חפש

זכויות עובדים: האם מותר לחפש עבודה במהלך העבודה? עו"ד שוש ריבר

זכויות עובדים: האם מותר לחפש עבודה במהלך העבודה? עו"ד שוש ריבר

לכאורה, קיימת תחושה לפיה עובד המחפש מקום עבודה חלופי, בזמן עבודתו מבלי שמעבידו מודע לכך חש כאילו העובד לא נאמן למעבידו. אך לא בהכרח כך הם פני הדברים. כל עוד לא קיימת הגבלה בחוזהו האישי, רשאי העובד להפסיק את עבודתו אצל מעביד אחד ולעבור לעבוד במקום עבודה אחר, אם לצורך שיפור תנאים ואם לכל צורך אחר. אולם על העובד לנהוג במקרה כזה בתום לב ולהימנע במידת האפשר מפגיעה במעביד.

 

האם מותר לעובד לחפש עבודה במהלך העבודה?

ראוי ורצוי, כי מעבר למקום עבודה חלופי ייעשה בתיאום עם המעביד. אולם לא תמיד הדבר אפשרי. במקרה כזה טוב יעשה העובד אם יערוך את החיפוש בזמנו הפנוי, לאחר שעות העבודה וככל האפשר שלא על חשבון משאבי המעסיק הנוכחי.

בעוד שחיפוש עבודה אם נעשה בתיאום עם המעביד הוא מותר, חיפוש עבודה בזמן העבודה שלא בתיאום עם המעביד עלול לגרום לתוצאות בלתי נעימות לעובד על בסיס הטענה כי מדובר בעבירה משמעתית או בהפרת אמונים אשר תאפשר למעביד, במקרה קיצוני, לפטר את העובד ללא הודעה מוקדמת ואף תוך קיזוז זכויותיו הכספיות האחרות. עובד המחפש עבודה על חשבון זמן עבודתו, תוך שימוש במשאבי מעבידו, עלול למצוא עצמו כמי שמעל באמון מעבידו, באופן שיפתח בדרך זו חזית לא רצויה עם מעבידו הקודם.

 

האם ניתן לעבור לעסק מתחרה?

לדברי עו"ד ריבר, במידה שקיים סעיף הגבלת עיסוק בחוזה אישי, או במסמך התחייבות אחר עליו חתום העובד, עלול העובד למצוא עצמו ב"מלחמה" משפטית קשה ויקרה. גם ללא סעיף מגביל בחוזה אישי, לא יתקבל בהבנה מעבר למקום העבודה המתחרה המהווה איום על המעביד מבחינה עסקית, תוך קיומו של חשש מהדלפת סודות מסחריים. המעביד הנוכחי עלול במקרה כזה לנסות ולנקוט בצעד משפטי שימנע את המעבר למקום העבודה החדש למשל בדרך של צו מניעה. במקרים מסוימים עשוי בית הדין לעבודה לקבוע כי יש להגן על זכויותיו של מעביד שקיים חשש כי עובדו פוגע בסודותיו המסחריים, או שהעביר את לקוחותיו או עובדיו למקום העבודה החדש.


האם ניתן לעשות שימוש בדואר אלקטרוני/אינטרנט לצורך חיפוש מקום עבודה?

בפרשת טלי איסקוב ענבר קבע בית הדין כי למרות שהעובד זכאי לבצע שימוש פרטי בהיקף סביר בתא הדואר האלקטרוני שהועמד לרשותו, וכן זכאי – ככלל – לפרטיות בכל הנוגע לתכתובות אלו, למעסיק זכות משלו לפקח על השימוש שנעשה בדואר האלקטרוני לצרכים פרטיים, על ידי בדיקת היקף השימוש ללא כניסה לתוכנן של ההודעות, ובמקרים מסוימים אף קיימת למעביד זכות לעיין בתוכן ההודעות עצמן. לא כדבר שבשגרה או לסיפוק סקרנותו, אולם כן לצורך התמודדות משפטית!

 

זכותו של עובד שפוטר לחפש מקום עבודה חלופי!

על פי חוק יש לתת לעובד הודעה מוקדמת על פיטוריו (תקופת ההודעה המוקדמת תלויה במשך הזמן בו עבד העובד). כוונת ההודעה המוקדמת היא כי בפרק הזמן הזה יוכל העובד, שהודיעו לו על סיום העבודה, לתכנן את צעדיו, ובין השאר, לחפש, ואולי אף למצוא, מקום עבודה חלופי בעוד הוא זכאי לתשלום שכרו כשהוא עדיין עובד ועדיין מקבל משכורת.
דרך המלך בתקופה זו של ההודעה המוקדמת, היא לתאם עם המעביד את הקדשת הזמן לחיפוש העבודה. ההנחה היא, כי המעביד ישתף פעולה עם העובד לצורך מציאת מקום עבודה חלופי, ובמקרה כזה יקל על העובד אף לקבל המלצה ממעבידו הקודם.

בתקופת ההודעה המוקדמת על העובד להגיע למקום העבודה, אלא אם המעביד הודיע לו כי הוא מוותר על נוכחותו ועל עבודתו בפועל בתקופה זו. במקרה כזה בין אם עבד העובד בפועל ובין אם לאו, חייב המעביד לשלם לו את שכרו (בד"כ מדובר בשכר הבסיסי), והעובד יהיה חופשי לחפש עבודה בשעות הנוחות לו.

 

כיצד יתנהג העובד כאשר מצא עבודה אחרת בעודו עובד?

עובד שמצא עבודה אחרת, בעודו עובד במקום עבודה, ראוי שידחה ככל הניתן את כניסתו למקום העבודה החדש עד לסיום מסודר של עבודתו הקודמת. אם הדבר אינו אפשרי, ראוי שיודיע מוקדם ככל הניתן על עזיבתו, על-מנת לאפשר למעבידו למצוא מחליף הולם. עזיבה בלתי מתחשבת תיצור רושם שלילי ובדרך כלל תגרום לסכסוך עם מעבידך הקודם.

 

האם יש סיכונים נוספים הנובעים מחיפוש עבודה במהלך העבודה?

עובד אשר פועל בגלוי או בנסתר לחיפוש עבודה חלופית, ומעבידו מגלה זאת, עלול למצוא עצמו בסיטואציה בה יטען המעביד כלפיו, כי בכך שהעובד נקט בפעולות של ממש כדי למצוא מקום עבודה חלופי גילה דעתו בהתנהגות על כך שגמר אומר להתפטר. פירושו, כי בהתנהגותו של העובד ניתן לראות ביטוי לגמירות הדעת לסיים את חוזה ההתקשרות עם המעביד הנוכחי – משמעותה הכספי ההתפטרות ידועה" מסכמת עו"ד ריבר.

המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.

 

שוש ריבר, עורכת דין ונוטריון
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס