חפש

פינוי שוכרים

פינוי שוכרים

חלק ניכר מבעלי הדירות בארץ חוו לא אחת היתקלויות עם שוכרים בעייתיים. שוכרי דירות רבים, מפסיקים לשלם את דמי השכירות החודשיים ואף יוצרים חובות כבדים במקרים בהם לא הועברו מוני החיוב של חברת חשמל, חברת המים ותשלומי הארנונה.
אמנם יש צורך לבצע ניסיון לאתר את אותם דיירים סרבנים טרם החתימה על הסכם שכירות אך אין זה פשוט כלל ועיקר. ניתן לחפש ברשת האינטרנט מידע משפטי אודות השוכרים הפוטנציאלים (איתור חייבים מוגבלים או חשבונות מוגבלים באתר בנק ישראל, איתור פושטי רגל ומידע כללי). יחד עם זאת, ברור כי ברוב המקרים לא יהיה ניתן לאתר את הסרבנים מבעוד מועד ולא יהיה מנוס אלא להגיש תביעה לפינוי שוכרים.

עד זה מכבר, אותם שוכרים בעייתיים ידעו היטב כי על מנת להוציאם מתוך הדירה המושכרת יהיה על בעל הנכס להיכנס לתוך הליך משפטי, ארוך, מסובך ובעיקר יקר. עצם הידיעה כי ההליך יימשך מספר שנים לכל הפחות העמיד את אותם גזלנים בצד החזק של המתרס זאת על אף כל מה שנקבע בהסכם השכירות.
מצב זה שתואר עד כה, הינו נחלת העבר. בשנת 2008 הוסיפה כנסת ישראל פרק חדש לתקנות סדר הדים האזרחי שעוסק כולו בפינוי נכסים מושכרים. החידוש המהפכני הינו הפיכת ההליך לקצר מאוד ובכך גם הוזלה משמעותית בניהול ההליך המשפטי.

נכון להיום, במידה ודייר החליט כי הסכם השכירות הוא המלצה בלבד והוא אינו משלם עוד את תשלומיו החודשיים או לחילופין החליט שלא לעזוב את הדירה בתום החוזה, ניתן להגיש כתב תביעה לפינוי שוכרים.
מיום הגשת התביעה, על הדייר הסרבן להגיש תשובתו תוך שלושים ימים. ממועד הגשת כתב ההגנה ייקבע מועד דיון קרוב ככל האפשר ובכל מקרה לא יאוחר מחודש ימים מיום הגשת כתב ההגנה. הדיון בתביעה זו יסתיים ככל האפשר תוך יום דיונים אחד. כמובן שבמקרה בו הדייר הסרבן לא יגיש כתב הגנה, ניתן יהיה לבקש מבית המשפט פסק דין בהעדר ואו אז יתקצר ההליך בחודש נוסף.
הנה כי כך, נוצר מצב בו מיום הגשת התביעה לפינוי שוכרים ועד לקבלת ההחלטה בה יחלפו חודשיים ימים, זאת להבדיל אלפי הבדלות ממספר השנים שהיו נהוגות ערב הוספת התיקון לתקנות.

ובכל זאת, כמו כמעט בכל דבר אחר, גם הליך זה אינו חף מחסרונות, כגון:
♦ בעל הנכס לא יכול לתבוע נזקים נוספים במסגרת ההליך לפינוי ועליו לעשות כן במסגרת הליך משפטי נפרד (נוצר בשל הרצון לקצר משמעותית את משך הזמן עד לפינוי הדירה). המשמעות הישירה היא תשלום אגרה נוספת, הוצאות נוספות של שכר טרחת עו"ד וכמובן, ניהול תביעה משפטית והליך נוסף על כל היביטיו.
♦ גם לאחר קבלת פסק דין לפינוי הדייר הסרבן, אין זה סוף הליך. ככל הנראה יהיה על בעל הנכס לפנות אל לשכת ההוצאה לפועל לשם ביצוע פסק הדין.
על מנת לבצע את הליך פינוי המושכר באופן מהיר ואיכותי, יש צורך בהכנת והגשת התביעה בצורה מדוייקת ומובנית, כך ייקל עליכם לקבל את פסק הדין המיוחל.

כתבה זו אינה מהווה תחליף לייעוץ משפטי מקצועי ו/או אינה מהווה המלצה לעשיית פעולה משפטית או הימנעות מעשייתה.
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס