חפש

הבטחת זכויות בצוואה

הבטחת זכויות בצוואה

על מנת לשלול זכויות ירושה, חייבים לערוך צוואה. עיקרון עריכת הצוואה קובע את ההסדרים שמבקש אדם לקבוע לגבי רכושו לאחר מותו.

הסכם ממון ופרידה מבן/בת הזוג
הסכם ממון קובע את ההסדרים שקובעים בני הזוג בעודם בחיים והם אינם מחייבים את עזבונו. וטול מקרה בו קבע אדם בהסכם ממון, לפיו רכושם יחולק שווה בשווה. לימים נפרדו (לא התגרשו) בני הזוג וחילקו את רכושם. אולם, לאחר מותו, אם לא ערך צוואה וכתב בה כי אשתו בנפרד לא יורשת את עזבונו, אזי לאחר פטירתו היא תירש כבת זוגו את החלקים המגיעים לה בירושה עפ"י חוק כמי שהיתה אשתו. דרך המלך ועל מנת למנוע מצב זה, יש להשאיר צוואה מפורשת.

מעמדו המשפטי של בן הזוג הנוכחי
חוק הירושה איננו מגדיר מיהו "בן זוג". בפועל, בתי המשפט הרחיבו את ההגדרה של "בני זוג" ופסקו כי אין הכרח לפרש את המונח בן זוג כבן זוג נשוי על פי הדין הדתי ויש לכלול לצורכי ירושה גם בני זוג שנישאו בנישואין אזרחיים, בני זוג שאינם בני אותה דת, בני זוג שנישאו על אף שאסורים עליהם הקידושין (כהן וגרושה למשל) וכן ידועים בציבור. משמעות קשת האפשרויות שהורחבה היא כי, כל מי שהוא בן זוג, הינו יורש על פי חוק הירושה, כל כעוד המוריש/המנוח לא השאיר אחריו צוואה הקובעת אחרת.

זכויות הירושה של בן זוג – ידוע בציבור
על מנת שבן זוג הידוע בציבור, יוכל ליהנות מזכויות הירושה יהא עליו להוכיח שהוא אכן ידוע בציבור וזכאי לרשת את המוריש, זאת במידה ולא דאג קודם לכן להסדיר את הקשר הזוגי בדרך של הסכם.

במקרה ואין הוכחה רשמית למעמדו של הידוע בציבור, ובן הזוג שנפטר לא השאיר צוואה מפורשת, יש לפנות לבית משפט לקבלת פסק דין הצהרתי. לכן, מומלץ לבני זוג ידועים בציבור המעוניינים כי בני זוגם יהיו יורשיהם, לערוך צוואה מפורשת על פיה הם מורישים, את מה שהם חפצים להוריש לבן זוגם.

ידועה בציבור מי היא?
בעבר בכדי שבית המשפט יגדיר בני זוג כידועים בציבור היה להצביע על קיום משק בית משותף לתקופת זמן
ארוכה ואולם הבחנה זו היטשטשה עם הפסיקה אשר לאורך הזמן הכירה בבני זוג כידועים בציבור גם בלא קיום משק בית משותף בינהם. ההתייחסות היחידה בחוק לעניין הגדרת מהות הידועה בציבור מופיעה בסעיף 55 לחוק הירושה תשכ"ה-1965 בו ידועה בציבור הוגדרה כאישה החיה חיי משפחה במשק בית משותף עם בן זוגה אך אינה נשואה לו.

התנאים להכרה בזכות הירושה של ידועים בציבור:
הוכחת חיי משפחה וניהול משק בית משותף – הכוונה לקיומה של מערכת יחסים אישיים כבני זוג ולא למערכת יחסים ארעית.
♦ בעת פטירת המוריש אף אחד מהידועים בציבור לא היה נשוי לאדם אחר – התנאי מכוון להגן על האלמנה או האלמן שהיו נשואים למוריש. ניתן להתגבר על תנאי המגביל את זכויות הירושה של הידוע בציבור רק אם המוריש ישאיר צוואה מפורשת.

חוק הירושה מחמיר עם הידועים בציבור בהשוואה לבני זוג נשואים בעניין ירושה,שכן בני זוג נשואים יכולים לכלול בהסכם ממון הוראות לגבי העיזבון של בן זוגם, ואילו ידועים בציבור הוראה זו אינה תקפה קרי, הסכם אחר לא ישמש צוואה או מעין צוואה ולגבי ידועים בציבור נדרשת צוואה מפורשת ולא משתמעת.

שימוש בזכויות משותפות לאחר הפטירה גם ללא הוראה מפורשת בצוואה:
חשבון בנק משותף - חשבון בנק הכולל סעיף מתנה, שלפיו יש לשותף הנותר בחיים, זכות להמשיך ולפעול בחשבון לאחר פטירתו של השותף השני. ויוטעם כי, הכספים שהשאיר המנוח הם חלק מכספי העיזבון ואם ישנם יורשים נוספים יוכלו הם לקזז מסך כספי העיזבון את הכספים הללו, במידה ונלקחו לאחר מות בן הזוג.

זכויות ונכסים המועברים לבן הזוג גם ללא הוראה בצוואה:
חוב שכר עבודה לעובד שנפטר – על המעביד לשלם את חוב השכר המגיע לעובד שנפטר בהתאם להוראת המנוח. באין הוראה ישולם החוב לבן זוגו. הוראה מאין זו צריכה להיעשות בכתב וללא צוואה.
תשלום פיצויי פיטורין – החוק מחייב מעביד לשלם פיצויי פיטורין לעובד שנפטר כאילו פוטר, והזכאים לתשלום הם יורשיו: ראשית בן הזוג ולאחר מכן, ילדיו.
תשלום כספי ביטוח מכונה "ריסק" – כספים אותם שילם המוריש בחייו למקרה בו ילך לבית עולמו בהתאם לתנאי הפוליסה הביטוחית, כספים אלה ינהגו בהם על פי הוראות המבוטח שנפטר.
 
אין במאמר זה ובאתר זה בכלל משום המלצה, דעה משפטית או ייעוץ משפטי או תחליף לכך; יחד עם זאת, התוכן באתר לא מתיימר להיות מדוייק ו/או מקיף ו/או עדכני ויש להבין שמידע משפטי מטבעו מתיישן. מבקר שבוחר להסתמך על האמור באתר, עושה זאת באחריותו המלאה ועל דעת עצמו בלבד.
אורנה אלבז-גולדנברג, עו"ד ומגשרת
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס