חפש

צו הורות - אימתי? - עו"ד ענת סרנגה מטלון

צו הורות - אימתי? - עו"ד ענת סרנגה מטלון


מהו צו הורות?
 

צו הורות פסיקתי מצהיר כי בן זוגו של ההורה הביולוגי, אשר מגדל את הקטין עמו, הוא הורה לכל דבר ועניין.
 

מדובר בצו המשקף עובדה קיימת, לפיה בן הזוג של ההורה הביולוגי הינו משמש כהורה נוסף
 

[ראה: תמ"ש 41067-04-16]. 
 

צו ההורות שניתן הוא למעשה צו משפטי שפניו כפולים: 
 

צו המשקף את ההורות הקיימת וגם צו המכריז על הורות מהפן המשפטי [ תמ"ש 19776-02-16].
 

 

אימתי נבקש צו הורות?
 

זוגות המסתייעים בהליכי פונדקאות בחו"ל ומבקשים כי המדינה תכיר בהורותם נדרשים לפנות להליך משפטי אשר בו ינתן להם צו הורות הנדרש להכיר בזכויות ההוריות של בן הזוג שהקטין אינו ילדו הביולוגי. 
 

למעשה, קביעה משפטית של בית המשפט כי יחסי ההורה הלא ביולוגי והילד הם יחסי הורות- תמנע כל טענה עתידית בדבר יחסי ההורות.
 

עוד חשוב לציין כי, המבקש לגדל ילד נדרש להסדיר מעמדו כאזרח ישראלי, את מחויבות ההורים כלפיו ואת מעמדו מפני מי שעשויים להכיר בו כגון; ילדיהם הביולוגיים של בני הזוג [ בג"ץ ממט].
 

 

מה ההבדל בין צו אימוץ לבין צו הורות פסיקתי מכוח חוק הפונדקאות?
 

במסגרת הליך אימוץ, מנותק הקשר בין המאומץ להוריו הביולוגיים והצו מפסיק את החובות והזכויות שבין המאומץ לבין הוריו ושאר קרוביו והסמכויות הנתונות להם ביחס אליו [ סעיף 16 לחוק האימוץ]. 
 

מאידך, צו ההורות אשר ניתן מכוח חוק הפונדקאות נועד לנתק את זיקתו של הקטין מהיולדת וליחסו להוריו המיועדים.
 

סעיף 12 לחוק קובע כי, עם יינתן צו ההורות יהיו ההורים המיועדים האפוטרופוסים הבלעדיים של הילד והוא יהא ילדם לכל דבר ועניין. 
 

 

התנאים למתן צו ההורות:
 

צו ההורות ינתן לאחר שבית המשפט בדק את נסיבותיו ועובדותיו של כל מקרה הבא לפניו ובפרט את עמדת ההורה הביולוגי כך שאין המדובר בצו גורף וכללי כי אם צו פרטני המתייחס לאותם ההורים והתא המשפחתי המסוים. 
 

כאשר בית המשפט נדרש לשקול בדבר מתן צו הורות הוא יבחן את המצב העובדתי והמשפטי בין הצדדים בהתאם למקרה הנדון וכך, בין השאר, יבחן את הנושאים הבאים [תמ"ש 28398-10-12]:
 

* מהו המועד שעבר בין הלידה ועד להגשת ההליך?
 

* האם הייתה כוונה ליצירת הורות משותפת? האם ההורות הינה תולדת הזוגיות המשותפת?
 

* מה טיבה של הזוגיות בין הצדדים? (למשל: כמה זמן נמשכת המערכת הזוגית? האם הזוגיות מוכרת כלפי כולי עלמא? האם הזוגיות רשומה? האם בין הצדדים צוואות, ייפוי כוח או קיים שיתוף רכושי?)
 

*כיצד נוצרה הזכות להורות? האם פנו הצדדים במשותף אל בנק הזרע? האם התקיימו פעולות משותפות לצורך יצירת ההורות? 
 

* האם קיימת הסכמה ליצירת ההורות המשותפת מהפן המשפטי? האם הפנייה אל בית המשפט הינה מטעם שני בני הזוג או שקיימת התנגדות של אחד הצדדים? 
 

* מה המועד בו נעשית הפנייה אל בית המשפט?
 

* טובת הקטינים בהכרה בהורות ואף במקרים מסויימים שמיעת רצונותיהם. 
 

כמו כן, בית המשפט אינו מחויב לקבל תסקיר פקיד סעד כתנאי מקדמי למתן צו הורות פסיקתי אולם, על מנת לבחון את נסיבות המקרה באופן מעמיק ייעזר בתסקיר [ראה: תמ"ש 21182-04-13 א.ל. ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה]. 
 

 

זכות הילד כנר לרגליו של בית המשפט לענייני משפחה:
 

"הילד יירשם מייד לאחר לידתו, ותהיה לו מלידתו, הזכות להיקרא בשם, הזכות לרכוש אזרחות, וככל האפשר הזכות להכיר את הוריו ולהיות מטופל על ידם" [ראה: סעיף 7 לאמנה הבין לאומית בדבר זכויות הילד].
 

האמנה קובעת מפורשות את זכות הקטין להכיר את הוריו וכי על המדינה להבטיח כי זכויות אלו תתממשנה. 
 

כך נקבע גם בבג"ץ 4077/12 ובבג"ץ 2458/01 כי, קביעת צו ההורות הפסיקתי מיום היוולדו של הקטין מתיישבת עם הזכות להורות אשר הוכרה זה מכבר כחלק מזכויות היסוד של כל אדם בישראל. 
 

 

לסיכום:
 

צו הורות אשר ינתן בהקדם ככל הניתן הוא שישרת את הקטין מבחינה כלכלית ומבחינת מניעת הכתמת שמו בחברה ובממסד ואף מבחינה רגשית ו/או פסיכולוגית.
 

על כן, כפי שהוזכר בתמ"ש א.כ. נ' היועמ"ש, אין ספק כי טובת קטין במתן צו הורות בהקדם על מנת להסיר כל ספק בדבר מעמד ההורה אשר אינו ביולוגי או שטרם נרשם. 


 

המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.

ענת סרנגה מטלון, עו"ד
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס