חפש

פיצויי פיטורים-עו"ד בת חן טייץ

פיצויי פיטורים-עו"ד בת חן טייץ

בספר דברים פרק טו פסוקים יב'-טו' ניתן למצוא את המקור ההלכתי של הזכות לפיצויי הפיטורים שם נאמר: "כי ימכר לך אחיך העברי, או העבריה – ועבדך שש שנים; ובשנה השביעית, תשלחנו חפשי מעמך. וכי תשלחנו חפשי מעמך-לא תשלחנו ריקם. הענק תעניק לו, מצאנך, ומגרנך ומיקבך, אשר ברכך ה' אלהיך תתן-לו."

חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 קובע כי עובד שפוטר מעבודתו לאחר שהשלים שנת עבודה אחת לפחות אצל אותו מעסיק יהיה זכאי לפיצויי פיטורים. השכר המשמש בסיס לחישוב גובה הפיצויים, הוא שכרו האחרון של העובד כפול מספר שנות הוותק במקום העבודה.

ככלל עובד שמתפטר מיוזמתו לא זכאי לפיצויי פיטורים, אך קיימים לכך חריגים הקבועים בחוק אשר מונה רשימה של נסיבות שבהן עובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים גם אם התפטר מיוזמתו ודינו כדין מפוטר. 

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, קובע כי כספי הפיצויים שהופקדו לקופה יבואו במקום כספי הפיצויים שנדרש המעסיק לשלם לעובד בסיום עבודתו. במקרה וחל על העובד ההסדר הקבוע בסעיף 14 העובד יהיה זכאי לכספי הפיצויים שנצברו לטובתו בקופת הפיצויים גם בפיטורים וגם בהתפטרות. אציין כי עובד שחתם על סעיף 14 מעסיקו פטור מהשלמת פיצויים בגין תוספות שכר והעובד יקבל אך ורק את הצבירה הקיימת בקופה.

סעיף 11 (ה) לחוק קובע כי עובד שהמשיך לעבוד באותו מקום עבודה לאחר שהגיע לגיל פרישה [67 גברים, 62 נשים] אותו עובד יזכאי להתפטר וזכאי לפיצויי פיטורים.

סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי עובד שהתפטר ממקום עבודה בשל מצב בריאותי לקוי שלו או של בן משפחה עשוי להיות זכאי לפיצויי פיטורים. במקרים אלו צריכים שההתפטרות תהיה מוצדקת לאור ממצאים רפואיים ו/או תנאי עבודה. על מנת להיות זכאי לפיצויי פיטורים בשל מצב בריאותי של העובד לרוב נדרש אישור מרופא תעסוקתי. טרם ההתפטרות על העובד להודיע למעביד בכתב ומראש על מצבו וזאת בהתאם לקבוע בחוק הודעה מוקדמת.

סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים, קובע כי אם עובד התפטר מעבודתו בשל הרעה מוחשית בתנאי העבודה או שהתקיימו נסיבות ביחסי העבודה בהן אין לדרוש ממנו להמשיך את עבודתו רואים את ההתפטרות שלו כדין פיטורים. במקרה זה קיימת חובה על העובד לשלוח התראה למעביד בכתב ולהודיע לו על ההרעה ולאפשר למעסיק לתקן את הרעת תנאים.
החוק מונה עוד רשימה של מקרים נוספים בהם עובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים כמו במקרים של עובדת אחרי לידה וההתפטרות לצורך הטיפול בילד. התפטרות עובד בשל גיוס לצבא והתפטרות בשל מעבר מגורים בנסיבות מסוימות גם כן עשוית לזכות את העובד בפיצויי פיטורים.

בטרם קבלת החלטה על התפטרות ולצורך מיצוי זכויות העבודה מומלץ לפנות לעו"ד הבקיא בתחום. 

"אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא אלא כסקירה כללית. מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בתחום לשם קבלת ייעוץ משפטי ראוי טרם נקיטת פעולה למיצוי זכויותיכם".
 
בת חן טייץ, משרד עורכי דין
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס