חפש

סעש (נצ') 19891-10-16 גד בן לולו נ' הפועל יקנעם

סעש (נצ') 19891-10-16 גד בן לולו נ' הפועל יקנעם

בית דין אזורי לעבודה בנצרת
  סע"ש 19891-10-16
 
 
לפני:
כב' השופטת אורית יעקבס
 
המבקש:   גד בן לולו ת.ז. xxxxxxxxxx
ע"י ב"כ עו"ד יוסי נקר
 
                                                        -
המשיבה:   הפועל יקנעם (ע"ר) מ.ר. 580238178 
ע"י ב"כ עו"ד רביב רוזנברג
 
חקיקה שאוזכרה:
פקודת העיריות [נוסח חדש]
 
החלטה
 
1.         לפניי בקשת המבקש, מיום 14/10/16, למתן צו מניעה זמני (להלן:"הבקשה") בנוגע להחלטת המשיבה, על סיום העסקתו, החלטה שהתקבלה בתאריך 9/10/16 ועתידה להיכנס לתוקפה בתאריך 10/11/16.
 
2.         בתאריך 1/11/16, הגישה העמותה (להלן:"העמותה" או "המשיבה") את תגובתה המפורטת לבקשה (להלן:"התגובה") ובתאריך 7/11/16, התקיים הדיון בה, לפניי כדן יחיד, (עמ' 1 שורות 12-18 לפרוטוקול) , במהלכו, טענו הצדדים טענותיהם, התייחסו זה לטענות זה ואף חקרו את המבקש ואת המצהיר מטעם המשיבה - מר בועז שלמה (חקירות שהתקיימו בעקבות דרישת המבקש לחקור את מצהיר המשיבה).
בסיום החקירות, סיכמו הצדדים את טענותיהם.
 
3.      בטרם אכנס לחלק העובדתי, אדגיש כי הפירוט שלהלן הינו לכאורי בלבד, ואין וודאות שהוא שייקבע בפסק הדין שיינתן בתיק העיקרי, שכן מצויים אנו בשלב המקדמי, הוא שלב הבקשה לסעד זמני ובפרספקטיבה זו נבחנו  טענות הצדדים.
 
4.      להלן העובדות הרלוונטיות והלכאוריות כפי שעלו מהחומר שהוצג לפנינו:
א.           המבקש, עובד של המשיבה, כאחראי מגרש כדורגל וזאת החל מתאריך 1/1/15.
ב.           בתאריך 21/9/16 הוזמן המבקש לשימוע, שנקבע ליום 26/9/16 שעה 10:00, כאשר במסגרת הזמנה זו נרשם, בין היתר, כי:"שיחת השימוע תהא לצורך בחינת המשך העסקתך בעמותה וזאת לאור שינוי ארגוני הנעשה בעמותה". כן נרשם כי המבקש רשאי להיות מיוצג על ידי עורך דין.
ג.            בסופו של דבר, נדחה השימוע ליום 6/10/16 וזאת בעקבות בקשה לדחיית מועד, שהגיש ב"כ המבקש, בשמו.
ד.           בישיבת השימוע נכחו האנשים הבאים: המבקש ובא כוחו, מר בועז שלמה - מנכ"ל העמותה וגב' יונית שבבו - מנהלת אדמניסטרטיבית.
ה.           במסגרת פרוטוקול השימוע נרשמו, בין היתר, הדברים הבאים, מפיו של מנכ"ל העמותה - מר בועז שלמה:
"בועז: בעקבות חובות עבר ומצבה הכלכלי שלה עמותה והתלות בתקצוב העיריה וגורמים חיצוניים, נדרשה העמותה לבצע רה-ארגון מחדש. ולבצע תוכנית הבראה לעמותה שהוא שינוי קריטי להמשך קיום העמותה.
במסגרת הרה-ארגון הוחלט להעביר את כל פעילות הכדורגל לעמותה אחרת אשר תנהל מקצועית את כל מחלקת הכדורגל כולל תשלום לבעלי מקצוע, קרי מאמנים וכדו'. תחת פיקוח של הפועל יקנעם.
לאור זאת, לאחר אבחון של הוצאות תפעוליות, קרי עובדים ושאר הוצ' תפעוליות נלוות, הוחלט לצמצם
לבטל את תפקיד אחראי מגרש הכדורגל".
               כן נרשמו, בפרוטוקול השימוע, דבריו של ב"כ המבקש:
"עו"ד יוסי נקר: כל העניין של העברת הפעילויות לעמותה אחרת ושימוש במגרש אינו חוקי וכתוצאה מכך הפיטורים לא נעשים בתום לב ואין להם אחיזה בחוק.
בנוסף לכך טוען כי מועצת העיר צריכה לאשר העברת השימוש במגרש מהפועל יוקנעם לעמותה החדשה מכיוון שזה מגרש ציבורי אשר ניתן להפועל לשימוש.
לטענתו לא חוקי שעמותה אחרת תתנהל כ"קבלן משנה" אל מול העמותה הנוכחית.
כמו כן טוען כי יש חובה לתקן של אחראי מגרש בחוק".
ו.       בתאריך 9/10/16 החליטה המשיבה על סיום העסקתו של המבקש.
 
5.      להלן טענות ב"כ המבקש בתמצית:
א.      יש לקבוע כי לא נערך למבקש שימוע כדין וזאת מהטעמים הבאים:
*   במכתב השימוע לא פורט מדוע נדרש השימוע ומהי סיבת הפיטורים וזאת למרות פניה שנשלחה למשיבה, בענין זה, ביום 25/9/16.
*   בשימוע, שנערך כשעה, אכן ניתנה למבקש הזדמנות להשמיע את כל טענותיו אך לא כולן נרשמו בפרוטוקול וכן לא זכו להתייחסות.
*   המשיבה הגיעה לשימוע כשהיא נעולה בדעתה לפטר את המבקש.
ב.      מעיון בתקנון המשיבה עולה כי הגורם שפיטר את המבקש כלל אינו מוסמך לפטר עובדים והוא גם אינו מורשה חתימה.
ג.       טענת המשיבה לתוכנית התייעלות/תוכנית הבראה או כל ארגון מחדש הינן טענות חסרות כל ביסוס ועובדה זו מלמדת על שרירות פיטורי המבקש.
ד.      ביטול משרה יכול להעשות רק כאשר יש נחיצות ניהולית או הבראתית אמיתית, אלא שנחיצות שכזו לא קיימת במקרה של המשיבה, מקום שהיא נובעת ממעשה בלתי חוקי ומושחת של העברת נכסיה לעמותה אחרת.
ה.      התנהלות המשיבה אשר העבירה נכסיה לעמותה חדשה, מנוגדת לדיני העמותות ולדיני הרשויות המקומיות.
ו.       הואיל ומעשה המשיבה פסול מעיקרו הרי שלמרות שברגיל קיימת למעסיק הפרורגטיבה לנהל את עסקו ואף לפטר עובדים הרי שאין לו סמכות לבטל תפקיד נדרש ומתחייב.
ז.       התנהלותו של יו"ר המשיבה שהינו חבר בשתי עמותות, אינה תקינה.
ח.      לא ברור במה עדיפה העמותה החדשה שהוקמה על פני המשיבה.
ט.     הואיל ופיטורי המבקש נעשו על רקע של מעשה מושחת ופסול יש לקבוע כי מדובר בפטורים ממניעים פולטיים ו/או זרים ו/או מושחתים וככאלה יש לבטלם.
י.       מעשה הפיטורים פוגע בזכות המעין קניינית של המבקש על מקום עבודתו.
יא.    היות והמקרה של המבקש עולה כדי מקרה חריג וקיצוני של פיטורים שנעשו בחוסר תום לב וזאת בנוסף למצבו האישי - אב לשלושה ילדים, הרי שיש לאכוף על המשיבה את ביטול פיטוריו ואת המשך העסקתו אצלה.
יב.     עיריית יוקנעם הודיעה כי תפסיק להעביר כספים לעמותה אם תנהל את ענף הכדורגל באמצעות עמותה אחרת.
 
6.      להלן טענות ב"כ המשיבה, בתמצית:
א.      כל מטרתה של הבקשה היא ניסיון נאלח של המבקש להשגת מטרות פוליטיות ו/או לפגיעה פוליטית ותדמיתית בעמותה ובעובדיה.
ב.      אין בין טענות המבקש ובין הליך הפיטורים ולא כלום.
ג.       העמותה החליטה להעביר את ניהול ענף הכדורגל לגורם אחר מקצועי (להלן"המנהל המקצועי"), כפי שענף הכדורסל מנוהל על ידי גורם מקצועי, כאשר כל העובדים הקשורים לאותו ענף הינם עובדיו של המנהל המקצועי המנהל את הענף מכוח הפררוגטיבה הניהולית המוקנת לעמותה, כאשר האחריות על ענף הכדורגל נשארת בידי העמותה בהתאם להוראות כל דין.
ד.      לאור זאת החליטה העמותה לסיים את העסקת המבקש כאחראי מגרש כדורגל ואין לה כל צורך במשרה זו.
ה.      טענת המבקש כאילו קיים "תקן" של אחראי מגרש כדורגל אינה נכונה, שכן העמותה אינה פועלת בהתאם ל"תקנים" הואיל והיא איננה גוף ציבורי.
ו.       ההחלטה בדבר העברת ניהול ענף הכדורגל למנהל מקצועי, התקבלה ע"י העמותה, בתאריך 26/6/16.
ז.       מר שלמה בועז נבחר לשמש כמנכ"ל העמותה ובחירתו אושרה בתאריך 30/8/16, כאשר חלק מסמכויותיו -"ניהול צוות עובדים, מאמנים מקצועיים..אחריות לניהול כספי תקין, כתיבת תוכניות עבודה שנתיות.." ומכאן שיש לדחות את טענת המבקש כאילו מר בועז לא היה מוסמך לפטרו, שהרי "ניהול צוות עובדים" כולל גם את האפשרות להחליט על פיטורי עובד.
ח.      פיטורי המבקש בוצעו על דעתו ובידיעתו של יו"ר העמותה.
ט.     כדי לצמצם את הוצאות העמותה הוחלט על צמצום מספר העובדים המועסקים ישירות על ידי העמותה, כאשר נכון לכתיבת התגובה, קיימים חמישה עובדים כאלה, בלבד.
י.       יש לדחות את טענת המבקש כאילו אין נחיצות בפיטוריו ובביטול תפקידו - מהלכים, אשר לטענתו, נעשו כתוצאה ממעשים בלתי חוקיים ומושחתים של העברת נכסים לידי העמותה החדשה - כך לדבריו, הואיל ומדובר בהוצאת דיבת העמותה ומנהליה, ללא כל ביסוס.
יא.    תפקידו של המבקש בוטל לאור ארגון מחדש ובניסיון לחסוך כסף, כאשר האחריות על מגרש הכדורגל בעיר הועברה לאחריות המנהל המקצועי, כך שאין יותר צורך באיוש משרת התובע על ידי העמותה.
יב.     טענות המבקש  בדבר אי-חוקיות העברת נכסי העמותה והפרה של פקודת העיריות ודיני העמותות, וכן טיעונים בדבר היותו של יו"ר העמותה חבר בשתי עמותות שונות וכדומה -אינם רלוונטיות לבקשתו לסעד זמני.
יג.     המבקש פנה לרשם העמותות בקשר לטענות שהעלה בבקשתו אך לא טרח לציין זאת.
יד.     יש לדחות את הבקשה הואיל ולא מתקיימים בה התנאים שנקבעו בפסיקה כמצדיקים מתן צו מניעה שהרי -
*  המבקש לא הראה כי עילת תביעתו רצינית ומבוססת על זכות הקנויה לו, מקום שפיטוריו נעשו כדין, לאחר שהוזמן, בצורה מסודרת לישיבת שימוע, במסגרתה ניתנה לו אפשרות מלאה לטעון טענותיו (כפי שאף עשה);
הנזק שייגרם לעמותה, אם יקבל בה"ד את הבקשה, חמור מזה שייגרם למבקש אם היא תידחה, שכן, קבלת הבקשה, תמנע מהעמותה ליישם את ההליך של ארגון מחדש של פעילותה בתחום הכדורגל וכן תגרור לנזק כספי רב מקום שהיא תצטרך לשלם למבקש כספים על עבודה שאין צורך שתובצע על ידו, שכן האחריות על מגרש הכדורגל הועברה לידי המנהל המקצועי. מה גם שמבחינת המבקש - לא מדובר בנזק שאינו ניתן לפיצוי כספי;
המבקש לא הגיש בקשתו בתום לב ובניקיון כפיים, מקום שנראה שכל מטרתו להשיג יעדים פוליטיים כאלו או אחרים;
*  קיימת זהות בין הסעדים שהתבקשו בבקשה לבין אלו שנתבעו בכתב התביעה;
דרך המלך במקרה של פיטורים גם מקום שמתברר כי נפלו פגמים בהליך הפיטורים, הינו מתן פיצוי כספי ולא סעד של אכיפה, כאשר דברים אלו רלוונטיים מאוד גם בשל העובדה שהמבקש בחר להטיל רפש בעמותה ובבעלי התפקידים בה, עת חזר וכינה אותם "מושחתים".
 
7.      המסגרת הנורמטיבית
התנאים למתן צו מניעה זמני גובשו בפסיקה, כאשר השאלה הראשונה היא "אם מתן הסעד הזמני הוא כה הכרחי עד כדי להצדיק את התערבותו של בית המשפט בשלב מוקדם לפני בירור התביעה" (י' זוסמן; סדרי הדין האזרחי (מהדורה שישית) סעיפים 462 ו - 494), כאשר בשלב מקדמי זה של הדיון יש ליתן  משקל כבד לבחינת מאזן הנוחות, מבחן אשר כפי שהוא מיושם בבתי הדין לעבודה אינו בא לבחון את השאלה "למי ייגרם נזק גדול יותר" אלא להבטיח שלא יווצר מצב שבו ירוקן ההליך העיקרי מתוכנו, כך שאם יזכה התובע, הוא לא יוכל לקצור את פרי זכייתו ומאידך, לאפשר למעביד להמשיך את פעולתו באופן סביר (דב"ע מז/ 149-3 שקם בע"מ נ. גילה רוזין, פד"ע יט, 141).
 
          בבית הדין הארצי לעבודה ובבתי משפט הכלליים, נקבעו שלושת התנאים המצטברים למתן סעד זמני:
         
"א.   על מבקש הסעד להוכיח עילת תביעה המתבססת על זכות שלכאורה קנויה לו. למותר לציין כי לצורך מתן סעד זמני די בראיות לכאורה לצורך הוכחות העובדות השנויות במחלוקת ולא נדרש שכנוע במידה הדרושה להכרעה בהליך.
ב.      על בית הדין לבחון האם קיימים שיקולים שלא להעתר לבקשה, היינו: האם בא המבקש ביושר, בניקיון כפיים או שמא העלים עובדות חשובות מידיעת בית הדין והבקשה לוקה בשיהוי.
ג.       על בית הדין לשקול את מידת הנזק העשוי להיגרם לכל אחד מבעלי הדין אם יינתן הצו אם לאו והשוואתם זה לזה".
(דב"ע 98/ 77-3 ג'אסר אבו עראר נ. המועצה המקומית ערערה, עבודה ארצי לא(2), 149).
 
לאמור לעיל יש להוסיף כי הענקת צו מניעה או סירוב  לתיתו הם תולדה של הפעלת שיקול דעת, באשר צו מניעה זמני יינתן בדרך כלל כדי לשמר מצב קיים, אם לתביעה העיקרית סיכויים לכאורה להצלחה (לובוצקי; סדר הדין בבית הדין לעבודה, עמ' 265 וההפניות שם).
 
8.      דיון והכרעה
בהתחשב בכתבי הטענות על נספחיהם ובהתחשב בטענות שהושמעו לפני, בדיון שהתקיים ביום 6/11/16 וכן בעדויות ששמעתי, הגעתי לכלל החלטה שדין הבקשה להדחות וזאת מן הטעמים הבאים:
א.      המבקש הוזמן, בתאריך 21/9/16, לישיבת שימוע, כאשר במכתב ההזמנה, צויינה הסיבה בשלה שוקלים את הפסקת עבודתו:"..לאור שינוי ארגוני הנעשה בעמותה".
ב.      השימוע, כך לגרסת המבקש, ארך כשעה ובמהלכו אפשרו לו לטעון את כל טענותיו, כל זאת, לאחר שמנכ"ל המשיבה פירט את הנסיבות בשלהן נשקלת הפסקת עבודתו של המבקש.
ג.       גם אם לא כתובים בפרוטוקול השימוע כל הדברים שאמר ב"כ המבקש,  הרי שנרשמו שם דברים שתואמים את הטענות שהעלה במסגרת הבקשה, דבר המלמד, לכאורה, על כך שמדובר בעיקר טענותיו ולכן אין מקום לקבוע, בשלב מקדמי זה, כי מדובר בפרוטוקול שאינו ממצה או אינו מספק.
ד.      המבקש לא הוכיח, בשלב זה, כי הגורם שהחליט על פיטוריו לא היה מוסמך לעשות כן.
ה.      המבקש לא הוכיח כי ישנם עובדים אחרים בעמותה, שעיסוקם בתחום הכדורגל ושהיה מקום לפטרם ובכל זאת הדבר לא נעשה, כאשר טענותיו בכל הנוגע לפיטורי עובד בשם מר יאיר קמרי (טענות אשר התבססו על פרוטוקול העמותה מיום 26/6/16 - פרוטוקול שצורף כנספח ו' לתגובה ואשר אליו, כמו גם אל שאר הפרוטוקולים שצורפו לתגובה, התנגד המבקש, מהטעם שהם לא הוגשו על ידי עורכם - עמ' 7 שורה 1 לפרוטוקול), אינן רלוונטיות מקום שמדובר בעובד השייך לתחום הכדורסל (ולא הכדורגל) כפי שהדבר עלה הן מהפרוטוקול הנ"ל והן מעדותו של מר שלמה בועז, עת נחקר בענין זה (עמ' 8 שורות 25-26 לפרוטוקול).
ו.       חלק גדול מטענות המבקש, מוצגות כקביעות משפטיות אלא שהמבקש לא הניח את התשתית המשפטית המבססת טענותיו אלו (ולענין זה ראו למשל הנטען בסעיף 10 לבקשה וכן המובא בסעיפים 5 ד+5ה' להחלטה זו).
ז.       המבקש לא הוכיח, טענתו, שתפקידו - אחראי מגרש כדורגל, הנו תפקיד שההחלטה על ביטולו אינו מהווה חלק מהפררוגטיבה הניהולית של מעסיקתו.
ח.      המבקש לא הוכיח, טענתו, כאילו החלטת העמותה להעביר למנהל מקצועי את הטיפול בנושא הכדורגל, הינה החלטה בלתי חוקית או שאינה נכללת בפררוגטיבה של העמותה, לנהל את ענייניה בצורה שהיא מוצאת כנכונה ביותר. כאשר בהקשר זה יצויין כי ניסיונות המבקש להוכיח, באמצעות חקירתו של מר בועז שלמה, כי המנהל המקצועי אינו מקצועי יותר מבעלי התפקידים בעמותה, שטיפלו בנושא הכדורגל, טרם מינויו, אינו רלוונטי וגןם ספק אם ניתן לראותו כניסיון שצלח (עמ' 11 שורות 11-23 לפרוטוקול) שכן ביה"ד אינו נכנס בנעלי המעסיק ואינו שם את שיקול דעתו תחתיו ולכן גם מקום שקיים ספק בנוגע ליתרון המקצועי שבהעברת פעילות הכדורגל למנהל המקצועי (ובשלב מקדמי זה, לא קובע ביה"ד שזה אכן המצב), הרי שממילא אין בכך כדי להועיל למבקש, מקום שאין זה מפקידו של ביה"ד להתערב בענין.
ט.     המבקש לא הביא ולו ראשית ראיה לביסוס טענתו לפיה עיריית יוקנעם הודיעה כי תפסיק להעביר כספים לעמותה אם תנהל את ענף הכדורגל באמצעות עמותה אחרת, כאשר גם בהקשר זה, חקירתו של מר שלמה בועז, לא הועילה (עמ' 9 שורות 11-27 לפרוטוקול).
י.       החלטת העמותה להעביר את הטיפול בענף הכדורגל למנהל מקצועי, יכולה להחשב כרה-ארגון, לה נדרשה, לטענתה, בעקבות ממצאי הדו"ח של רו"ח צימרמרן.
יא.    הצהרת מנכ"ל העמותה כי אף אחד לא יקבל את תפקידו של המבקש - עמ' 14 שורה 26 לפרוטוקול.
יב.     העובדה שלא ניתן לקבוע, בשלב זה, כי עילת התביעה של המבקש מבוססת על זכות שלכאורה קנויה לו, עובדה שקשורה גם לטעם שצויין בסעיף ו' דלעיל.
יג.     ההלכה הפסוקה בכל הנוגע למקרים, המיוחדים, בהם אוכף ביה"ד יחסי עבודה ולא בוחר בסעד של פיצוי, גם מקום שהוא מוצא כי נפלו פגמים בהליך פיטורים של עובד כלשהו.
יד.     מאזן הנוחות – השתכנעתי כי מאזן הנוחות נוטה לטובת המשיבה שכן מקום שתתקבל הבקשה, יימצא המבקש מקבל שכר על תפקיד שכבר אינו קיים בעמותה, מה גם שקבלת הבקשה תקשה על האחרונה להמשיך ולהוציא לפועל את תוכנית ההתייעלות שלה, כאשר מנגד וככל שיצליח המבקש, שעבד אצל המשיבה תקופה של פחות משנתיים, להוכיח את תביעתו, ניתן יהיה לקבוע לזכותו פיצוי כספי.
 
9.      סוף דבר
          לנוכח כל האמור לעיל ובשים לב לטעם שמצאתי בחלק ניכר מטענות המשיבה, הגעתי לכלל מסקנה כי לא קיימת הצדקה ליתן צו מניעה זמני כמבוקש ולכן הריני מורה על דחיית הבקשה.
 
10.    הוצאות
משדחיתי את הבקשה ומשהבאתי בחשבון גם את הביטויים בהם בחר המבקש להשתמש, שוב ושוב, כלפי העמותה ובעלי התפקידים בה, הריני מחייבת אותו לשלם למשיבה סכום של 750 ₪ בגין הוצאות משפט וסכום של 2,750 ₪ בגין שכ"ט עו"ד.
הסכומים הנ"ל יישאו הפרשי ריבית והצמדה כחוק מהיום, אם לא ישולמו בתוך 30 יום.
11.    המשיבה תגיש את כתב הגנתה בתוך 30 יום מהיום.
 
12.    למעקב מזכירות בהתאם.
 
 
5129371ניתנה היום, ז' חשוון תשע"ז, (08 נובמבר 2016),בהעדר הצדדים.
54678313
יעקבס אורית, שופטת
 
5129371
54678313
אורית יעקבס 54678313
נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
 
 
המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.
 
עו"ד רביב רוזנברג - משרד רוזנברג, שטיינר
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס