חפש

כדאי להכיר - תומך בקבלת החלטות כחלופה לאפוטרופוס-עו"ד פזית ונדל

כדאי להכיר - תומך בקבלת החלטות כחלופה לאפוטרופוס-עו"ד פזית ונדל

לאדם שאינו מסוגל לדאוג לענייניו בעצמו ממנה בית המשפט אפוטרופוס, אשר תפקידו לקבל החלטות במקום אותו אדם. 

לצד המקרים המובהקים בהם ברור כי מגבלתו של אדם מחייבת למנות לו אפוטרופוס, ישנם לא מעט מקרים בהם אדם בעל מוגבלות כן מסוגל לקבל החלטות בעניינו אך דרוש לו סיוע.

אלה הם אותם מקרים בהם מינוי אפוטרופוס, שכאמור שולל מאדם את היכולת לקבל החלטות בענייניו, הינו אקט קשה ופוגעני מדי, אך עד לתיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, לא היו אופציות אחרות.

תיקון 18אשר נכנס לתוקף באוקטובר 2016, קובע כי לא ימונה לאדם אפוטרופוס אם ישנן חלופות אחרות, שפגיעתן בעצמאותו של אותו אדם פחותות.

שתי חלופות משמעותיות שהוכנסו לחוק הינן:

מינוי תומך בקבלת החלטות –  יאפשר לאדם לקבל את הסיוע הדרוש לו לשם קבלת החלטות בענייניו, תוך שמירה על שיקול דעתו ועצמאותו. 

ייפוי כוח מתמשך – מדובר בהסדר המאפשר לאדם, בעודו צלול וכשיר משפטית, לתכנן את עתידו באופן שייתן היום הוראות ברורות מה הוא מבקש שיעשה בענייניו ביום בו לא יהיה מסוגל להבין בענייניו ולקבל החלטות, ולשם כך למנות היום מיופה כוח לביצוע הוראות אלה.

בבסיס החלופות שהוכנסו לחוק במסגרת תיקון 18, עומד הרצון לאפשר לאדם לממש את רצונותיו בהלימה לעקרונות זכויות האדם.   

אדם שמינה תומך בקבלת החלטות נקרא "מקבל החלטות".

מי שמונה להיות תומך בקבלת החלטות יסייע למקבל ההחלטות בעניינים כספים ו/או אישיים ו/או רפואיים, ותפקידו בין היתר להנגיש למקבל ההחלטות מידע, לסייע לו בהבנת המידע, במימוש החלטותיו ומיצוי זכויותיו.

יודגש כי מי שיקבל את ההחלטה, יחתום על המסמכים הנובעים ממנה ויישא בתוצאותיה הוא מקבל ההחלטות. התומך אינו מחליף את שיקול שעתו של מקבל ההחלטה ולא מקבל במקומו את ההחלטה.

מקבל ההחלטות יכול למנות אדם מסביבתו הקרובה, עליו הוא סומך ומעוניין שיתמנה כתומך החלטות עבורו, בהתנדבות או בשכר.

אם אין בנמצא אדם שיכול להתאים לתפקיד, ניתן לאתר תומך החלטות מתנדב או מקצועי, שאין בינו לבין מקבל ההחלטות היכרות מוקדמת.

בקשה למינוי תומך בקבלת החלטות יש להגיש לבית המשפט.

המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.

 

עורכת הדין פזית ונדל
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס