חפש

שעות נוספות גלובליות – פגיעה בזכויות העובדים והצורך בתיקון החוק

שעות נוספות גלובליות – פגיעה בזכויות העובדים והצורך בתיקון החוק

 
במועד קבלתם לעבודה, אלפי עובדים מסכימים - בעל כורחם - לקבל תשלום בגין שעות נוספות גלובליות – משמע: במקום לקבל תשלום בגין כל שעה נוספת, מקבל העובד תשלום חודשי קבוע בגין כל השעות הנוספת בהן עובד הוא וללא קשר למספר השעות. לכאורה, תשלום גלובלי בגין שעות נוספות יכול להתפרש כהטבה שהינה לטובת העובד, ברם בפועל הדבר גורם נזק של ממש לעובדים במועד פיטוריהם או יציאתם לפנסיה. הסיבה לכך הינה ששעות נוספות גלובליות אינן נכללות כרכיבי השכר אשר יובאו בחשבון שכר העבודה - לצורך קבלת פיצויי פיטורין. מה גם שברוב פוליסות הפנסיה וביטוח המנהלים, המעביד אינו מפריש את חלקו מרכיב השעות הנוספות הגלובליות. יוצא מכך, כי מעבידים בישראל חוסכים מאות אלפי שקלים בפיצויי פיטורין ובהפרשות לפנסיה, מכיוון ששעות נוספות גלובליות אינן נחשבות כחלק משכר היסוד לעניין פיצויי פיטורין והפרשות לפנסיה. עיון בפסיקת בתי הדין לעבודה מלמד, כי שופטי בתי הדין מגלים רתיעה של ממש מקביעה כי התוספת בגין שעות נוספות גלובליות הינה תוספת פיקטיבית ולכן יש לכלול אותה בחישוב קביעת שכרו של העובד בגין פיצויי פיטורין. בין השורות ניתן להבין, כי בתי הדין אינם רוצים לקבוע הלכות אשר ישפיעו על המשק כולו ואין ספק שאילו בתי הדין לעבודה היו קובעים כי תוספת שכר בגין שעות נוספות גלובליות הינה תוספת פיקטיבית, אזי לקביעה כזו תהיינה השלכות כלכליות גדולות עבור מעבידים. ההלכה קובעת, כי די בכך שעובד - המקבל תוספת שכר בגין שעות נוספות גלובליות - אכן עובד שעות נוספות, על-מנת להצדיק את הקביעה כי התוספת לשכרו הינה אמיתית, ולפיכך, אין לקחת תוספת זו בחשבון, הן בהפרשות לפנסיה והן בקביעת שכרו של עובד לצורך קבלת פיצויי פיטורין. המעבידים מצידם, מנמקים (באופן פורמאלי ולא משכנע) את מתן התוספת הגלובלית, בכך שניתנת היא במטרה לחסוך מעקב ובפיקוח ברישום שעות העבודה. ברם, כשלעצמי הנני סבור, כי מטרתו האמיתית של המעביד במקרים הללו הינה חיסכון בתשלום סכומים נוספים אשר להם זכאים העובדים - במועד פיטוריהם ו/או בהפרשות לפנסיה. יצוין כי פסקי הדין בנדון מגלים כי לעיתים קרובות כלל לא מדובר על מנהלים בכירים וכדומה, אלא בעובדים המשתכרים בפחות משכר הממוצע במשק.

כאשר בתי הדין לעבודה נרתעים מלפסוק הלכות, שהינן נכונות, אזי נטל עשיית הצדק החברתי צריך לעבור באופן כללי לרשות המחוקקתקרי: הכנסת.לכן, המתבקש במצב המתואר לעיל הינו, העלאת הצעת חוק, המתקנת את החקיקה הנוכחית (תקנות פיצויי פיטורין (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותם כפיטורין – תשכ"ד - 1964), בדרך בה רכיבי השכר אשר יובאו בחשבון שכר העבודה לעניין פיצויי פיטורין, יכללו תוספת שעות נוספות גלובליות. הייתי מציע אף חקיקה נוספת, הקובעת כי על מעבידים לכלול את הרכיב בגין שעות נוספות גלובליות, כאשר באים הם להפריש לפנסיה ולביטוח המנהלים של עובדיהם. לשאלה באם חקיקה כאמור לעיל לא תגרום לכך שמעבידים יחדלו מלשלם תוספת בגין שעות נוספות גלובליות ויעדיפו לשלם שעות נוספות לפי כל שעה ושעה שיעבוד העובד? (יצוין, כי שעות נוספות רגילות אינן מובאות בחשבון בחישוב השכר לפיצויי פיטורין), תשובה פשוטה, שכן שוק העבודה הינו ככל שוק, אשר בו הכל נתון לשיקולים של היצע וביקוש. ככל שמעבידים יציעו לעובדיהם תשלום בגין שעות נוספות גלובליות, יעדיפו העובדים לעבוד עבור מעבידים כמותם, כך שהעובד יודע שבמועד פיטוריו, פיצויי הפיטורין שלו יכללו את התוספת בגין שעות העבודה הגלובליות. מעביד המתעקש לחשב את שכרו של עובד לפי כל שעה ושעה (על מנת לחסוך בתשלום פיצויי פיטורין גדולים יותר), יהא נתון לשיקולי שוק העבודה ויסתכן בכך שעובדים פוטנציאליים יעדיפו לעבוד עבור המעביד השכן, המשלם שעות נוספות גלובליות.

תיקון החוק כאמור לעיל ישפיע במישרין - ולטובה - על חייהם של אלפי עובדים במשק ויאפשר להם להתפרנס בכבוד הראוי להם.

 
המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.
סיגלית ואיאן יפה, משרד עורכי דין
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס