חפש

מהי מחלת מקצוע ומהם התשלומים המקבלים עליה?

מהי מחלת מקצוע ומהם התשלומים המקבלים עליה?

המחוקק התקין רשימה של מחלות, שאם המבוטח לקה באחת מהן, הרי שהוא יוכל להיות מוכר כנפגע עבודה ויהיה זכאי לתשלום מביטוח לאומי – בין אם הוא שכיר ובין אם הוא עצמאי. בין המחלות:

♦ שחפת
♦ שיתוק ילדים, סרטן עור, מחלת קייסון, עוויות, מחלות קרינה,
♦ שחפת
♦ מחלקת קייסון
♦ מחלות קרינה
♦ עוויות
♦ סרטן עור
♦ מחלות עצבים
♦ מחלות פרקים
♦ מחלות גידים
♦ מחלות שרירים
♦ בורסיטיס
♦ ליקוי שמיעה

מחלות אלה מהוות "רשימה סגורה", ורק מחלה שברשימה תוכר כפגיעה בעבודה ("מחלת מקצוע") – הכל כמובן בהתאם לנסיבות העובדתיות. גם פגיעה כתוצאה מפגיעות זעירות ומצטברות (מיקרוטראומה) יכולה להיות מוכרת כתאונת עבודה עקב עבודתו של הניזוק. לפי המיקרוטראומה, הצטברות של שורת אירועים, שבכל אחד מהם מתקיים אמנם תנאי הפתאומיות, יכולה להביא לתוצאה המזכה בגמלה.

מהם התשלומים המגיעים לנפגעי עבודה ממחלת מקצוע?
דמי פגיעה - תשלום בגין היעדרות מעבודה עקב  מחלת מקצוע שלא יעלה על 3 חודשים ויום ממחרת יום הפגיעה. דמי הפגיעה יחושבו לפי שלושת-רבעי השכר הממוצע בשלושת החודשים שקדמו לפגיעה.
לאחר מכן, במידה ונותרה נכות רפואית בגין הפגיעה בעבודה, ישולם למבוטח פיצוי חד פעמי או קצבה. גם כאן חשיוב הפיצוי או הקיצבה ייקבע לפי השכר הממוצע ב -3 החודשים שקדמו לתאריך הפגיעה או גילוי המחלה.

פיצוי חד פעמי - ישולם נפגע עבודה בעל דרגת נכות מ-9% ועד 19% נכות. הפיצוי יחושב לפי 75% מהשכר הממוצע ב-3 החודשים שקדמו לפגיעה X אחוזי הנכות X 43 קצבאות.

קצבת נכות מעבודה - תשולם לנפגע עבודה בעל דרגת נכות מ-20% נכות. הקצבה תחושב לפי 75% מהשכר הממוצע ב-3 החודשים שקדמו לפגיעה X אחוזי הנכות.

טיפול רפואי – מבוטח שנפגע בעבודה והוכר ע"י המוסד לביטוח לאומי כנפגע עבודה, זכאי לכיסוי הוצאות ריפוי, החלמה ושיקום לרבות טיפול, אשפוז, תרופות ומכשירים שניתנו ע"י קופות החולים.

גמלת תלויים עבור בני משפחה של נפטר עקב תאונת עבודה – במקרה בו עובד נפטר עקב פגיעה בעבודה יהיו זכאים התלויים בו (אלמן/ה, יתומים, הורים) לגמלת תלויים. גובה הקצבה משתנה בהתאם למספר ולגיל התלויים (40%-100% מהקצבה שהייתה משולמת לבעל דרגת נכות של 100%).

נכה נזקק – מי שלאחר 91 הימים הקצובים לדמי פגיעה, עדיין נמצא באי כושר עבודה מוחלט, יהיה זכאי לגמלה בגובה 75% מהשכר הממוצע בשלושת החודשים שקדמו לפגיעה בתנאי שאין לי הכנסה ממקור אחר.

שיקום מקצועי – מי שנכותו למעלה מ- 10% יכול להיות זכאי לשיקום מקצועי אשר מטרתו היא הקניית מקצוע ו/או סיוע להשתלבות בעבודה, ע"פ התאמה אישית ויכולת.

היוון קצבת נכות - נכה שנקבעה לו נכות בשיעור העולה על 20% יכול בתנאים מסויימים להיות זכאי להמיר את קצבת הנכות במענק חד פעמי.

המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.
ליאור לויט, חברת עורכי דין
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס