חפש

ביטול הסכם ממון - עו"ד ענת סרנגה מטלון

ביטול הסכם ממון - עו"ד ענת סרנגה מטלון

רועי פנה אליי מבולבל, הוא הסיק, בדומה לרבים, כי אילו יחתים את בת זוגו בהסכם ממון טרם נישואיהם, הוא יגן על רכושו וזה העתיד לבוא.
 

אולם, עד מהרה הבין כי הדבר מורכב יותר מכפי שחשב ולעיתים קיימת אפשרות גם לביטול הסכם ממון בשל פגמים בכריתתו. 
 

אישור הסכם ממון: 
 

חוק יחסי ממון קובע כי, נוסח הסכם ממון יהא בכתב וכי, ההסכם טעון אישור בית משפט או בית דין בעל הסמכות השיפוט בין הצדדים וכך, כל שינוי בהסכם יהא טעון גם הוא באישור כאמור. 
 

אישור הסכם ממון לא ינתן אלא רק לאחר שנוכח בית המשפט או בית הדין כי ההסכם נעשה בהסכמה חופשית וכי הצדדים הבינו את משמעותו של ההסכם ואת תוצאותיו. 
 

בנוסף, הסכם ממון בין ידועים בציבור יכול שיאומת על ידי רושם הנישואין או נוטריון ובלבד שהנוטריון נוכח שבני הזוג ערכו את ההסכם בהסכמה תוך הבנה אודות משמעותו ותוצאות עריכתו.
 

עילות לביטול הסכם ממון: 
 

למרות שהסכם ממון בין בני זוג מעוגן בחוק יחסי ממון ויש לאשרו על ידי בית משפט לענייני משפחה או על ידי נוטריון הרי שחלות עליו הוראות חוק החוזים כך שהמשמעות היא כי, ניתן יהא לבטל את ההסכם במידה ויוכח כי קיים פגם בכריתתו על פי חוק יחסי הממון או בחוק החוזים קרי, גם הסכמים אשר קיבלו תוקף של פסק דין יהא ניתן לבטלם בשלמותם, חלקים מהם וכדומה.
 

חשוב לציין כי, בית המשפט לא יבטל הסכמי ממון שאושרו בבית המשפט או בית הדין על נקלה וזאת בשל האינטרס הציבורי בדבר סופיות הדיון אולם, אין הדבר מקנה חסינות מוחלטת לאותם הסכמים. כך לדוג', בבואם של בני זוג אל בית המשפט או הנוטריון לשם אישור הסכם ממון, בית המשפט או הנוטריון נדרש לעבור עם הצדדים על סעיפי ההסכם ולהיווכח כי בני הזוג הבינו את תוכנו, תוצאותיו וחתמו עליו מרצונם החופשי.
 

דוג' לעילת ביטול הסכם ממון תהא כאשר בית המשפט או הנוטריון לא ווידא כי הצדדים מבינים את משמעותו של ההסכם ותוצאותיו.
 

עילות נוספות לביטול הסכם ממון יכולות לנבוע מדרישת חובת תום הלב המעוגנת בסעיף 12 לחוק החוזים כך שאילו יוכח שצד כי אחד הצדדים להסכם פעל בחוסר תום לב למשל, הסתיר פרטים מהותיים, הדבר יהווה עילה לביטולו של ההסכם ממון. 
 

עילות נוספות לביטול הסכם ממון מעוגנות בסעיפים 14 ו-15 לחוק החוזים: מרמה, טעות והטעייה וכך, אילו צד אחד להסכם החסיר מידע מהותי הנוגע לתוכן ההסכם או הטעה במכוון את הצד השני ההסכם יהא ניתן לביטול [ראה להלן: ע"א 1581/92].
 

עילות נוספות לביטול הסכם קדם נישואין נוגעות לניצול או מצוקתו של צד להסכם, מצוקה זו יכול שתנבע מהפן השכלי או מהפן הרגשי [ראה להלן: סעיף 18 לחוק החוזים] כך, גם אילו תנאיו של ההסכם מקפחים באופן בלתי מידתי צד  להסכם הרי שהדבר עלול להוות עילה לביטול ההסכם.
 

בנוסף,  בבואו של בית המשפט או בית הדין לבחון האם התקיימה מצוקת צד להסכם בעת כריתתו יבחנו מספר פרמטרים למשל;  האם הצד המקופח היה בעת עריכת ההסכם במצב נפשי קשה מנשוא או שהתקיים ליקוי בייצוגו, האם אותו צד מקופח היה מתקשר בהסכם  אילו לא היה במצוקה, האם קיים עיוות דין או אי צדק בולט בהסכם וכולי. 
 

לסיכומו של עניין:
 

 הסכם טרום נישואין אשר למרות היותו מוסדר בחוק יחסי ממון ונדרש לאשרו בבית המשפט או על ידי נוטריון הוא מהווה חוזה לכל דבר ועניין והוא יהא ניתן לביטול על פי עילות אשר צוינו זה מכבר לעיל. 
 

חשוב לציין כי היות ובית המשפט לא יבטל הסכם ממון שאושר זה מכבר על נקלה קיימת חשיבות יתרה להיוועץ עם עו"ד הבקיא בתחומו על מנת להיווכח האם קיימת עילת ביטול הסכם ממון. 

 

המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.

ענת סרנגה מטלון, עו"ד
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס