחסים שבין ההורה לגורמים המחנכים והמטפלים בילדו, שבסופו של דבר עשויים לפגוע בטובת הילד.
 
עורך דין פלילי בעל ניסיון ייעץ וילווה את ההורה בהתמודדות מול הגורמים השונים ובמקרים המתאימים יפעל לסגירת התיק הפלילי שנפתח נגד ההורה.
 
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עו"ד שולמית קהלת-אורן
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס