חפש

אי העלאת טענות בהזדמנות הראשונה ע"י חברת ביטוח

אי העלאת טענות בהזדמנות הראשונה ע"י חברת ביטוח

בהתאם לדין כאשר מבטחת דוחה תביעה של מבוטח, עליה לפרט את כל נימוקי הדחייה לתביעתו בהזדמנות הראשונה שיש לה, ואם לא עשתה כן, לא תוכל המבטחת להעלות במועד מאוחר יותר נימוק נוסף לדחייה.

הנחיית המפקח על הביטוח מיום 9.12.98 קובעת כדלקמן:
"כאשר נדחית תביעתו של תובע, על המבטחת לפרט את כל נימוקי הדחייה לתביעתו בהזדמנות הראשונה שיש לה, ואם לא עשתה כן, לא תוכל המבטחת להעלות במועד מאוחר יותר נימוק נוסף  לדחייה אותו יכלה לטעון בהזדמנות הראשונה"

בחוזר נוסף מיום 29.5.02 הודגש עניין זה בשנית, כדלהלן:
"ביום 9.12.98 ניתנה על ידי היחידה לפניית הציבור הכרעה עקרונית בנושא חובת המבטחת להודיע למבוטח את עמדתה בנושא תביעתו. על פי הכרעה זו, על המבטחת לפרט בפני התובע את כל נימוקי הדחייה לתביעתו בהזדמנות הראשונה שיש לה, ואם לא עשתה כן – לא תוכל להעלות נימוקים נוספים לדחייה במועד מאוחר יותר"

ברע"א 10641/05 אסולין נגד הפניקס נקבעה ע"י ביהמ"ש העליון ההלכה לפיה אין ליתן למבטחת להעלות טענות הגנה אשר לא הועלו על ידה במכתב הדחייה הראשון, וכי יש ליתן להנחיות המפקח על הביטוח בעניין זה תוקף מחייב. עוד קבע ביהמ"ש העליון כי במבחני השכל הישר, לחברות הביטוח די משאבי כסף וזמן להיערך כך שתשובותיהן למבוטחים לא יהיו חלקיות אלא מבוססות ורציניות:

"הנחיות אלה משקפות את המדיניות המשפטית שהוצגה לעיל בדבר ההגנה על המבוטחים וצמצום אי השוויון בינם לבין המבטחות; הן אף עולות בקנה אחד עם עקרונות של יעילות משפטית, שכן מבוטח שבפניו תיפרש עמדה ברורה ומנומקת של המבטחת בנוגע לתביעתו, יוכל להעריך את כדאיותה של הגשת תביעה בבית משפט. לכך חשיבות מהיבטים שונים, של המבוטח ושל בתי המשפט כאחד...הנחיות צודקות; אין הן מונעות מחברות הביטוח לטעון כל טענה ובלבד שיפרטוה כדבעי במועד בפני המבוטח. באיזון שבין המשאלה ל"שמירת זכויות" לטענות נוספות מצד חברת הביטוח לבין הפרשי הכוחות בין הצדדים שביסוד המדיניות כאמור, ידה של ההנחיה על העליונה...במחני השכל הישר, לחברות הביטוח די משאבי כסף ומשאבי זמן כדי להיערך כך שתשובותיהן למבוטחים לא יהיו חלקיות אלא מבוססות ורציניות, ובכך יינטל עיקר העוקץ מן הטענה."
 
המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.
רוני סובוטקה – משרד עורכי דין ונוטריון
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס