חפש

הטלת הגבלות על חייב בעל יכולת המשתמט מחובותיו- בהתאם לתיקון 29 לחוק ההוצל"פ

הטלת הגבלות על חייב בעל יכולת המשתמט מחובותיו- בהתאם לתיקון 29 לחוק ההוצל"פ


במסגרת ניהול תיק הוצאה לפועל כנגד חייב, כאשר התיק הגיע ל"מבוי סתום", קרי, החייב אינו משלם ואף אינו נרתע משלל הפעולות אשר ננקטו כנגדו ניתן לבצע פעולות נוספות המפורטות בסעיף 66א לחוק ההוצאה לפועל והתווספו אליו לאחר תיקון 29 לחוק.


במידה ורשם ההוצאה לפועל שוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין, בהתחשב בפגיעה בחייב ובהליכים הנוספים אשר ננקטו כנגדו רשאי הרשם להטיל הגבלה אחת או יותר על החייב כדלקמן:


הגבלת דרכון- הכוונה להגבלה מלהחזיק דרכון או תעודת מעבר וכן הגבלה מלהאריך את תוקפם, ובלבד שיהיו תקפים לצורך שיבה לישראל.


עיכוב יציאה מהארץ- הגבלה זו לא תוטל אם שוכנע הרשם כי הדבר נחוץ לבריאותו של החייב או לבן משפחה התלוי בו.
הגבלת החייב מלעשות שימוש בכרטיס אשראי- לעניין זה דין ההגבלה כדין סיום חוזה כרטיס החיוב.


הגבלות החייב מלהיות בעל עניין בתאגיד או מייסד תאגיד


הגבלת רישיון נהיגה- הכוונה להגבלה מלהחזיק, לחדש או לקבל רישיון נהיגה. ההגבלה לא תוטל או לחילופין, תבוטל, אם שוכנע הרשם כי הרישיון נחוץ לחייב לצורך עיסוקו של החייב או תשלום חובו וכן אם הרישיון חיוני לו עקב נכותו או נכות בן משפחה התלוי בו.


לצורך הטלת המגבלות דלעיל יש צורך בתנאים מקדימים המפורטים בחוק והינם כדלהלן:


1. החייב הובא בפני רשם ההוצאה לפעול בצו הבאה או בדרך אחרת והוכח לרשם כי החייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובו, ואין הסבר סביר לאי תשלום חובו וכן החוב הפסוק הינו למעלה מ-500 ₪.


או:


2. החוב הפסוק נובע ממזונות המגיעים מהחייב לבן זוגו, ילדו או הורהו. למעט חוב מזונות שגובה המוסד לביטוח לאומי.


או:


3. החייב הוכרז כבעל יכולת המשתמט מחובותיו שלא בפניו ובלבד שהתקיים אחד מאלה: א. חלפו שישה חודשים ממועד המצאת האזהרה לחייב במסירה מלאה והחוב הפסוק עולה על הסך של 2,500 ₪.


ב. חלפה שנה ממועד המצאת האזהרה לחייב במסירה מלאה והחוב הפסוק עולה על 500 ₪.


ההגבלה לא תיכנס לתוקף אלא לאחר שנשלחה לחייב התראה בת 30 ימים לכניסת תוקף ההגבלה. במהלך הזמן הנ"ל ניתנת לחייב אפשרות לשלם את חובו או להתייצב לחקירת יכולת בפני רשם ההוצל"פ ולשכנעו כי אינו בעל יכולת המשתמט מחובותיו.


באם הוטלו ההגבלות הן יבוטלו במידה ויפרע החוב או ביוזמתו של רשם ההוצל"פ או לבקשת החייב. רשם ההוצל"פ רשאי להתנות את הביטול במתן ערובה אם ראה שהדבר מוצדק בנסיבות העניין.

 

המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.
 

עדי ברנט-בובליל, עו"ד
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס