חפש

חוק פיצויי תאונות דרכים – לא כל אחד זכאי

חוק פיצויי תאונות דרכים – לא כל אחד זכאי

חוק פיצויי נפגעי תאונות דרכים
עד 1975 הפיצויים היו כפופים לדיני הניזיקין המסורתיים. זה הקשה על הנפגעים משום שהם נדרשו להוכיח כי הנתבע התרשל. על מנת לזכות בתביעת הפיצויים. במידה והגורם לתאונה לא התרשל, או שלא נמצא נזק, או אם הנזק נגרם על ידי הנפגע עצמו – אזי הנפגע לא היה רשאי לפיצויים.
ב- 1975 נחקק חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, שהביא לרפורמה בנושא ונועד להבטיח שכל מי שנפגע בתאונת דרכים – יפוצה. במקרה כזה, הוטלה כל האחריות על הנהג המעורב בתאונה כלפי הנפגעים.
הרציונל שעמד ביסודו של חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים הוא פיצוי מהיר בגין כל נזק גוף שנגרם בתאונת דרכים, מתוך העיקרון של "לא הכול אך לכל".

כיצד מוגדרת תאונת דרכים ע"פ החוק?
תאונת דרכים מוגדרת בסעיף 1 של חוק פיצוי נפגעי תאונות דרכים בזו הלשון: "תאונת דרכים היא מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה; יראו כתאונת דרכים גם מאורע שאירע עקב התפוצצות או התלקחות של הרכב, שנגרמו בשל רכיב של הרכב או בשל חומר אחר שהם חיוניים לכושר נסיעתו, אף אם אירעו על-ידי גורם שמחוץ לרכב, וכן מאורע שנגרם עקב פגיעה ברכב שחנה במקום שאסור לחנות בו או מאורע שנגרם עקב ניצול הכוח המיכני של הרכב, ובלבד שבעת השימוש כאמור לא שינה הרכב את ייעודו המקורי"

מה לא מוגדר תאונת דרכים על פי החוק?
במידה ותאונת הדרכים התרחשה כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו אדם, והנזק נגרם על ידי המעשה עצמו ולא על ידי השפעתו של המעשה על השימוש ברכב המנועי – היא אינה מוגדרת בחוק כתאונת דרכים.

מי אינו זכאי לקבל פיצוי בגין תאונת דרכים על פי חוק?
♦ אינו זכאי לפיצוי בגין תאונת דרכים  מי שגרם לתאונת הדרכים במתכוון

♦ אינו זכאי לפיצוי בגין תאונת דרכים  מי שנהג ברכב כשהוא מפר את החוק לתיקון דיני העונשין (שימוש ברכב ללא רשות) ומי שהיה מצוי ברכב ביודעו שנוהגים בו תוך הפרת החוק

♦ אינו זכאי לפיצוי בגין תאונת דרכים מי שנהג ברכב כשאין לו רשיון לנהוג בו, למעט רשיון שפקע מחמת אי-תשלום אגרה;

♦ אינו זכאי לפיצוי בגין תאונת דרכים מי שהרכב שימש לו, או סייע בידו, לביצוע פשע;

♦ מי שנהג ברכב ללא ביטוח לפי פקודת הביטוח, או כשהביטוח שהיה לו לא כיסה את שימושו ברכב;

♦ בעל הרכב או המחזיק בו, אינו זכאי לפיצוי בגין תאונת דרכים אם שהתיר לאחר לנהוג ברכב כשאין לו ביטוח לפי פקודת הביטוח או כשהביטוח שיש לו אינו מכסה את החבות הנדונה ושנפגע בתאונת דרכים שאירעה באותה נהיגה, בין בהיותו ברכב ובין מחוצה לו.

מקרים יוצאי דופן
♦ סעיף 7א' – זכאותו של נוהג בהיתר לתבוע פיצויים – על אף האמור בסעיף 7(5), מי שנפגע כשנהג ברכב בהיתר מאת בעליו או מאת המחזיק בו, ללא ביטוח לפי פקודת הביטוח, או כשהביטוח אינו מכסה את שימושו ברכב, והוא לא ידע על כך ובנסיבות הענין גם לא היה סביר שיידע, יהא זכאי לתבוע פיצויים מן הקרן כפי שזכאי לכך נפגע לפי סעיף 12(ב).

♦ סעיף 7ב'- זכאותם של תלויים לתבוע פיצויים – תלויים בנפגע יהיו זכאים לתבוע פיצויים לפי חוק זה גם אם הנפגע עצמו לא היה זכאי לכך לפי סעיף 7, ואם היו תלויים במי שנפגע כשנהג ללא ביטוח לפי פקודת הביטוח או כשהביטוח אינו מכסה את החבות הנדונה, יהיו זכאים לתבוע כאמור מן הקרן.

המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.
ליאור לויט, חברת עורכי דין
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס