חפש

הגדלת מזונות

הגדלת מזונות

פסקי דין למזונות, כמו גם פסקי דין למשמורת הינם, כידוע, פסקי דין הניתנים לשינוי – וניתן לפנות בעניינם שוב לבית המשפט.

לעיתים, החייב במזונות מבקש להקטין את גובה המזונות וההורה המשמורן מבקש לתבוע הגדלתם.
סכום המזונות נקבע בפסק דין באחת משתי דרכים: כשניתן לאחר שהתנהלו הליכים בבימ"ש או בפסק דין שניתן לאחר שהצדדים הצליחו להגיע להסכם.

פסק דין לאחר הליך משפטי רגיל:
ניתן להגיש תביעה חדשה להפחתת/ הגדלת מזונות רק אם יש "שינוי נסיבות מהותי". בפסיקה נדון פעמים רבות משמעות מושג זה. ההלכה מוגדרת כיום כשינוי כזה שלא ניתן היה לצפות אותו מראש, שינוי שאינו חלק ממהלכם הרגיל והטבעי של החיים. כמו למשל התפרצות מחלה קשה, התמוטטות עסק ותיק ומצליח וכדומה. באופן זה לא תתקבל, בדרך כלל, תביעה להפחתת מזונות בגין נישואים מחדש והולדת צאצאים נוספים. מאחר ומהלך זה הינו טבעי וצפוי בחיים.

במקרה של הסכם:
הכוונה ב"מזונות שנקבעו בהסכם " – לגובה המזונות שההורה הלא משמורן מוכן לתת למשמורן והאחרון הסכים לקבלו.
סכום המזונות אמור להיות כזה שהוסכם עליו לאחר שנבחנו כל צרכיהם הרגילים והחריגים של הילדים. במציאות, קורה לא פעם שאחד הצדדים להוט יותר מן השני להתגרש ומוכן לשם כך לוויתורים שונים. להיטות זו באה, לא פעם על חשבון הילדים.
עיקר הבעיה נעוץ בעובדה כי ביטול הסכם שאושר בבית משפט אינו דבר פשוט. עקרונית ניתן לנסות לבטל את ההסכם בשתי דרכים: האחת היא לערער על דרך אישור ההסכם והשנייה היא לטעון כי ההסכם נכרת בשל טעות, הטעייה, מרמה או עושק. באופן כללי ניתן לומר כי בתי המשפט אינם "אוהבים" תביעות לביטול הסכמים וגישתם היא כי "חוזים יש לקיים", אולם עדיין לעיתים ניתן להוכיח כי אכן התקיימה אחת מעילות הביטול ובית המשפט יבטל את ההסכם.    

דרך אפשרית לשינוי סכום המזונות שנקבעו בהסכם היא להוכיח כי צרכיהם של הילדים כלל לא נדונו ולא נבחנו. אם זהו המצב, הרי שהילדים לא מחויבים להסכם שכרתו הוריהם והם יכולים לפנות , באמצעות ההורה המשמורן בתביעה עצמאית, חדשה, לבית המשפט על מנת שיפסקו מזונותיהם. בית המשפט יתייחס לתביעה כאל תביעת מזונות רגילה שהובאה בפניו.

אם ישנה התייחסות לפרטי פרטים בהסכם באשר לצרכיהם הספציפיים של הילדים הנדונים, קרוב למדי שיקשה מאד לבטל את ההסכם ולשנות את סכום המזונות שבו.

קושי נוסף בשינוי גובה המזונות שנתנו בהסכם נעוץ בעיתוי בו מבוקש לשנותו. היינו, אם זמן קצר לאחר אישור ההסכם ישנה פניה מחודשת לבית המשפט על מנת להנמיך או להגדיל את גובה המזונות, הרי שהפונה לבית המשפט יהיה חשוד בחוסר תום לב. בית המשפט עלול לחשוב ובצדק, שהתובע הסכים לחתום על ההסכם מתוך אינטרסים שונים ומתוך תכנון כי ממילא בעתיד יוכל לשנותו בהתאם לצרכיו ורצונו.  

במקרים בהם קיימת סיבה אמיתית וברורה יקבל בית המשפט את התביעה. כך למשל קרה בפסק דין שניתן ביום 20.10.10 , בתמ"ש 23761/07 שנדון בבית משפט לענייני משפחה בכפר סבא. – במקרה זה, הוגשה תביעה להגדלת מזונות חצי שנה בלבד לאחר שהצדדים הגיעו להסכם וניתן פסק דין.
התביעה להגדלת מזונות קטינים שנקבעו בהסכם גירושין, נתקבלה, מכוח שינוי נסיבות. האם אובחנה כחולת סרטן. בעקבות כך, האם הפסיקה לעבוד והיא נשענת על קצבת נכות, ובנוסף, בשל מחלתה, היא עברה להתגורר בסמוך להוריה, דבר שהוביל לטענת האם להגדלת ההוצאות בגין הקטינים. (בתביעה זו עתרה התובעת למתן סעד נוסף של ביטול אחד מסעיפי ההסכם, אולם סעיף זה נדחה מאחר והובהר בפסיקה כי המבקש לבטל פסק דין המושתת על הסכם, חייב להצביע על פגם מהותי שנפל בהסכם ואשר יש בו להביא לביטול ההסכם ו/או סעיף מסעיפיו מטעמים הקבועים בדיני החוזים דוגמת תרמית, טעות, הטעייה וכפייה. בתביעה לגבי סעיף זה, נכתב בפסק הדין כי "לא הוכחה על ידי התובעת כל עילה המצדיקה ביטולו של הסכם הגירושין מחמת פגם מהותי")

ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל, כאמור,  את התביעה להגדלת מזונות בחלקה ודחה את התביעה לביטול סעיף בהסכם הגירושין, מהטעמים הבאים:
מחלתה של אם הקטינים ותוצאות הלוואי של מחלה זו, מהווים שינוי נסיבות מהותי, המצדיק את הגדלת המזונות ברכיב המדור. מעבר המגורים בסמוך להורי האם בעקבות גילוי המחלה, הינו סביר ומצופה, בנסיבות העניין.

לאור שינוי הנסיבות במקרה דנן אין ספק כי ההליך הנכון היה להגיש תביעה להגדלת סכום המזונות, כפי שאכן הגישה התובעת ולא לפעול באמצעות הגשת תביעה חדשה של הילדים.

יחד עם זאת, יצויין כי בית המשפט הגדיל את סכום המזונות ב-250 ₪ לחודש, לכל אחד משני הקטינים. סכום שלכל הדעות עוזר, אולם יש להניח שלא פתר את המצוקה האמיתית באופן משמעותי.

על התובע הפוטנציאלי לשקול היטב בטרם יפתח שנית בהליך ארוך ומייגע לשינוי המזונות, את סיכויי תביעתו ואת תוצאותיה.

המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.
הוך, שחור-אנגלמן, משרד עורכי דין
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס