חפש

תביעות כספיות בתחום המסחרי והאזרחי

תביעות כספיות בתחום המסחרי והאזרחי

לאזרח במדינת ישראל (בניגוד לחברה שעבורה אפשרות זו אינה אופציה) קיימת האפשרות והזכות להגיש בעצמו תביעות כספיות לבתי המשפט לתביעות קטנות ברחבי הארץ וזאת עד למקסימום הפיצוי המתאפשר על פי חוק, מבלי להיזקק לשירותים משפטיים ממשרד עורכי דין, הגם שבפרקטיקה המוכרת נוהגים אזרחים שמעוניינים למקסם את אחוזי הצלחתם בתביעה שכזו לערוך את כתבי בית הדין באמצעות משרדי עורכי דין.

הגשת תביעות כספיות שכיחה במיוחד בתחום המשפט המסחרי. מוכרות תביעות המוגשות מכח חוק החוזים וחוק החוזים (תרופות), תביעות לפיצוי בגין הפרת הסכם, לפיצוי בגין אי תשלום חובות על בסיס התקשרות חוזית, לפיצוי בגין ליקויי בניה, לפיצוי בגין רשלנות מקצועית ועוד ועוד.
ניתן להגיש תביעות כספיות בסדרי דין שונים:
  • תביעה בסדר דין רגיל - סוג התביעה השכיח ביותר המחייב הגשת כתב הגנה בתום 30 יום מהמצאת כתב התביעה.
  • תביעה בסדר דין מקוצר - תביעה שהגשתה מתאפשרת במקרים מסוימים הקבועים בתקנות והמחייבת את הנתבע לקבל תחילה רשות מאת בית המשפט להתגונן, שאם לא כן יהיה התובע זכאי לקבלת פסק דין.
  • תביעה בסדר דין מהיר - תביעה בסכום קצוב שאינה עולה על סך של 50,000 ש"ח. בתביעה מסוג זה סדרי הדין מעט שונים ומטרתם לייעל ולקצר את הזמן הנחוץ לצורך בירור התביעה מתחילתה ועד סופה.
התביעות הכספיות מוגשות לבתי משפט השלום ברחבי הארץ בהתאם לסמכות המקומית המוכרעת על פי התנאים הקבועים בתקנות, אלא אם כן סכום התביעה עולה על הסכום הקבוע בחוק בתי המשפט, שאז תוגש התביעה לבתי המשפט המחוזיים.

המפתח העיקרי להצלחת התביעה טמון בדרך כלל בעבודת ההכנה שקדמה להגשתה ואשר כללה את עריכתה בצורה מדוקדקת. תביעה שאינה ערוכה בצורה נכונה, אינה כוללת בחובה את כלל הטענות הרלבנטיות ואת הסעדים הנדרשים, לא תיצלח ודינה להיכשל, ויתכן שאף בשלבים מוקדמים לאחר הגשתה.

המידע המפורט לעיל הינו מידע כללי בנושא "תביעות כספיות בתחום המסחרי והאזרחי" ואינו בא להחליף את הוראות החוק והתקנות הרלוונטיים. כמו כן, המידע אינו בא ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי בפני עו"ד. במקרה של אי התאמה עם הוראות החוק/תקנות האמור בחוק/תקנות הוא הקובע.
עו"ד יפעת אילישקה
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס