חפש

ביטול הגבלה על חשבון הבנק

ביטול הגבלה על חשבון הבנק

משרדנו מטפל בין היתר, בביטול הגבלה על חשבון הבנק וביטול שיקים חוזרים, וגריעתם  ממניין השיקים הנמנים לצורך הגבלת החשבון, על ידי הגשת ערעור על פי חוק שיקים ללא כיסוי וקבלת סעד זמני: צו מניעה זמני, המונע את כניסתה לתוקף של הגבלת החשבון והגדרתו של הלקוח כ "לקוח מוגבל".

משרדנו יגיש, בדחיפות האפשרית, ערעור לפי סעיף 10א לחוק שיקים ללא כיסוי התשמ"א 1981, (להלן: "החוק"),  והתקנות, לבית משפט השלום, לקבלת סעד זמני – צו מניעה זמני, המונע את כניסתה לתוקף של ההגבלה על חשבון הבנק.

הגבלת החשבון
על פי הוראת סעיף 2 (א) לחוק, חשבון יהיה מוגבל (להלן: "חשבון מוגבל") ובעליו יהיה מוגבל (להלן: "לקוח מוגבל"), אם סורבו במשך התקופה הנקובה בחוק, עשרה שיקים או יותר שנמשכו על החשבון, ובלבד שעברו לפחות חמישה עשר ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון.      
זאת ועוד, במקרים העונים על התנאים האמורים בחוק, עלול הלקוח המוגבל להיות " לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות".

העילות לביטול ההגבלה 
בסעיף 10 (א) לחוק מאפשר המחוקק ללקוח שחשבונו הוגבל, לבקש מבית משפט השלום לבטל הבאת שיק במנין השיקים שסורבו בחשבון, וזאת בהתקיים אחת העילות המנויות בחוק:   
1.    במקרה בו הבנק סירב לפרוע את השיק מחמת טעות;
2.    הבנק סירב לפרוע את השיק מחמת עיקול אשר הוטל על החשבון......
3.    ללקוח היה יסוד סביר להניח שהיתה חובה על הבנק לפרוע את השיק, אם בשל כך שהיתה יתרה מספקת בחשבון, או שהבנק היה חייב לפרוע מכוח הסכם איתו; נטל הוכחת קיומו של הסכם בין הלקוח ובין הבנק לפיו מחוייב היה הבנק לפרוע את השיק/ים, הנו נטל כבד המוטל על כתפיו של הלקוח הטוען לקיומו. 
4.    נבצר מהלקוח לטפל בענייניו מחמת פגיעה, בו או ברכושו, בפעולת איבה, ובשל כל סורב השיק;

ואולם, על פי פסיקות בתי המשפט בעניין זה, ניתן להסיק כי רשימת העילות לביטול ההגבלה אינה רשימה סגורה ולבית המשפט קיים שיקול דעת כאשר הוא בא ובוחן כל מקרה ומקרה לגופו. 

צו מניעה זמני
לביטול ההגבלה יש לפנות כאמור בהגשת ערעור לבית המשפט. אולם, עד לשמיעת הערעור  עלול לחלוף חודשים ארוכים בהם החשבון יהיה מוגבל, דבר העלול לגרום ללקוח ולעסקו לנזק בלתי הפיך ולרוקן מתוכן את הערעור. על כן, בד בבד עם הגשת הערעור יש לפנות בדחיפות ובמסגרת המועד הקבוע בחוק בבקשה לצו מניעה זמני, למניעת כניסתה לתוקף של הגבלת החשבון. 

יש להראות בין היתר, כי לציבור בכלל לא יגרם כל נזק במתן הצו והאינטרס הציבורי ישמר. 


שרון שדיאן צוירין, משרד עורכי-דין
דרך בן-גוריון 2, מגדל ב.ס.ר 1, רמת-גן

 
שרון שדיאן צוירין, משרד עורכי דין
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס