חפש

אבחנה בין סוגי הסעדים השונים בדיני החוזים

אבחנה בין סוגי הסעדים השונים בדיני החוזים

תרופת ההשבה להבדיל מתרופת הפיצויים:-
 
בניגוד לתרופה המגנה על אינטרס ההשבה תרופת הפיצויים נועדה להגן על אינטרס הציפיות. 
 
מהו אינטרס ההשבה ? 
 
השבה באה למנוע מן הצד שכנגד התעשרות שלא כדין בגין הנאות שהוא זכה בהן והנאות אלה יכולות להיות הן בצורת כספים שהגיעו לאותו צד או בכל דרך אחרת, כמו נכסים ועבודות שבוצעו
 
מהו אינטרס הציפיות?
 
אינטרס הנפגע ליהנות מביצוע החוזה. תרופת הפיצויים מיועדת להעמיד את הנפגע מבחינה כספית במצב שהיה עומד בו אילו קוים החוזה ואלמלא אירעה ההפרה. 
 
מטרת הפיצויים היא לפצות את הנפגע על נזק שנגרם או פוטנציאל שאבד ולא להעניש על עוול שנעשה. 
 
פיצויים שליליים מול פיצויים חיוביים (הסתמכות מול קיום) – 
 
פיצויי הסתמכות/פיצויים שליליים – 
פיצויי הסתמכות מיועדים להביא את הנפגע למצב שבו היה אלמלא בוצע המעשה האסור (אלמלא הופרה חובת תום הלב במשא ומתן הקבועה בסעיף 12 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג -1973)
 
פיצויי קיום/פיצויים חיוביים – 
פיצויי קיום חלים במקרה שהסעד המגיע לתובע הוא סעד של קיום ההסכם ואכיפתו, ומסיבה אובייקטיבית לא ניתן עוד לאכוף את ההסכם.
הפיצוי מיועד להביא את הנפגע למצב בו היה לו קוים עימו החוזה. הבסיס לחישוב הוא מה שהנפגע צריך היה לקבל, אילו קוים החוזה. 
 
בחינת סוגי הפיצויים הנוהגים המשפט האמריקאי
 
דיני החוזים במשפט האמריקאי, מגנים על אינטרסים שונים אשר בגינם יפסק פיצויים לנפגע כגון: אובדן הזדמנויות, הסתמכות, השבה ועוד.
 
אובדן הזדמנויות:
מטרתו של פיצוי זה להשים את הנפגע מהפרת החוזה במקום קרוב ככל האפשר לו קוים החוזה. 
 
אינטרס ההסתמכות: 
מטרתו של פיצוי זה להשים את הנפגע במצב בו היה כאילו לא נעשה חוזה מעולם ע"י פיצויו על הוצאות שהוציא בהסתמך על החוזה. 
 
אינטרס עשיית עושר ולא במשפט/פיצויי השבה:
המטרה של פיצוי זה היא לא לפצות בגין נזק אלא למנוע מהנפגע רווח. המטרה היא להשים את שני הצדדים במצב בו הם היו לו החוזה לא היה נעשה. 
 
המשפט האמריקאי הכיר באפשרות ליתן פיצוי גם בגין נזק ספקולטיבי עתידי שנגרם בשל אובדן הסיכוי להפיק רווח אפשרי. 
 
בד"כ יעדיף הנפגע לבסס תביעתו בגין נזקיו על תביעה לפיצויי קיום ולא על תביעה לפיצויי הסתמכות. 
 
הנפגע יעדיף לבסס תביעתו על פיצויי הסתמכות בשלושה מצבים:
1.    כאשר הוא אינו מסוגל להוכיח אובדן רווחים. 
2.     כאשר הוא רוצה לקבל פיצוי בגין פעולות שביצע בהסתמך על התחייבויות טרום חוזיות. 
3.    כאשר הוא נקלע לעסקה כושלת. 
 
 
המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.
רוני סובוטקה – משרד עורכי דין ונוטריון
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס