חפש

על הפרת חוזה, ביטול חוזה ופיצויים-עו"ד פזית ונדל

על הפרת חוזה, ביטול חוזה ופיצויים-עו"ד פזית ונדל

מי מאתנו לא מצא עצמו בסיטואציה הבאה: 

בין א' לחברה פלונית נחתם חוזה במסגרתו רכשה א' מן החברה ציוד יקר ערך לסטודיו שבבעלותה בעלות של מאות אלפי שקלים.

מיד לאחר שקיבלה לרשותה את הציוד נתגלו בו פגמים חמורים, והתברר לא' כי על אף שהחברה התחייבה כי מדובר בציוד הטוב והמשוכלל ביותר שקיים בשוק, הוא רחוק מלהיות כזה ורחוק מלענות על צרכיה וציפיותיה של א'.

א' דרשה לבטל את החוזה ולקבל חזרה את כספה, החברה מצדה סירבה. מה עושים?

חור החוזים (חלק כללי) תשל"ג 1973:

ראשית חשוב לציין שהחוק מחייב צדדים להסכם לנהוג בתום הלב בניהול משא ומתן לקראת כריתתו של הסכם (סעיף 12), ובעת קיומו של חוזה (סעיף 39), ובתי המשפט קבעו כי הפרת חובת תום הלב מבססת עילה לביטול חוזה.

החוק מגדיר מהו חוזה, מונה את דרכי היווצרותו ואת המקרים בהם יבוטל חוזה בשל פגמים בכריתתו. ביטול החוזה יעשה ע"י משלוח הודעת ביטול שלאחריה ישיב כל צד למשנהו את אשר קיבל במסגרת החוזה, ולמעשה הצדדים ישובו למצב כאילו מעולם לא נכרת ביניהם חוזה.

חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א 1970:

החוק מונה את הסעדים שניתן לקבל כתוצאה מהפרת חוזה – היינו, מדובר במצב בו נכרת חוזה /  קיים חוזה אך הוא הופר.

החוק מבחין בין הפרה יסודית – שאז רשאי הנפגע לבטל את החוזה, לבין הפרה שאינה יסודית – שאז יהא הנפגע זכאי לבטל את החוזה לאחר שנתן למפר ארכה לקיומו של החוזה, והחוזה לא קוים תוך זמן סביר לאחר מתן הארכה. 

הסעדים המנויים בחוק למקרה בו הופר חוזה הם: ביטול החוזה, אכיפת החוזה, פיצויים.

חשוב לציין כי ביטול חוזה ואכיפתו הם שני סעדים מנוגדים ולכן לא ניתן לתבוע את שניהם. ניתן לתבוע אחד מהם ופיצויים, או רק פיצויים.

חוזה שנחתם בין צדדים מעלה את הציפייה כי כל צד יעמוד בהתחייבויותיו ויקיים את החוזה. אף על פי כן, פעמים רבות צד לחוזה מפר את התחייבויותיו ומסב נזקים רבים לצד השני, והסכסוך מגיע לפתחו של ביהמ"ש.

חשוב לציין כי הנחת היסוד של בתי המשפט היא כי חוזים יש לקיים, ובתי המשפט ייטו לפרשנות שתקיים את החוזה מאשר פרשנות שתביא לביטולו, והכל בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה.

לביטול חוזה היבטים רבים ומורכבים, וככל שהחוזה מורכב יותר כך השלכותיו יהיו משמעותיות יותר. יש חשיבות רבה ואף מכרעת למועדה ולתוכנה של הודעת הביטול, והיא תלויה ראשית בסוג ההפרה שבוצעה. מומלץ להתייעץ עם עו"ד המתמחה בדיני חוזים אשר יבדוק את נסיבות היווצרות החוזה, את המשא ומתן שקדם לכריתת החוזה, את אופן קיומו או אי קיומו ע"י הצדדים ואת העילות לביטולו.

בחזרה לא':

א' מעוניינת בסעד של ביטול החוזה ופיצויים. היה וימצא כי החברה אכן הפרה את התחייבויותיה ו/או בנסיבות העניין אכיפת החוזה הינה בלתי צודקת, יבוטל החוזה ותושב לא' התמורה ששילמה עבור הציוד. בנוסף, א' תהא זכאית לפיצויים בעד הנזק שנגרם לה.  


המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.

 

עורכת הדין פזית ונדל
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס