חפש

הליך ההוצאה לפועל

הליך ההוצאה לפועל

כיצד מתבצע הליך הוצאה לפועל, מה מטרתו וכיצד ניתן להתגונן מפניו -
מערך הוצאה לפועל פועל מכורח חוק הוצל"פ, שבבסיסו שתי מטרות עיקריות, המטרה האחת יצירת מנגנון אשר באמצעותו יוכלו זוכים לגבות את חובותיהם ולממש פסקי דין שנפסקו לטובתם והשנייה, לספק הגנה על חייבים שמצבם הכלכלי אינו מאפשר להם לפרוע את חובותיהם.
החוק מסדיר אלו נכסים ניתנים לעיקול ואילו פוגעים בחוק כבוד האדם וחירותו ועשויים להפוך את החייב לחסר כל ולפיכך לנטל על האוכלוסייה ולכן ואינם ניתנים למימוש.

פנייה להוצל"פ תיתכן, כאשר ישנו פסק דין והצד שנגדו נפסק פסק הדין אינו מקיימו, כאשר ישנו שיק שהוחזר, שטר חוב שנפרע, שטר משכנתא וכאשר קיים שטר משכון.
 עם פתיחת תיק ההוצאה לפועל, יישלח לחייב מכתב אזהרה רשום עם אישור מסירה  ובו כל הפרטים הנוגעים להליכים שנפתחו כנגדו, פרטי הנושה, פרטי עורך הדין המטפל ופרטי פסק הדין בגינו נפתחו ההליכים. רק כאשר תתבצע המצאה מלאה כלומר, שליח הוצל"פ קיבל חתימה של החייב או אחד מבני משפחתו אשר נראים מעל לגיל שמונה עשרה , ניתן יהיה לנקוט בהליכי מאסר. במקרה של סירוב החייב ומשפחתו לקבל את ההמצאה תספיק חתימתו של השליח אודות נסיבות המסירה על מנת שניתן יהיה להמשיך בהליכים.

כעת יהיה על החייב לפעול תוך 20 יום מהמצאת האזהרה. במקרה שמדובר בהליך שנפתח בגין שיקים, שטרות או שטר משכון, יוכל החייב להגיש התנגדות. במקרה של הליך שנפתח בגין פסק דין שלא שולם, יוכל החייב להגיש התנגדות על סמך פירעון החוב בלבד בטענת "פרעתי".

אי הגשת התנגדות במועד תהווה הסכמה בלתי מעורערת אודות החוב, ומשלב זה יוכל החייב לערער על צורת התשלום בלבד ולא על עצם קיומו של החוב.

כאשר ישנו חשש כי חייב עשוי להסתיר את נכסיו על מנת לחמוק מביצוע פסק הדין או מתשלום החוב, יוכל עורך הדין של הנושה לפנות לראש הוצל"פ בבקשה להטיל עיקול מיידי על נכסיו של החייב, עוד בטרם נמסרה הודעה האזהרה. למעשה, מדובר במרוץ בין החייב לנושה כאשר לעיתים רק פעולה מיידית תמנע מהחייב לחמוק מתשלום החוב. עם זאת, עיקול מסוג זה עדיין אינו מסדיר את תשלום החוב אלא מעקל את נכסיו או מיטלטליו של החייב, עד לתום תקופת האזהרה בה ניתן להגיש התנגדות לחוב.

אם הוגשה בתוך 20 יום טענת "פרעתי", חובת ההוכחה שהחוב נפרע תוטל על החייב  וזה יצטרך להמציא תצהיר התומך בגרסתו כי החוב אכן נפרע ומאשר את העובדות הרשומות בבקשה,  תצלום תעודת זהות והעתק של כל האסמכתאות הרלוונטיות.

לרשות הוצל"פ עומדות גם סנקציות נוספות כגון צווי מאסר וצו עיכוב יציאה מהארץ, שנועד למנוע מחייב לצאת את גבולות מדינת ישראל מבלי לפרוע חוב עומד כאשר מתעורר חשש כזה. אם הוצא צו מסוג זה יהיה על החייב להפקיד את דרכונו. סירוב להפקדה תאפשר לאיש הוצאה לפועל להורות על מעצרו של החייב לתקופה של כ- 7 ימים. הפקדת ערובה כספית לפריעת החוב עשויה לעיתים להוות חלופה לצו העיכוב.

כיצד יוכל משרדינו לסייע לך?
למשרדי ניסיון רב בפתיחת הליכים בהוצאה לפועל כנגד חייבים, וכן בייצוג וטיפול בחייבים אשר ננקטים כנגדם הליכי הוצל"פ.
אם הינך זוכה בפסק דין, נפגע מצ'ק שחזר ועוד, אוכל לסייע לך בשלל הליכי ההוצאה לפועל שנועדו להבטיח את פירעון החוב כלפיך.

אם הינך חייב, אשר כנגדו מתנהלים הליכי הוצל"פ, באם מדובר בחקירת יכולת, בעיקולים, בצווי מאסר או צוי יציאה מהארץ, נוכל לסייע לך בהגשת התנגדות לביצוע ההליך. כמו כן נוכל לטפל בעיקול מיטלטלין שאינם בבעלותך ועוקלו בשוגג, בהתנגדות לביצוע צ'ק עבורו לא קיבלת תמורה ועוד.
בנוסף הנני מנוסה בהליכי פשיטת רגל ואוכל לסייע לך להגיע להסדר נושים ולאיחוד תיקים המתנהלים נגדך בהוצל"פ.

המידע המפורט לעיל הינו מידע כללי בנושא "הוצאה לפועל" ואינו בא להחליף את הוראות החוק והתקנות הרלוונטיים. כמו כן, המידע אינו בא ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי בפני עו"ד. במקרה של אי התאמה עם הוראות החוק/תקנות האמור בחוק/תקנות הוא הקובע.
עו"ד יפעת אילישקה
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס