חפש

זכויות נשים בעבודה

זכויות נשים בעבודה

עבודת נשים-

חוק עבודת נשים- 1954 – חוק מגן שאינו גורע מכל זכות הנתונה לפי חוק אחר או הסכם קיבוצי, חוזה עבודה, (מקום עבודה שבו תנאי עבודה טובים מהקבוע בחוק- יש להמשיך להיות מתנאים עודפים).

תקנות עבודת נשים- 2001- לעניין נשים בגיל הפוריות, תקנות לעניין נשים בהריון- חובה להודיע על הריונה של העובדת החוק אוסר על מעביד להעביד עובדת שהודיע בחודש 5 להריונה או שהודיע לו בשעות נוספות ובשעות מנוחה שבועית, אך מעביד יכול- בקבלת אישור בכתב מטעם האישה בגיבוי אישור רפואי מרופא מומחה בגניקולוגיה שאין מניעה, חל איסור למעביד לעביד עובדת בעבודת לילה מחודש חמישי.

היעדרות עובדת בתקופת הריון- רשאית להעדר מהעבודה ללא ניכוי משכר עבודתה לשם- פיקוח רפואי במשך חודשי הריונה, עד 40 שעות במשך חודשי הריונה (לשבוע עבודה), לאשה חמישה ימים – 20 שעות לחודשי הרינה ורשאית להיעדר באישור רפואי בכתב- וייחשב כאישור מחלה. העובדת זכאית לגמלת שמירת הריון לפי חוק המלל בעבור תקופה זו. ועובדת מבוטחת זכאית לדמי לידה מהמלל שהייתה בשמירת הריון, 30 יום רצופים לפחות, שיעור הגמלה לכל יום בתקופת הריון, שייך לשכר עבודה רגיל, אבל 100% מהשכר הממוצע במשק מחולק ל-30 יום.

הגבלת פיטורים בתקופת הריון- חל איסור על מעביד לפטר עובדת שהיא בהריון וטרם יצאה לחופשת לידה- כך בהיתר משרד התמ"ת לא ניתן לאשר פיטורים כאשר פיטורים בקשר להיריון , חל על עובדת קבועה או ארעית בתנאי שעבדה אצל אותו מעביד 6 חודשים לפחות, כך גם לגבי מעביד שהוא קבלן כח אדם. אם פוטרה עובדת בהריון- חזקה שהיא שהמעסיק בפועל הוא שגרם לפיטורים.
חל איסור לפגוע בהיקף משרתה של עובדת בהריון או בהכנסה של עובדת שחל הגבלה לפי חוק עובדת נשים אלא רק באישור שר התמ"ת

חופשת לידה: חל איסור להעביד בתקופת הלידה, והעברות מעבודה לרגל חופשת לידה לא תפגע בזכויות הוותק של העובדת, עובדת אשר ילדה. עובדת אשר ילדה חייבת להיות מאושפזת לתקופה של 6 שבועות בתוך חופשת הלידה זכאית להאריך את חופשת הלידה באופן מדורג חל איסור על מעביד לפטר עובדת הנמצאת בחופשת לידה וכן לתת הודעת פיטורים למועד החל בתקופת חופשת הלידה.

אישה השוהה במקלט לנשים מוכות: זכאית להיעדר מעבדתה בתקופה שב היא שוהה במקלט באישור לשכת הסעד מלבד שהתקופה לא תעלה ל-6 חודשים בתקופה של 12 שלאחר שהייתה במקלט – היעדרות כחופשה ללא תשלום חל על עובדת שעבדה תקופה של 6 חודשים רצופים או יותר וזאת עי מסירת הודעה של עובדת ומעביד וסמוך לתחילת היעדרות מן העבודה, לא יאוחר מ-14 יום מתחילת היעדרות.

זכויות עובדת בהריון: איסור פיטורים, איסור פגיעה בהיקף משרה ובהכנסה של עובדת בהריון בהיעדרות לצורך בדיקות, שמירת הריון מעבודה ושעות נוספות מנוחה ולילה. היעדרות ואיסור פיטורים בעקבות הפלה.


 
המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס