חפש

יפוי כח מתמשך - הדרך החדשה להבטיח את עתידכם

יפוי כח מתמשך - הדרך החדשה להבטיח את עתידכם

עד ליום 29.3.2016, היום בו תוקן חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, במקרה בו אדם הוכרז ככזה שאינו כשיר לקבל החלטות הנוגעות לענייניו האישיים, הרפואים והאישיים (להלן: "החסוי"), הרי שמונה לו על ידי ביהמ"ש אפוטרפוס האחראי לכל צרכיו ולקבלת כל ההחלטות הנוגעות אליו בעניינים הנזכרים לעיל.

הארכת תוחלת החיים מביאה עימה, מורכבות ואתגרים לא פשוטים, כאשר בין השאר בעקבות מצבים של חוסר יכולת תפקודית או קוגנטיבית, נדרשים קרובי משפחה להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס לקרוב המשפחה, הנזקק.

מינוי אפוטרופסות יוצר קשיים ניכרים מאוד, כאשר למעשה הדבר מצריך את הממונה לאפוטרופוס, לדווח על כל פעולה, להכין דוחו"ת, להגיש דוחו"ת ובכלל "לעבוד" אצל מדינת ישראל.

הקושי שאמור לעיל, מתגמד לעומת המורכבות הנוצרות כאשר לבעל ואישה חשבון משותף, בן הזוג הכשיר ממשיך לתפקד ומוערמים עליו קשיים ממשיים. כך למשל יש להפריד חשבונות של החסוי ובן הזוג הכשיר, וכל הוצאה כספית הנדרשת על ידי בן הזוג הכשיר הופכת לפעולה מסובכת ומורכבת אשר מערימה קשיים ממשיים על החיים השוטפים והרגילים

מוסד האפוטרופוסות בישראל ובכלל, הינו מוסד מסורבל המערים קשיים רבים על כל הנוגעים בדבר. החל מהחסוי, דרך קרובי משפחתו והאופורטופוס עצמו, וכלה במוסדות המדינה הנוגעות בדבר, וזאת בין היתר, מהסיבות המנויות להלן:

  1. חסוי  - לא מעטות הן הפעמים בהן פעולות האפוטרופוס אינן עולות בקנה אחד עם רצונו של החסוי, וזאת בין היתר לנוכח העובדה שהוא הרבה פעמים לא שותף מלא בהחלטות הנוגעות לו.

כאן המקום לציין, כי לעיתים ממונה אדם או תאגיד כאפוטרפוס של חסוי שבמקרה בו אותו חסוי היה בר דעה - ספק אם היה בוחר באותו אדם או תאגיד שידאג לענייניו האישיים ביום בו לא יוכל לקבל החלטות באופן עצמאי.

  1. אפטורופוס – תפקידו של האפוטרופוס אינו פשוט כלל. מלבד חובותיו כלפי החסוי לטפל בו ולדאוג לרווחת, עליו לפנות לבית המשפט/לאפוטרופוס הכללי במקרים בהם נדרשות החלטות/פועלות מסוימות הנוגעות לחסוי ואשר כרוכות בהוצאות מרובות, זמן התדיינות, בירוקרטיה וכיו"ב, אשר לעיתים אינם מותאמים לצרכיו המיידים של החסוי. בנוסף הוא חייב לנהל חשבונות לגבי כל הקשור לנכסי החסוי ועליו להגיש פעם בשנה דוח על פעולותיו הכולל פרטים על התקבולים והתשלומים שנעשו בנכסי החסוי ופרטים אחרים הקשורים לניהול רכוש האדם, בצירוף אסמכתאות מתאימות.
  2. ביהמ"ש/אפוטרופוס הכללי – אשר כורעים תחת העומס הכבד של תיקי האופוטרפוסת  המוגשים מידי יום ויום, וכן תחת עומס הפיקוח אחר פעולותיהם של האפוטרופוסים.

כאמור, ביום 29.3.2016, תוקן החוק במטרה לתת מענה לבעיית העומס שנוצרה בבתי המשפט ובאפוטרופוס הכללי, וכן לתת במה להשקפה חברתית שונה ביחס לאנשים עם מוגבלויות תוך שימוש בעקרונות שכל מטרתם להדגיש את זכותו של כל אדם לחיות את חייו בהתאם לבחירותיו ולרצונו ואת יכולתיו של החסוי ולא את מוגבלותו.

בין עקרונות אלה ניתן למצוא: (1) עקרון הפחות מגביל לפיו יש לנקוט אמצעי המגביל את זכויותיו של אדם ואת חירותו באופן מינמאלי; (2) עקרון ההחלטה העצמאית לפיו יש לאפשר לחסוי להחליט בעצמו בכל הנוגע לרכושו, גופו, ענייניו הבריאותיים, האישיים וכיו"ב; (3) עקרון ההשתתפות לפיו יש להיוועץ עם החסוי בכל הנוגע לענייניו (ככל שהוא מסוגל להבין בדבר) ואף לתת מקום ומשקל ראוי לרצונו; (4) עקרון שמירת האוטונומיה ומעורבות חברתית לפיו יש לאפשר לחסוי להתנהל כאחד האדם ולאפשר לו, ככל הניתן, לשמור על עצמאותו, ומעורבותו החברתית.

במסגרת התיקון לחוק, נוצרה מקבילה למוסד האפוטרופסות הידועה בשם "יפוי כח מתמשך" (lasting power of attorney), שהינו מסמך משפטי לכל דבר ועניין אשר במסגרתו אדם יכול לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו השונים במועד בו הוא לא יוכל עוד לטפל בענייניו בעצמו.

האדם המעוניין בעריכת יפוי כח (להלן: "הממנה"), בוחר במועד בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות בענייניו מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו ביום בו לא יוכל לקבל החלטות באופן עצמאי בשל הידרדרות במצבו הפיזי ו/או השכלי (קוגנטיבי).

במסגרת יפוי הכח, ממנה הממנה אדם (להלן: "מיופה הכח") שיהיה מוסמך לפעול בשמו כאשר הוא לא יוכל עוד לקבל או לבצע החלטות הנוגעות לעניינו בעצמו, כאשר יפוי הכח יכול להיות עבור כל או חלק מענייניו של ממנה, לרבות ענייניו האישיים, הרפואיים, והרכושיים.

מיופה הכוח צריך להסכים למינוי שניתן לו במסגרת יפוי הכח ועל תוכנו, ועליו לפעול על פי הנחיות הממנה ולחתום בפני עו"ד על יפוי הכח.

במסגרת יפוי הכח, הממנה יכול להחליט על מנגנון פיקוח על פעולות מיופה הכח באמצעות מינוי אנשים מיודעים, אשר יקבלו מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל או פעולות שביצע מיופה הכח על פי יפוי הכח.

יפוי כח מתמשך יכול להיערך ולהיחתם אך ורק בפני ועל ידי עורך דין, אשר עבר הכשרה מתאימה והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך ייפויי כוח מתמשכים.

אין כל צל של ספק, כי החתימה על יפויי כח מתמשך הינה פתרון אידאלי עבור אנשים המעוניינים בעודם כשירים וצלולים, לקבל שליטה כבר היום ליום בו לא תהא להם כל שליטה להחליט ולקבוע מי יוכל לקבל החלטות על גופם ורכושם כאשר הם יגיעו למצב בו לא יוכלו להבין ולקבל החלטות בעצמם.

משרדנו מספק שירותים משפטיים בתחום המסחרי, מעמד אישי, לרבות עריכת צוואות, ייפוי כח מתמשך ומקרקעין, לרבות ייצוג בעסקאות מכירה, רכישה, שכירות וכיו"ב


המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.
 
עורך דין חיים זרביב
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס