חפש

יוצאים לשביתה? התכוננו כלכלית!

יוצאים לשביתה? התכוננו כלכלית!

שכר עובדים בזמן שביתה
בישראל של שנת 2012 , שביתה אינה מחזה נדיר. לא פעם זועקות כותרות העיתונים אודות "השבתת
המשק" או לחלופין, שביתה אותה מוביל ועד עובדים במפעל זה או אחר. שביתה, על קצה המזלג, הנה
הפסקת עבודה זמנית שנוקטים עובדים נגד מעסיקיהם במטרה להפעיל לחץ. לחץ שלא לפטר עובדים,
שלא להרע בתנאי העובדים (או להטיב תנאיהם) ועוד.

שכר בזמן שביתה
הלכה מושרשת היא, כי עובד השובת מעבודתו אינו זכאי לתשלום שכר. שביתה אינה מזכה בשכר עבודה.
מסקנה זאת (וכך ע"פ דב"ע מה/ 111-3 בעניין חג'ג') הנה פועל יוצא מכך שבעת השביתה מושעה חוזה -
העבודה האינדיבידואלי. יוסבר בעת שביתה, אין העובד מבצע את עבודתו, ועל כן המעסיק אינו מחויב -
לשלם לו את שכרו. וכך כותב צבי ברנזון ("יחסי העבודה במגזר הממלכתי והציבורי", עיוני פשט ט'
422,424): השביתה הנה מבחן של כח, ובמבחן כזה מן הראוי שכל צד ידע ויבין שלהשגת יעדיו בשביתה
עליו גם לסכן משהוא....המעסיק - הנזק שנגרם לו ולציבור; והעובדים - לפחות את שכר ימי השביתה". 


אי-תשלום השכר הנו אחד מאמצעי הלחץ הראשיים והאפקטיביים של המעסיקים כנגד העובדים
השובתים. הלכך, וועדי העובדים הגדולים מחזיקים "קרן שביתה". כדי לנסות ולנטרל את כוחו והשפעתו
של אי תשלום השכר לעובדים, עושים הוועדים הגדולים שימוש ב"קרן שביתה", שמטרתה תשלום -
לעובדים בעבור שכר שהפסידו בגין ימי השביתה. יש להדגיש שישנן דרכים שונות, מלבד "קרן שביתה",
בה מצליחים וועדי העובדים לנטרל, ולו במעט, את אמצעי הלחץ הכבד המופעל ע"י אי תשלום שכר וזאת,
לדוגמה, באמצעות תרומות.

עבודה בזמן שביתה והפרת שביתה
רבות דובר על כוחם של וועדי העובדים בישראל מודל 2012 , ואין זה סוד כי בכל הקשור בקידום עובדים,
רשימות פיטורים בעת צמצומים וכדו', לוועד העובדים תפקיד מרכזי. החלטת עובד "להפר" שביתה, אסור
שתתקבל אלא בכובד ראש. כאן המקום לציין - אילו הגיע עובד לעבוד בעת שביתה, הוא זכאי לשכר מלא 
בעבור עבודתו. חוזה העבודה תקף ועומד, ושני הצדדים ממלאים אותו בהתאם - העובד מגיע לעבודה 
ומבצע את תפקידו בהתאם לחוזה ההעסקה, ואילו המעביד משלם לעובד את שכרו.

שביתה חלקית או עיצומים
שביתות אינן בהכרח השבתה כוללת של העבודה והעובדים. יתכנו מקרים בהם ינקטו עיצומים, "עבודה
לפי הספר"\"שביתת האטה" (מקרים בהם שיבוש העבודה נובע מהקפדה יתראה על כללי העובדה
הקבועים), שביתה חלקית ועוד. במקרים כאלו, כך נקבע בפרשת אורדן, מושעה גם כן החוזה
האינדיבידואלי ובידי המעביד שתי אפשרויות הראשונה הנה לקבל מהשובת שירות שונה (חלקי) וכך קם -
לו חוזה חדש והמעביד רשאי לשלם לעובד "שכר ראוי", והשנייה הנה להשעות את החוזה עם העובד ולא
לאפשר לו לבצע כל עבודה.

עובדי קבלן - דעו זכויותיכם 
עובדי הקבלן לא פעם מוצאים עצמם במרכז סכסוכי עבודה המובילים לשביתות ועיצומים. עובדי הקבלן,
כל עוד אינם מתנגדים להופיע לעבוד במקום עבודתם, בו נערכת באותה העת שביתה, זכאים ברום
המקרים לשכר. עובדי הקבלן, כל עוד אינם נמנים על העובדים השובתים, כל עוד הנם ערוכים, מוכנים
ומזומנים לבצע את עבודתם זכאים, ברוב המקרים, לשכר. יש להדגיש, כי במקרים רבים, וזאת על מנת -
"להקל בהוצאותיהם" בוחרים קבלנים רבים להוציא את עובדיהם לחופשות כפויות. בהתאם לחוק
ולפסיקה, למעסיק נתונה הסמכות להוציא את עובדיו לחופשה ולקבוע את מועדה(אך עליו לעמוד
בתנאים מסוימים), ויכול אף להוציא את עובדיו לחופשה קצרה (בדגש על קצרה) בהתראה קצרת מועד. 

למרות שנושא המאמר אינו אלא זכויות העובדים לשכר בעת שביתה, ראוי לדעתי להדגיש כי בהתאם
לסעיף 12 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלי כוח אדם, נקבע כי חל איסור על קבלנים להעסיק עובדים
במקום אלו המשתתפים בשביתה או במקום בו מושבתים עובדים עקב השביתה - כל עוד השביתה 
מתקיימת.

ייעוץ וליווי משפטי
מעסיקים ומועסקים נאלצים לא פעם לפנות לייעוץ וליווי משפטי בעת שביתות ועיצומים. הן אם מדובר
ברצונם של המעסיקים לעמוד על זכויותיהם ולסיים את השביתה במהירות, והן אם מדובר בעובדים
(בהעסקה ישירה ועובדי קבלן) אשר זכויותיהם, פעמים רבות, נרמסות.
 
המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס