חפש

צו תפיסת נכסים

צו תפיסת נכסים

תקנה 387 א' לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות") דנה בסעד הזמני המכונה תפיסת נכסים, והידוע גם כצו אנטון פילר ולפיו בית המשפט רשאי למנות אדם לשם ביצוע חיפוש, צילום, העתקה או תפיסה של נכסים המצויים בחצרים.

לפני התקנת התקנות, שאלת מתן צו תפיסת נכסים היתה נבחנת על בסיס ההלכה הפסוקה. כיום, יש לבחון את הבקשה למתן צו תפיסת נכסים עפ"י התקנות ועל רקע פסיקה זו.

התנאים למתן צו תפיסת נכסים
1.    הסעד ניתן רק בנסיבות קיצוניות.
2.    ראיות מהימנות לכאורה כי קיים חשש ממשי שהנתבע עומד להעלים את הנכסים או להשמידם.
צריך להראות בראיות כי בחזקת הנתבע יש מסמכים או טובין מרשיעים וכי יש אפשרות קרובה לוודאי שהם יושמדו או ייעלמו לפני שיתקיים הדיון במעמד הצדדים. חשש בלבד אינו יוצר "אפשרות קרובה לוודאי".

בבש"א (חי') 5791/99 נור נ' "כפר ביאליק" אגודה שיתופית להתיישבות בע"מ ניתן צו אנטון פילר נגד בעל דין לגבי ספרי חשבונות משום שהוכח קיומה של סכנה של ממש הואיל ואותו בעל דין פעל בעבר לשריפת ספרי החשבונות וכי פעולה זו נמנעה בשל פעולות שנעשו ע"י בעל הדין האחר שביקש את מתן הצו.

3.    העלמת הנכסים או השמדתם תכביד באופן ממשי על קיום ההליך.
4.    איסור השימוש בצו תפיסת מסמכים לצורך "מסע דייג" לתפיסה אקראית של מסמכים.
5.    הסעד יינתן רק לאחר שמוצו כל האפשרויות האחרות להשגת ראיות כאמור כגון: בקשות לגילוי מסמכים ולעיון בהם.
6.    הימנעות משיהוי.

סייגים למינוי תופס נכסים
תקנה 387 ג קובעת את הסייגים למינוי תופס נכסים.
הכלל: בית המשפט לא ימנה אדם כתופס נכסים  אם יש בינו לבין מי מבעלי הדין קשר אישי או מקצועי.
חריגים: 1. הסכמת בעלי הדין למינוי כאמור. 2. אם בית המשפט סבר שיש בכך צורך ולא יהיה בדבר כדי לפגוע בביצוע יעיל והוגן של הצו, ומטעמים מיוחדים שיירשמו.

ביצוע הכניסה לחצרים, חיפוש ותפיסה
תקנה 387 ד קובעת כיצד ההליכים של ביצוע הכניסה לחצרים,  החיפוש והתפיסה צריכים להתבצע:
1.    בטרם כניסתו לחצרים על תופס הנכסים למסור את הצו לאדם שנגדו ניתן הצו והודעה המסבירה את משמעות הצו. 
2.    על תופס הנכסים ליידע את האדם בדבר זכותו להתייעצות טלפונית עם עו"ד.
3.    הכניסה לחצרים, החיפוש, הצילום והתפיסה של הנכסים תיעשה בנוכחות האחראי על החצרים ובנוכחות 2 עדים. 

 
המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.
רוני סובוטקה – משרד עורכי דין ונוטריון
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס