חפש

המדריך לזוכה בהוצאה לפועל

המדריך לזוכה בהוצאה לפועל

אנו ניצבים לא אחת מול מצב בו שיק שקיבלנו אינו מכובד או צד לחוזה עליו חתמנו מתחמק מחיוביו או לאחר מאבק משפטי ממושך, קיבלתם פסק דין לטובתכם בו נקבעו תשלומי פיצויים ו/או הוצאות נוספות אחרות אך החייב לא משלם את חובו.
מצבים אלו המתוארים לעיל ודוגמאות אחרות נוספות, מעמידים אותנו מול שוקת שבורה והפתרון נמצא לא אחת בלשכות ההוצאה לפועל. על ידי ליווי נכון ויעיל של המקרה, ניתן לסיימו במהירות וביעילות.

אז מה עושים?
ראשית יש לגשת לכל אחת מלשכות ההוצאה לפועל - ואין זה משנה היכן - ולפתוח תיק. המסמכים שיש להצטייד בהם משתנים בהתאם לסיבת הפתיחה, וכוללים, בין היתר:
♦ טופס בקשה לביצוע (משתנה על פי סיבת פתיחת התיק)
♦ פרטים מזהים של החייב
♦ מכתבי דרישות חוב והתראות קודמות שנשלחו לחייב
♦ יפוי כוח - במידה ופניתם לייצוג
♦ אישור על תשלום אגרה
♦ פסק דין מקורי/השיק שחולל/ חוזה שלא כובד/אחר.

לאחר פתיחתו ורישומו כדין של התיק, תמסר אזהרה לחייב, בין אם ע"י לשכת ההוצאה לפועל ובין אם על ידי עורך הדין המייצג. מיום מסירת האזהרה יש להמתין תקופה של 20 ימים בה יכול החייב להגיש בקשות שונות (קבלת הדין ותשלום, מתן צו תשלומים וכדומה).

היה וחלפה לה התקופה הנקובה באזהרה, ניתן לבקש להחל בנקיטת הליכים כנגד החייב. ישנה קשת רחבה של הליכים אותם ניתן לנקוט ויש להשתמש בהם בסבירות ובתום לב. יש לזכור כי המטרה של ההליך הינה גביית החוב ואל לנו מלגרום נזקים שלא לצורך.

האמצעים העומדים לרשותנו לאחר תום תקופת ההמתנה הינם רבים ומגוונים ובכלל זה ניתן להפעיל עיקול רכב או תפיסתו, עיקול מיטלטלין או מקרקעין, עיקול ומימוש כספים הנמצאים בידי צד ג' (אדם שאינו החייב אך בידיו מצוי כסף של החייב, כגון מעסיק, בנק ואחרים), הוצאת צווי הבאה או מאסר, מינוי כונס נכסים או הגשת בקשה לביצוע חקירת יכולת.

הפעלה נכונה של האמצעים האמורים או חלקם, יכולה להביא את החייב לשלם את חובו ובכך לסיים את ההליך. מומלץ מאוד לפנות לקבלת סיוע משפטי, שכן לעיתים ללא הידע המתאים והניסיון הנדרש, ההליך יכול להימשך זמן רב מדי.

כתבה זו אינה מהווה תחליף לייעוץ משפטי מקצועי ו/או אינה מהווה המלצה לעשיית פעולה משפטית או הימנעות מעשייתה.
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס