חפש

פסק דין - בית דין א.לעבודה ת"א בל 002389/09

פסק דין - בית דין א.לעבודה ת"א בל 002389/09

בפני: כב' השופטת ע. פוגל – נשיאה      תאריך: 26/01/2010      

בעניין: איסכרוב אליהו                
     ע"י ב"כ עו"ד      אלה ישראלוב-פילוסוף      המערער      
     נ ג ד            
     המוסד לביטוח לאומי            
     ע"י ב"כ עו"ד      קריצמן      המשיב      

פסק דין

1.         תביעתו של המערער להכיר בו כ"נכה נזקק" לפי תקנה 18א לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956 (להלן: התקנות), נדחתה ע"י המשיב.
על רקע זה, הגיש המערער ערעורו לבית הדין.
 
2.         העובדות הצריכות לעניין:
            המערער, יליד 1956, עבד כסדרן שתייה בכלבו "חצי חינם" מיום 10.7.05 ועד יום 5.8.07. במועד זה, נפגע המערער בכתפו הימנית במהלך עבודתו.
            המערער פוטר מעבודתו לאחר שרופא תעסוקתי מצא כי הוא אינו מסוגל לחזור לעבודתו ולבצע את אותה עבודה שביצע טרם קרות תאונת העבודה.
            ועדה רפואית מטעם המשיב קבעה למערער נכות זמנית בשיעור 30% מתאריך 5.11.07 ועד 31.3.08.
            לאחר שניתנה החלטת הוועדה הרפואית, הגיש המערער תביעה למשיב להכיר בו כ"נכה נזקק", אולם תביעתו נדחתה ע"י ועדת הרשות ביום 26.2.08.
            ועדה רפואית נוספת מטעם המשיב קבעה למערער נכות זמנית בשיעור 30% גם מתאריך 1.4.08 עד לתאריך 30.9.08.
           ביום 27.4.08 הגיש המערער תביעה נוספת להכיר בו כ"נכה נזקק", אך ביום 15.5.08 נדחתה גם תביעה זו. בהחלטתה, קבעה ועדת הרשות כי "התובע מסוגל לעבוד במגוון רחב של עבודות שאינן דורשות תנועות מלאות של הכתף".
       ביום 3.11.08 נקבעה למערער נכות זמנית נוספת, בשיעור 20%, מיום 1.10.08 ועד יום 28.2.09.
            ביום 30.11.08 הגיש המערער תביעה שלישית להכיר בו כנכה נזקק, ובתגובה התקבל אצלו מכתב מטעם המשיב, ביום 7.12.08, על-גביו נכתב בכתב יד כי "לעניין הערעור על החלטת ועדת רשות לעניין תקנה 18, יש לפנות לבית הדין לעבודה".
 
3.         בערעורו לפניי טען המערער כי מאז שקרתה לו תאונת העבודה הוא מוגבל בתנועות ידו הימנית, סובל מכאבים, אינו עובד ואינו מסוגל לעבוד.
המערער הפנה למסמכים רפואיים בהם נקבע כי הוא מוגבל בתנועות הכתף הימנית, סובל מכאבים המקרינים לאורך כל ידו הימנית, וכי הוא אינו כשיר לעבודה פיזית.
באשר להחלטות ועדות הרשות של המשיב, טען המערער כי הוועדות שדנו בעניינו לא בחנו ולא התייחסו למסמכים הרפואיים שהוגשו על-ידו, ועל כן לא הגיעו למסקנה מנומקת דיה באשר למסוגלותו לחזור לעבודתו או באשר לשאלה אם יש לו סיכוי סביר לעבוד בעבודה כלשהי.
לטענת המערער, הוועדות לא התייחסו כלל למצבו הרפואי ולסיכוייו למצוא עבודה, לא ציינו באילו עבודות הן סבורות כי הוא יכול להשתלב לאור מצבו ולאור העובדה שעבד בעבר בעבודה פיזית, לא התייחסו לנתוניו האישיים וגם לא נתנו לו את זכות הטיעון, ועל כן – נפל בהחלטותיהן פגם משפטי אשר מצדיק התערבותו של בית הדין.
לאור אלה, ביקש המערער את בית הדין להורות כי עניינו יוחזר לוועדת רשות, על מנת שתשקול שוב את הבקשה להכיר בו כ"נכה נזקק" החל מיום 5.8.07, וזאת לאחר שיישמעו כל טענותיו בעניין.  
כן ביקש המערער את בית הדין להורות לוועדה ליתן החלטה מנומקת לגביו, לשקול את כל נתוניו האישיים, השכלתו, הכשרתו, עברו התעסוקתי וגילו, וכן לפרט באיזו עבודה יכול המערער להשתלב לאור כל אלה, אם בכלל.
 
4.         המשיב טען, בראש ובראשונה, כי בכל הנוגע להחלטת ועדת הרשות מיום 26.2.08, הרי שתביעתו של המערער לגביה התיישנה.
            לגופו של עניין, טען המשיב כי החלטות ועדת הרשות ניתנו כדין, ולאחר עיון בתיק הרפואי ובמצבו הרפואי של המערער.
 
להלן – הכרעתי:
5.         לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים, החלטתי לקבל את התביעה.
 
6.         ראשית, באשר לטענת ההתיישנות שטען המשיב – אכן, תביעתו של המערער באשר להחלטת ועדת הרשות הראשונה מיום 26.2.08, התיישנה.
            עם זאת, מאז ניתנה החלטה נוספת של המשיב לגבי תביעתו השניה של המערער להכיר בו כנכה נזקק, ביום 15.5.08, ולעניין החלטה זו טען המשיב לגופו של עניין.
            בנוסף, ביום 30.11.08 הגיש המערער תביעה חדשה להכיר בו כנכה נזקק, וזו נדחתה ע"י המשיב במכתב בו הופנה להגיש ערעור בבית הדין לעבודה. יצוין, כי מעבר למכתב זה ששלח המשיב למערער, לא הגיש המשיב לבית הדין כל ראיה לכך שוועדת רשות נוספת התכנסה בעניינו של המערער לאחר שהגיש את תביעתו השלישית להכרה בו כנכה נזקק, וממילא לא הוגשה לבית הדין החלטה מנומקת באשר לדחיית תביעתו זו.
 
7.         מטרתה של תקנה 18א היא לסייע, לתקופה מוגבלת, לנפגעי עבודה אשר עקב פגיעת העבודה אין ביכולתם לעבוד בעבודה כלשהי, ואין להם הכנסה מעבודה.
            הסמכות להכיר בנפגע עבודה שנקבעה לו נכות זמנית, כ"נכה נזקק", מסורה בידי ועדת הרשות. בית הדין מוסמך לבחון את החלטת הוועדה רק מן ההיבט המנהלי, ולבטלה מחמת פגמים שנפלו בה. בין היתר, על בית הדין לבחון את סבירות ההחלטה, את תקינותה בהיבט המנהלי, ואת התקיימות עקרונות הצדק הטבעי באופן פעולתה של הוועדה.
            כבר נקבע, כי הוועדה היא גוף מעין שיפוטי, ולפיכך, בין היתר, מוטלת עליה החובה לנמק החלטתה (דב"ע נד/154-0 דן יעקב נ' המוסד לביטוח לאומי, פד"ע כ"ז 474).
 
8.         במקרה שלפנינו, ככל שנוגעת תביעתו של המערער להחלטת ועדת הרשות מיום 15.5.08, הרי שהוועדה, בהחלטתה לפיה "התובע מסוגל לעבוד במגוון רחב של עבודות שאינן דורשות תנועות מלאות של הכתף" – כלל לא נימקה החלטה זו, לא פירטה את השיקולים ששקלה כשהגיעה למסקנה זו וגם לא פירטה את הנתונים הרפואיים בהם התחשבה בבואה להחליט את ההחלטה שהחליטה. ממילא, לא הביאה הוועדה בהחלטתה כל התייחסות למסמכים הרפואיים שהגיש המערער, ולאבחנות הרפואיות שנעשו לגביו, בין היתר ע"י פרופ' משה סלעי שקבע בתעודה רפואית מיום 8.12.08 כי המערער "אינו מסוגל לעסוק בעבודתו ואף לא בעבודה אחרת" מיום 1.9.08 ועד יום 31.12.08.
            טענת ב"כ המשיב בדיון שהתקיים לפניי, כי פרופ' סלעי נתן למערער תעודות אי-כושר "ללא גבול, למרות שמצא הגבלה קטנה בכתף" – לא נשמעה מפי הוועדה שדחתה תביעתו של המערער, והושמעה ע"י ב"כ המשיב לאחר מעשה.

9.        בנוסף, כאמור, בכל הנוגע לתביעתו השלישית של המערער להכיר בו כנכה נזקק – לא הוצגה לפניי החלטה מנומקת כלשהי של ועדת הרשות שהתכנסה לדון בתביעה, אם בכלל.
 
10.       בנסיבות אלה, החלטתי לקבל את הערעור, ולהורות על החזרת עניינו של המערער לוועדת הרשות, על מנת שתשמע טענותיו, תעיין בכל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים לגביו, ולאחר מכן – תחליט החלטתה לגבי תביעתו להכיר בו כנכה נזקק ותנמקה, תוך שהיא מתייחסת למכלול השיקולים שהביאוה לקבלת החלטה זו.
 
11.       הערעור התקבל.
            המשיב ישלם למערער שכ"ט עו"ד בסך 2,000+מע"מ, וזאת תוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין. לאחר מועד זה, יישא סכום ההוצאות הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.
 
12.       הצדדים רשאים לפנות לבית הדין הארצי בבקשת רשות ערעור על פסק דין זה תוך 30  ימים מיום המצאתו.
 
ניתן היום י"ט בכסלו, תש"ע (6 בדצמבר 2009) בהעדר הצדדים.

ע. פוגל, שופטת נשיאת בית הדין האזורי לעבודה תל אביב      
אלה ישראלוב- פילוסוף, משרד עורכי דין
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס